Baal HaSulam – Scrisoarea Nr.58

0
885

Baal HaSulam – Scrisoarea Nr.58

Ierusalim 1932

Pentru sfântul Rav a cărui lumină va străluci pentru totdeauna …:

… Întrebarea a fost: „Ce înseamnă ’Haman din Tora, ce implică?’”, din versetul „Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?” El a spus că întrebarea era: „Unde găsim în Tora că Domnul va chema un mesager pentru a reforma o persoană împotriva voinței sale, așa cum a fost cu Haman, după cum este scris: „Voi pune peste voi un împărat ca Haman și vă veți pocăi împotriva voinței voastre”.

Așa au arătat înțelepții noștri despre versetul „Ai mâncat din pom”, etc., pentru că atunci a fost creată înclinația rea ​​- îngerul morții – care a forțat pe om să se angajeze în Tora, după cum este scris: „Am creat înclinația rea, am creat Tora ca mirodenie”. Dacă nu se va angaja în Tora, înclinația rea ​​îl va omorî.

Rezultă că dezvăluirea păcatului pomului cunoașterii duce la moarte – explicat în cuvintele „din pom”, etc. – este mesagerul care obligă o persoană să se reformeze împotriva voinței sale. Acest lucru este similar cu „Voi pune peste voi un împărat ca Haman și vă veți pocăi împotriva voinței voastre”.

Dacă nu ar fi fost prins în plasa șarpelui și ar fi așteptat Sabatul și ar fi mâncat din pomul vieții înainte de a mânca din pomul cunoașterii, i-ar fi fost acordată Tikun [corectarea] înclinației rele, devenită condiment pentru Tora. Nu ar avea nevoie de un mesager impus, cum ar fi Haman, ca în „Am creat înclinația rea, am creat Tora ca mirodenie”. Dimpotrivă, înclinația rea ​​ar fi devenit un condiment pentru Tora și acum că a păcătuit, are nevoie de un mesager impus.

Am adăugat, potrivit unei surse mai înalte, că există în sfințenia Sabatului faptul că înclinația rea ​​care devine condiment pentru Tora care este masa din seara de Sabat. Asta este implicat în cântecele lui ARI, „A intra în găurile merelor”, ca în „Aceasta este poarta către Domnul” și așa cum se explică în continuarea acelor cântece.

În Sabat, la masa Sfântului Atik, este posibil să primim din cel mai înalt loc, deoarece Tora nu are nevoie de nici un fel de condiment, ca în „Tora și Creatorul sunt una”, urcând în lumea Ațilut unde se spune că „nu va ajunge răul”. Prin urmare, dacă Adam HaRișon ar fi așteptat cu Zivug-ul său pentru Sabat, el ar fi fost răsplătit cu gradul minunat: „Tora și Creatorul sunt una”, pentru că în timpul lui Adam HaRișon, lumile au fost foarte mari, așa cum se arată în eseul lui Rașbi, Kedoșim.

Într-adevăr, chiar și după păcat, el ar fi putut să se ridice la Ațilut prin ascensiunea Sabatului și să nu coboare de acolo. Aceasta este semnificația a ceea ce este scris: „ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia din copacul vieții și să mănânce și să trăiască pentru totdeauna”. Acolo a fost sub forma „Tora și Creatorul sunt una”. Dar Creatorul l-a alungat de acolo, după cum este scris: „Și El l-a alungat pe om”. Ar trebui să întrebăm: „De ce a trebuit Creatorul să se gândească că dacă ar mânca din pomul vieții și ar trăi pentru totdeauna?”

Răspunsul este că toată minunata Kdușa a „Tora și Creator sunt una” care a fost dezvăluită în Sabat a fost doar ca un împrumut. Sabatul este o trezire de sus, fără nici o trezire de jos. Dar Tora este completă numai printr-o trezire de jos, prin păstrarea Torei și Mițvot. De aceea, ar trebui să ne întrebăm de ce a fost răsplata deplină din partea Creatorului dacă Tora sa era încă incompletă.

Așa au răspuns înțelepții noștri cu privire la ceea ce a spus Creatorul: „Ei au împrumutat din garanția Mea și eu adun”. Asta înseamnă, „Îi pot împrumuta pe deplin cu integritatea Torei, până când este suficient pentru ’Tora și Creatorul sunt una’, pentru că ’eu adun’”. Asta înseamnă că nu mă tem că ’împrumut pe cel rău și nu va plăti’, pentru că pot să pun peste tine un rege ca Haman și te vei pocăi împotriva voinței tale, și vei respecta Tora din dragoste.

„Tot ceea ce este destinat a fi colectat este considerat colectat.” De aceea te împrumut în ziua Sabatului, așa cum este scris, „și iartă un drept și dăruiește”. De aceea Creatorul nu voia să „Întindă mâna și să ia din pomul vieții”, deoarece atunci Adam HaRișon nu ar plăti și revela Tora ca o trezire de jos și ar fi rămas ca un împrumut.

Acest lucru ar face-o inutilă de la început, deoarece o Tora care nu este completă nu merită să fie „Tora și Creatorul sunt una”. Cu toate acestea, Creatorul consideră împrumutul ca și cum ar fi fost deja plătit, deoarece El poate să-l forțeze, și „Tot ceea ce este destinat să fie colectat este considerat a fi colectat”. Prin urmare, El l-a forțat cu adevărat: „Și a alungat omul”, ca să-și plătească împrumutul.

Într-adevăr, interdicția se extinde și la a mânca din pomului cunoașterii și acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri despre versetul „Înșelăciunea este îngrozitoare pentru oameni”, păcatul pomului cunoașterii este că, „ai venit la el cu șiretenie”. Cu cele spuse mai sus, înțelegem că asta îl obligă să plătească pentru împrumutul său.

Cu aceste cuvinte înțelegem, de asemenea, cuvintele lui sfinte când a spus că Haman este din Tora, deoarece pomul cunoașterii este discernământul „am pus peste tine un împărat ca Haman, etc”. Așa cum Haman dorea să distrugă, să ucidă și să anihileze pe toți iudeii, femeile și copiii într-o singură zi, tot așa este și cu pomul cunoștinței, „căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri cu siguranță”.

Și așa cum El i-a forțat să se pocăiască din iubire prin frica morții prin decretul lui Haman, astfel încât dezvăluirea de mai sus a păcatului, după cum este scris: „Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci”,  obligă omul să se pocăiască din iubire, ca în „Am creat înclinația rea, am creat Tora ca mirodenie”. Este așa pentru că dacă nu se implică în Tora, el va muri cu siguranță din cauza șarpelui.

Fie ca Domnul să ne ajute să plătim ceea ce am împrumutat și să ni se dea o răscumpărare deplină!

Yehuda Leib

 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts