Baal Hasulam – Scrisoarea nr.54

0
669

Baal HaSulam – Scrisoarea Nr.54

1928

Sufletului meu pereche… fie ca lumânarea lui să ardă:

Azi am primit scrisoarea ta, cu toate aceste întâmplări prin care ai trecut și ceea ce ai scris în noaptea de miercuri, dacă Lumina ar fi înconjurat tot corpul tău, atunci ai fi fost salvat de toate războaiele tale. Până la acest punct asta ai scris.

Iată, din acest motiv se pare că nu ai asimilat înăuntrul tuturor organelor tale ceea ce ți-am spus înaintea plecării tale.

Căci nu este altă salvare fără realizarea Torei, și tot carul Sitra Achra (cealaltă parte) servește doar pentru a duce omul în eroare, în alte evenimente, precum și pentru a atrage atenția la acest adevăr.

Și acesta este motivul exilului în Egipt între materiale și cărămizi, vanitatea regelui lor, ”Eu am Nilul și Eu am creat”, și mă bucur de ceea ce scrie în acest episod.

Și acest lucru este un semn pentru tine, pentru că eu te trimit în așa fel încât tu să scoți poporul din Egipt. Și veți servi lui Dumnezeu pe acest munte și acest lucru înseamnă că Domnul (binecuvântat fie El), cu dorința sa de a verifica această stare sfântă în cei care meritau, le dădea acest semn ca adevăr și că merită fără îndoială primirea Torei în acelasi loc, și înțelege bine că, chiar și lui Moise căruia i s-a revelat fața lui Dumnezeu, i s-a revelat cu scop clar teama de a privi la Dumnezeu, și, în orice caz avea nevoie de promisiunea Torei, deoarece în caz contrar Creatorul sigur nu se uita la el. Și înțelege bine, că acest fapt este scris: ”Rugați-vă Domnului când îl găsiți și chemați-L când este aproape”, ceea ce înseamnă rugați-vă Creatorului în locul unde se află și nu veți eșua în Sitra Achra, care întotdeauna induce în eroare omul în a se ruga Creatorului acolo unde nu este.

Și atunci, se descoperă că munca omului s-a risipit în zadar.

Și prin urmare profetul avertizează, că va trebui să așteptați Creatorul în locul unde vă este Tora și nu în locul unde nu este Tora, deoarece într-adevăr nu este.

Și adaugă: ”chemați-L când este aproape”, ceea ce înseamnă că atunci când Creatorul luminează fața Sa asupra voastră, acesta este momentul pentru a-L chema, adică vă va purta și vă va dărui viziuni din tainele și din aromele Torei, care se citesc.

Și în mod similar, probabil, Creatorul va avea puterea de a deschide inima omului până când va merita binecuvântarea Torei, și, înțelege foarte bine acest lucru.

Deoarece acesta este secretul Creatorului, binecuvântat fie El, Tora și Israel sunt Unul.

În acest Unul vei putea vedea de asemenea, că potrivit cu nevoile pe care Creatorul le avea în iminența primului episod din profeția lui Moise, învățătorul nostru, l-a asigurat în mod leal cu acest semn de primire a Torei. Uită-te cu atenție deci și atunci vei găsi.

Și aceasta este măsura celor scrise: ”Cine va escalada muntele lui Dumnezeu și, cine se va înalța în locul sfințeniei Lui, acela are palmele curate și are o inimă care nu a câștigat în zadar, sau a făcut, sau a mințit”. Și este scris că: ”înainte ca omul să iasă din pântecele mamei sale El jură că: chiar dacă lumea spune că este un drept el trebuie să se considere un rău”.

Și acest fapt are nevoie de o interpretare: de ce înțelepții noștri spun că nu trebuie să te consideri un rău. Dacă toată lumea te consideră un drept, tu trebuie să te consideri un rău?!

Acest lucru este surprinzător.

Însă tu trebuie să mai înțelegi modul în care El a folosit ”tu trebuie să te consideri ca un rău”. Inima lui probabil este pentru adevăr, și este un drept.

