Punctul 1

0
63

1) Înțelepții noștri au spus: „Nu există un fir de iarbă jos care să nu aibă un înger deasupra care să-l atingă și să-i spună, ’Crește!’”. Acest lucru pare foarte derutant, de ce Creatorul ar tulbura un înger de sus cu a atenționa și a se îngriji un fir de iarbă mic și nesemnificativ?

Totuși, aceaste vorbe este una dintre secretele Creației care sunt prea adânci pentru a le interpreta. Acest lucru se datorează faptului că inima înțelepților fără limite dorește să dezvăluie o porțiune și să ascundă două cu alegorii lor de aur, deoarece sunt atenți să nu  dezvăluie Tora unui ucenic nevrednic. Din acest motiv, înțelepții noștri au spus că nu se învață din legende, deoarece legendele sunt sigilate și blocate înaintea maselor și sunt dezvăluite doar pentru un anumit număr dintr-o generație.

Și găsim, de asemenea, în Cartea Zohar că Rașbi (Rabi Șimon Bar-Yochai) l-a instruit pe Rabi Aba să scrie secretele, pentru că acesta știa să dezvăluie cu aluzii. Vezi în Idra, unde este scris că pentru fiecare secret pe care Rașbi l-a dezvăluit în înțelepciune, el a plâns și a zis: „Vai, dacă spun; Vai dacă nu spun. Dacă nu spun, prietenii mei vor pierde acel cuvânt; și dacă spun, cei răi vor ști cum să slujească Stăpânului lor”.

Aceasta înseamnă că el era în primejdie din ambele unghiuri: dacă nu ar fi dezvăluit tainele Torei, secretele vor fi pierdute de adevărații înțelepți care se tem de Dumnezeu. Și dacă ar fi dezvăluit secretele, oamenii fără merit ar eșua în ele, căci ei nu ar înțelege rădăcinile lucrurilor și ar mânca fructe necoapte.

Prin urmare, Rașbi a ales ca Rabi Aba să scrie, din cauza înțelepciunii sale în alegorii, să aranjeze lucrurile astfel încât să fie suficient dezvăluite celor care sunt vrednici de înțelegerea lor și ascunse și blocate celor nevrednici să le înțeleagă. Acesta este motivul pentru care a spus că Rabi Aba știe cum să dezvăluie prin intimare. Cu alte cuvinte, deși a dezvăluit, rămân un secret pentru cei nevrednici.

Cu toate acestea, în Zohar, ei ne-au promis că această înțelepciune este destinată să fie dezvăluită complet la sfârșitul zilelor, chiar și pentru cei mici. Și, de asemenea, ei au spus că, prin această compoziție, copiii lui Israel vor fi răscumpărați din exil, ceea ce înseamnă că odată cu apariția înțelepciunii adevărului, Israel va fi răsplătit cu o răscumpărare totală. Și vedem, de asemenea, că toate cuvintele Zohar-ului și secrete ascunse în înțelepciunea adevărului sunt descoperite treptat, generație după generație, până când suntem răsplătiți cu revelarea acestei înțelepciuni și atunci vom fi răsplătiți cu răscumpărarea totală.

Pentru a clarifica textul cu care am început, vom explica mai întâi versetul din celebra Carte a Creației, în care este scris despre cele zece Sfirot care sunt zece și nu nouă, zece și nu unsprezece. Majoritatea interpreților au examinat asta deja, dar noi o vom explica în felul nostru, astfel încât lucrurile vor fi revelate tuturor celor care caută Cuvântul lui Dumnezeu.

Se știe că cele zece Sfirot sunt numite Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod, Malchut. Este scris în Poarta Introducerilor lui Ari, în secțiunea “HaDaat“, că sunt de fapt cinci Behinot (discernăminte): Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malchut; dar Zeir Anpin cuprinde șase Sfirot HGT NHY. Am scris în cele din urmă despre cele zece Sfirot din această compoziție, așadar aici aș spune pe scurt că în această prefață generală doresc să dau studentului o cunoaștere adevărată și generală a majorității acestei înțelepciuni expansive și o orientare adevărată în stilul de studiu.

În cartea „Arborele vieții”, majoritatea studenților nu reușesc să înțeleagă problemele, deoarece conceptele spirituale sunt deasupra timpului și deasupra locului, dar ele sunt exprimate în termeni corporali, imaginați și stabiliți în timpuri și locuri. În plus, în scrierile lui Ari, această înțelepciune nu este ordonată nici un fel pentru începători. Cărțile au fost compuse din cuvintele sfinte pe care le-a spus în fața studenților săi zi de zi, iar studenții înșiși erau experimentați în înțelepciunea adevărului.

Prin urmare, nu există nici un text – lung sau scurt – în toate cărțile scrise, care să nu necesite o adevărată experiență în înțelepciune în general. Din acest motiv, studenții devin obosiți și nu pot să conecteze materia în întregime.

Astfel, am venit cu această prefață, pentru a conecta lucrurile și fundamentele înțelepciunii într-o manieră concisă, astfel încât să fie ușor accesibile studentului cu fiecare text pe care ar dori să îl studieze din scrierile lui Ari. Și, din acest motiv, nu voi elabora sau nu voi interpreta fiecare problemă la cel mai înalt nivel, pentru că ele vor fi clarificate în compoziția mea. În schimb, am rezumat suficient pentru scopul meu. Iar înțelepții noștri au spus: „Mai întâi, învățați; apoi, înțelegeți”.