În acest punct trebuie luat în considerație că sunt două feluri de muncă:

Unul din (inimă) Liba – și unul în (minte) Moha, și anume, să inverseze vasul de primire cu scopul de dăruire absolută, și acum, în momentul în care omul purifică vasul de primire în calitatea de Liba (inima), imediat el merită Lumina Sa care este mereu din abundență și niciodată nu încetează.

Și această lumină se numește Nefeș, aceasta spune textul: ”Cine va escalada muntele lui Dumnezeu și cine se va înalța în locul Sfințeniei Sale”, ceea ce înseamnă că el se va înalta pentru eternitate, nu va reveni și nu va cădea.

Și aceasta înseamnă, că nu ajută deloc, adică după ce Creatorul se adresează lui și îl apropie un pic, trebuie să facă un mare efort pentru a ține această Lumină, și să o folosească în primirea Torei, pentru a decoperi misterele ei și pentru a spori cunoștințele sale despre Creator. Și aceasta este taina de a ridica ochii spre Divina Prezență, așa cum este scris: ”la Mireasa ai cărei ochi sunt frumoși, nu este nevoie să cercetezi restul corpului Său” și, dacă omul nu acordă atenție să ridice ochii este găsit că poartă Lumina Nefeș în zadar și fără utilitate. Și, mai rău, el jură și minte, deoarece în timpul nașterii El a jurat că, chiar dacă toată lumea îți va spune că ești un drept – ceea ce înseamnă că, chiar dacă ar merita Lumina Nefeș și dacă toate Organele și Tendoanele Sale din lumea lui mică îi spun că este un drept desăvârșit și că deja este în grădina Edenului –  în niciun caz nu trebuie să creadă asta, înainte de a ridica ochii spre Sfințenie.

Și aceasta este taina celui ce urcă scara și a celui care se înaltă, și anume, exact a celui care are mâinile curate.

Și înseamnă că merită să curețe cele două calități în primirea sa de Moha (minte) și de Liba (inimă) și că are inimă, adică a meritat să simtă aroma Torei și toate secretele ei, cum este scris ”și ai știut azi”, trebuie să se întoarcă la inima lui, deoarece Domnul este Dumnezeu și așa mai departe…și ”nu există nimic în afară de El”.

Și nu a  folosit numele Meu ca să jure, adică, a înțeles cum să servească și să folosească Lumina Nefeș, pe care Domnul a dat-o, și nu jura și nu mințea, MA și-a ridicat ochii așa cum am spus. Privește bine ceea ce este scris aici, deoarece sfatul este direct și adevărat, astfel încât să nu fii prins în capcana sfatului lui Sitra Achra (cealaltă parte), care continuă să inducă omul în eroare, încât impune Creatorul acolo unde nu este, prin urmare este necesar să ne reamintim în fiecare zi. Și ce pot face pentru tine, dacă tu nu iei în considerare cuvintele mele; cum trebuie făcut? Astfel tu risipești degeaba forțele tale. Măcar ascultă-mă de acum înainte, deoarece lucrurile nu sunt întotdeauna de a nu a adauga și de a nu scade și, prin urmare încă aștept o inimă care poate asculta și, sperăm doar bine.

Și iată că, cuvintele mele au fost spuse în acest timp, deoarece munca precisă care a fost  menționată va fi mult mai eficientă în aceste zile, care în cărți se numesc corectarea Șoverim-Tath și eu am să-ți spun acest eveniment, deoarece în cărți sunt descrieri de neînțeles pentru mase.

De fapt, aceste semne sunt Șoverim-Tath studiul Torei, nu aveți nicio altă corecție, decât studiul Torei.

S-a spus că cei care nu cunosc ordinea Creatorului, și așa mai departe…

Ceea ce se întâmplă este, că Lumina Superioară ce se apropie de om pentru a-l purta la înviere, se numește Nefeș, deoarece recepția calității Nefeș de a fi imobilă în organe nu poate exista fără Ruach, adică realizarea Torei.

Prin urmare, acest om se numește Șovav, adică un ticălos, asemănător unui copil mic, care își bagă mâinile într-un sac plin cu bani, și se învârte și țopăie și nu știe ce să facă cu acești bani, deoarece nu cunoaște noțiunea banilor și nu știe cum să negocieze. Și constată că este precum cineva care dăruiește un sac cu bani, și copilului nu-i face plăcere asta, ba chiar înebuneste, așa este scris ”El va face să tresară sufletul meu”. Dacă Creatorul nu dă Ruach ci doar Nefeș se descoperă ceea ce face să inebuneasca persoana, dar din Lo Lișma se ajunge la Lișma, asa cum este știut.

Și este precum se termină versetul pentru numele Său și înseamnă că de la acesta va merita Lișma și înțelege bine ce anume.

Și faptul că a spus: ”reîntoarce-te la fii” și anume, cei care nu merită încă Ruach și mă refer la faptul de a îndeplini Tora.

Și, după cum am vorbit cu tine înainte ca tu să călătorești, faptul că, coaja lui Faraon din Egipt a fost o coajă atât de dură că niciun sclav nu putea fugi din Egipt, datorită luminilor ce aveau, toți au crezut în libertatea lor până când cineva nu va putea să se abțină de la ea; acesta este misterul celor scrise: ”Eu am Nilul meu și Eu am creat”. Cum ți-am interpretat în timp ce erai încă aici. Astfel, în episodul exodului, sclavia de la începutul exilului din Egipt nu se termină înainte de episodul de primire a Torei, și acesta este un semn pentru tine, că eu te voi trimite ca în sfârșit să poti scoate poporul din Egipt și veți servi pe Dumnezeu pe muntele acesta, asa cum am interpretat mai înainte, astfel, fiecare om care vrea să finalizeze ceea ce este necesar pentru el este foarte capabil să o facă, dar cu această secvența Șovavim-Trumah-Tețaveh, care sunt episoade ale Torei; cineva trebuie să se gândească foarte bine cu privire la acțiunile sale și va corecta căile sale până când va fi pregătit să primească Tora.

Toate scânteile sale de lumină Nefeș care au fost în captivitate în coaja Egiptului el le readuna în locul Torei, cu nostalgie și cu mari lipsuri, și cu studiul minții externe cum este scris: ”tot ceea ce mâna ta va încerca să facă, fă cu forța ta”, până când va merita ca El să deschidă inima noastră în Tora, în profunzimea secretelor Sale, meritand primirea Torei, asa cum este interpretat în episodul Yitro. Și apoi în restul secvenței Șovavim-Trumah-Tețaveh este  evenimentul ce indică povestea vițelului de aur și spargerea tablelor de piatră și iată în cărți, care  este în fapt corecția Șovavim, de fapt că ejaculează în zadar, că este un singur eveniment, pentru că cine nu purifică vasul sau de primire în Liba, și de asemenea vasele sale de primire de Moha – sunt murdare, și credința sa este imperfectă, pentru că nu poate crede ceea ce ochi săi nu văd. În acest fel tocmai cel ce are vasele sale de primire pline de mâl, neapărat crede că va fi cumpătat o data pe zi, și cu siguranță va clarifica în timpul nopții, și ca urmare a acestui lucru va avea un gând de erezie, deoarce vasul de primire Liba și vasul de primire Moha au același criteriu, deoarece atunci dreptatea celui drept nu-l va salva în ziua infracțiunii sale, și toate luminile pe care le-a primit vor cădea în plasa lui Sitra Achra, și privește bine ce anume, pentru că am vorbit pe scurt. Iar acest lucru va continua atâta timp cât cineva nu merită să cheme Ruah în Nefeș adică primirea Torei.

Eu nu pot să continui în asta, și deja a venit timpul ca tu să prinzi cuvintele mele în inima ta. Sper că Dumnezeu te va întări și va insufla spiritul de sus până când vei reuși să faci voința Lui.

Yehuda Leib

About Mirela S.

Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala.

"Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”.

… Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."

Visit My Website
View All Posts