Ari a scris că zece Sfirot KHB, HGT, NHYM sunt de fapt cinci Behinot, KHB, ZA și Malchut. Acesta este sensul a patru litere-nume, Yod, Hei, Vav, Hei. Vârful lui Yod este Keter; Yod este Hochma; Hei este Bina, Vav este Zeir Anpin – care conține șase Sfirot HGTNHY – iar ultimul Hei este Malchut.

Trebuie să știți că Otiot (literele) și Sfirot sunt un singur lucru. Dar urmând regula că nici o Lumină nu se extinde fără un Kli (vas), atunci când vorbim despre ambele împreună, adică atunci când Lumina este îmbrăcată în Kli, ele sunt numite Sfirot. Și când vorbim despre Kelim (plural pentru Kli), ele sunt numite Otiot.

Este scris despre Lumină că albul din cartea Torei implică Lumina, iar negrul din cartea Torei, adică literele, implică Kelim. Asta înseamnă că, așa cum interpretează Ramban cu privire la „Eu întocmesc lumina şi fac întunericul”, că a scoate existența din absență este numită „Creator”, deoarece este o inovație, ceva ce nu exista înainte de crearea ei. Și în Lumină și în toată desfătarea și plăcerea inclusă în Lumină, nu este o existență de inovare și extragere din existență, ci mai degrabă o existență din existență, deoarece Lumina și toată abundența sunt deja incluse în Esența Sa.

Din acest motiv se spune „întocmește lumina”, deoarece nu este o chestiune de creație, ci de formare, adică de a forma Lumina într-un mod pe care locuitorii de jos o pot primi. Dar întunericul este o inovație generată de creație, de a scoate existența din absență, adică nu este inclusă în esența Sa. Acesta este motivul pentru care se spune „și a creat întunericul”. Dar întunericul este adevăratul opus față de Lumină; prin urmare, ar trebui să înțelegem cum se poate extinde întunericul din Lumină.

În Panim Masbirot („O întâmpinare a feței”), „Ramura Unu”, am elaborat acest punct și aici voi trece numai prin el. Se știe că în Zohar este scris că scopul Creației este ca El să-și încânte creaturile, deoarece conduita Celui  Bun este de a face bine. În mod evident, orice dorință din El este o lege obligatorie pentru creaturi. Rezultă că, de vreme ce Creatorul a contemplat încântarea creațiilor Sale, o natură obligatorie a dorinței de a primi plăcerea Sa a fost imediat imprimată în creaturi, adică marea dorință de a primi Abundența Lui. Știți că această poftă se numește un Kli, cu respect pentru rădăcina ei.

Din acest motiv, Cabaliștii au spus că nu există Lumină fără Kli, deoarece voința de a primi inclusă în fiecare ființă și creatură emanată este Kli și este de asemenea măsura completă a Luminii. Cu alte cuvinte, ea primește tocmai măsura pe care o dorește, nu mai mult și nici mai puțin, deoarece nu există nicio coerciție în spiritualitate și nici măcar în corporal nu este din partea Kdușa (sfințeniei).

În mod clar, forma Kli-ului este diferită de cea a Luminii. De aceea se numește Kli și nu Lumină. Dar trebuie să înțelegem semnificația acestei disparități a formei. Într-adevăr, voința de a primi pentru sine este o mare disparitate a formei, deoarece această formă nu se aplică Emanatorului, de la cine ar primi El? Mai degrabă, ea a fost inițiată în primul emanat de existența ei – din absență. În ea, voința de a primi este Cauza Cauzelor (Panim Masbirot, „Ramura Unu”).

Acest lucru clarifică ceea ce este scris în Sfântul Zohar,Keter Superior este întuneric în comparație cu Cauza Cauzelor. Ei se referă la voința de a primi inclusă în prima emanație; și numesc această discrepanță de formă, „întuneric”, deoarece nu există în Emanator. Din acest motiv, este rădăcina întunericului, care este culoarea neagră, în comparație cu Lumina și opusă ei.

De asemenea, a fost explicat în Panim Masbirot că, pe măsură ce lucrurile corporale sunt separate unul de altul printr-un topor și un ciocan, cele spirituale sunt separate prin disparitatea formei dintre ele. Și când disparitatea formei crește până la punctul de a fi opuse, de la o extremitate la alta, se creează o separare completă între ele.

Din acest motiv, s-a explicat acolo că forma voinței de a primi este imediat inclusă în toată Lumina care se extinde de la El, dar ca o forță potențială ascunsă. Această forță nu este dezvăluită emanatului, cu excepția cazului în care emanatul intensifică dorința de a dori o abundență suplimentară, mai mult decât măsura care s-a extins în el de la Emanator.

De exemplu, atunci când mâncarea este gustoasă, dorința cuiva de a mânca crește mai mult decât acesta mănâncă. Prin urmare, după ce emanatul crește dorința de a extinde abundența suplimentară mai mult decât măsura extinderii sale, vasele reale de primire apar. Și este așa, pentru că această diferență de formă nu se aplică în El, ci în creatură, și ea este încheiată numai prin trezirea emanatului și înțelegere completă.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts