CAPITOLUL CINCI

0
778

Explică Tzimtzum şi Masach; conţine patru probleme: 1. Tzimtzum era uniformă pe toate părţile. 2. Problema Masach: pentru că orice Hamshacha (Expansiune) a Ohr se face în Behina Dalet, trebuie să existe o forţă restrictivă care va împiedica Ohr să se extindă în Behina Dalet. Această forţă se numeşte Masach. 3. Două proprietăţi ale lui Malchut: a. Este restricţionată de bună voie ca să nu primească înăuntrul ei Ohr. Acesta este comportamentul în Igulim; b. Este restricţionată datorită forţei de restricţie din ea, pe nume Masach. Acesta este comportamentul Sefirot de Yosher. 4. Ohr Elyon este în repaus complet şi nu încetează să strălucească nici măcar un minut. Atunci când Ne’etzal tânjesc, extinde Ohr către ei.

Diferenţa dintre Tzimtzum şi Masach.

 1. După ce am învăţat în mod amănunţit cele patru etape ale voinţei de a primi, una sub alta, vom explica acum ce înseamnă Tzimtzum, Masach şi diferenţa dintre ele.

Tzimtzum a fost deja explicat în amănunţime în Partea Unu şi în  Ohr Pnimi, şi nu trebuie să repetăm aici. Principala problema de care trebuie să ne îngrijim este Hishtavut (Echivalenţa) care a avut loc acolo (vezi Ohr Pnimi, Pareat 1, capitolul 1, paragraful 90).

Cele patru Behinot primite în Tzimtzum, problema cauzei şi efectului

 1. A fost explicat mai sus că, datorită faptului că Ohr Ein Sof este complet uniformă, a trebuit să se restricţoneza pe toate părţile. Asta înseamnă că toate cele patru Behinot care au fost restricţionate sunt de nivel egal, fără vreun discernământ de Zakut (puritate) şi Aviut (consistenţă) care localizează cele patru etape una sub alta, până la Behina Dalet, cea mai de jos şi mai Av (consistentă) dintre toate.

Tot ce a fost adăugat în Tzimtzum, care se poate distinge în ea mai mult decât în  Ein Sof, este numai problema celor patru Behinot şi cum se generează ele una pe alta şi atârna una din alta, datorită cauzei şi efectului.

Behina Aleph este motivul şi cauza apariţiei Behina Bet; Behina Bet este cauza apariției Behina Gimel; iar Behina Gimel este cauza apariției Behina Dalet. Totuşi, în termeni de Zakut (puritate) şi virtute, ele sunt complet egale.

Nu a fost cauză şi consecinţă în cele patru Behinot din Ein Sof.

 1. Această problemă a cauzei şi consecinţei care încă le împarte în patru Behinot, nu a putut să apară în Ein Sof înainte de Tzimtzum. Chiar şi Kli-ul în în general, nu este aparent acolo; mai degrabă este la fel ca Ohr, aşa cum este scris în Partea 1.

Totuşi, după ce Ohr Ein Sof a plecat din aceste Behinot, ele au devenit aparente şi ceea ce trebuie să discernem acum a devenit dezvăluit, adică însăşi  Ohr Ein Sof, adică ce au avut înainte de Tzimtzum. Cele patru Behinot au rămas goale, fără Ohr, pentru că după Tzimtzum, a devenit aparent faptul că aceste Behinot nu au nimic în comun cu Ohr Ein Sof , aşa cum a fost înainte de Tzimtzum.

Este la fel ca o lumânare care se contopeşte cu o torţă, nu se mai poate distinge.  Totuşi, atunci când se separă de torţă, devine aparentă din nou.

 1. Pare să apară o întrebare aici: Deoarece Tzimtzum a apărut prima dată în Behina Dalet, a devenit clar că Behina nu merită să primească Ohr. Totuşi, a devenit evident faptul că cele trei Behinot precedente, care nu au fost restricţionate, merită să aibă Ohr. Astfel, avem o distincţie a sus şi jos şi a importanţei uneia faţă de alta. În alte cuvinte, Behina Dalet este mai jos decât  primele trei Behinot.

Tzimtzum nu a fost făcută pentru că a vrut Behina Dalet, ci numai în scopul împodobirii.

 1. Problema este că Tzimtzum (Restricţia) Ohr din Behina Dalet nu a avut loc datorită inferiorităţii ei, pentru că totuşi încă avem de a face cu Malchut de Ein Sof, al cărei nume este Behina Dalet, care este privită ca însăşi Ohr Ein Sof. Astfel, cum ne putem chiar şi gândi că Tzimtzum a avut loc datorită inferiorităţii Behina Dalet?

Într-adevăr, Tzimtzum nu a avut loc datorită inferiorităţii Behina Dalet; mai degrabă a avut loc ca o împodobire, înfrumuseţare. Înseamnă că această Malchut a vrut să ajungă la adeziunea cea mai mare posibilă, să se agaţe complet de  Maatzil, adică Hishtavut Tzura (echivalenţa de formă) cu Maatzil (vezi Partea 1, Capitolul 1, paragraful 90). Astfel, Behina Dalet nu şi-a pierdut meritul nici după Tzimtzum.

Hamshacha (Extinderea) Kav (liniei) începe în Behina Dalet. De aceea trebuie să existe o forţă de reţinere în Behina Dalet, astfel încât Ohr să nu pătrundă în ea.

 1. Acum vom explica Masach care s-a pus pe Behina Dalet, adică Malchut, când Olam Tzimtzum, adică Malchut de Ein Sof, a fost îmbrăcată acolo. Se ştie că fiecare nivel începe cu Malchut de Elyon care devine substanţa ei (vezi paragraful 27). Atunci când această Malchut restricţionată atrage încă odată Ohr Elyon peste cele trei Behinot, acestă Hamshacha a fost făcută de tânjirea Behina Dalet în ea. Asta pentru că primele trei Behinot nu sunt vase de primire şi se Hamshacha (extind)

Astfel, a trebuit ca ea să atragă mai întâi Ohr în toate cele patru Behinot, chiar şi în Behina Dalet. Totuşi, pentru a preveni ca Ohr sa ajungă la Behina Dalet, a trebuit să adauge o nouă forţă pentru a reţine Ohr să ajungă la Behina Dalet.

Forţa de reţinere care a fost plasată asupra Behina Dalet se numeşte Masach.

 1. Această forţă nou pe care ea a adăugat-o, se numeşte Masach. Acest Masach este factorul fundamental în Hamshacha (extinderea) Ohr de Kav (Luminii de linie) peste cele trei Behinot. Este aşa pentru că Tzimtzum pe care a făcut-o, adică îndepărtarea dorinţei ei Ratzon de la a primi în Behina Dalet, a fost suficientă doar să îndepărteze Ohr Elyon din ea.

Totuşi, după ce a atras încă odată Lumina Ohr, a fost forţată să îşi retrezească Behina Dalet pentru a atrage acea nouă Hamshacha. Astfel, dacă nu şi-ar fi făcut această nouă forţă către Hitpashtut (Expansiunea) Ohr, Lumina ar fi ajuns încă odată în Behina Dalet.

Astfel, elementul primar din Hamshacha al Ohr Kav asupra celor trei Behinot este exclusiv forţa Masach, pe care a făcut-o încă odată în ceea ce priveşte  Ohr. Trebuie să înţelegi aceste două Behinot în amănunţime, adică Tzimtzum şi Masach, pentru că ele sunt fundaţia întregii acestei înţelepciuni.

Tzimtzum (restricţia) este conştientă; Masach (ecranul) care împinge Ohr prin puterea autorităţii, nu este conştient.

 1. Trebuie să înţelegi diferenţa dintre Tzimtzum pe care a făcut-o Malchut de Ein Sof, adică ieşirea din marea voinţă de a primi, datorită dorinţei şi alegerii ei de a egaliza pe Maatzil (Emanator), iar Masach, care este forţa de împotrivire şi autoritatea şi forţa de constrângere, care împiedică Ohr (Lumina) să ajungă la Behina Dalet.
 2. Motivul este că, cu toate că atât Tzimtzum cât şi Masach au fost făcute de către Malchut de Ein Sof, tu ştii deja că atunci când o entitate spirituală obţine o Tzura nouă, adiţională, este privită ca două entităţi spirituale şi ca două Behinot care sunt departe una de alta, în măsura Shinui Tzura (schimbării de formă) a lor.

Aşa cum obiectele corporale devin separate unul de altul de un topor şi sunt distanţate unul de altul de un spaţiu şi o zonă, aşa şi cele spirituale sunt deosebite unul de altul prin Hidush Tzura (Înnoirea formei). Distanţa dintre una şi alta este ca şi măsura dispariţiei între fiecare Tzura, mai mult sau mai puţin.

Masach este un rezultat al lui Malchut restricţionată. O Ratzon în superior, este o forţă în inferior.

 1. Astfel, după ce Malchut de mai sus a făcut o Hamshacha (extensie) a Ohr de Kav asupra celor trei Behinot, această Hamshacha este privită ca o nouă Tzura, adăugate formei Tzimtzum. Astfel, acum sunt două Behinot în Malchut menţionat mai sus.
 2. Malchut restricţionată, adică prima Tzura care a fost făcută în Malchut de Ein Sof, care adoptă acum o nouă Tzura, numită “Malchut restricţionată.”
 3. Mai târziu, când această Malchut face o Hamshacha a Ohr asupra trei Behinot, o nouă Tzura s-a născut şi a apărut. A fost numit Masach, împiedicând Ohr să apară în Behina Dalet.

Se ştie că orice dorinţă din superior devine o autoritate în ramura care se extinde din el. Masach este o ramură, o consecinţă a lui Malchut restricţionată. Deci, Malchut s-a restricţionat în mod voluntar şi conştient, fără niciun control din partea Elyon (Superiorului) ei. Totuşi, efectul care s-a extins din ea, Masach, este deja controlat complet de Tzimtzum, deoarece este al doilea nivel în Olam Tzimtzum.

Diferenţa dintre Igulim şi Yosher este în  Masach-ul care s-a reînnoit în cele Eser Sefirot de Yosher

 1. Reiese că sunt două Behinot de Malchut: prima este Malchut restricţionată, iar a două este Malchut care are un Masach. Să ştii asta, pentru că asta este întreaga diferenţă dintre Sefirot de Igulim şi Sefirot de Yosher, numită Kav.

Malchut în cele Eser Sefirot de Igulim este Malchut restricţionată, unde nu există niciun Masach, iar Malchut în cele Eser Sefirot de Yosher este corectată cu  Masach.

Motivul pentru care Ohr loveşte şi vrea să pătrundă în Behina Dalet este acela că Ne’etzal a extins-o în acest fel.

 1. Acum înţelegi în profunzime problema lui Ohr Hozer care urcă printr-o Zivug de Hakaa reieşită din întâlnirea Ohr Elyon (Luminii Superioare) cu Masach (Ecranul) în Behina Dalet pe care am început să o explicăm mai sus (vezi paragraful 18). Ar trebui să înţelegi ce am spus mai sus, adică că Ohr Elyon nu este minuţioasă în legătură cu Tzimtzum (restricţia) pe care a făcut-o Ne’etzal (fiinţa emanată) şi coboară să se extindă şi în Behina Dalet.

Motivul pentru asta este că însuşi Ne’etzal trebuie să o extindă, pentru a începe cu ea. S-a explicat deja (vezi Partea 1, capitolul 1, paragraful 2) că Ohr Elyon este întodeauna în stare de repaus absolut şi nu încetează să strălucească către cei inferiori nici măcar o clipă. Asta pentru că nu ajunge sub nicio definiţie a vreunui incident sau inovaţii. În loc de asta, toate problemele Hamshacha (extensiei) care vine de la Ne’etzal care primeşte de la Ohr Elyon atât cât este pregătită voinţa sa de a primii, adică tânjirea, dorul din ea (vezi Histaklut Pnimit, partea 2, paragraful 50).

Ne referim la Hamshacha (extensia) Ne’etzal (fiinţei emanate) ca Hitpashtut (expansiunea) Ohr Elyon.

 1. Chiar în momentul în care Ne’etzal tânjeşte să primească de la Ohr Elyon, el imediat suge Ohr Elyon. Este ca cineva care aprinde o lumânare de la alta iar prima nu se micşoarează din această cauză. În acelaşi fel, atunci când Ne’etzal extinde Ohr Elyon catre ea însăşi, Ohr Elyon nu este micşorată în niciun fel de partea pe care Ne’etzal a extins-o.

De asemenea, nu este afectată sau impresionată în niciun fel de Hamshacha (extinderea) Ne’etzal (fiinţei emanate). Totuşi, pentru a simplifica lucrurile, ne referim la Hamshacha (extinderea) Ne’etzal (fiinţei emanate) ca Hitpashtut (expansiunea) Ohr Elyon (Luminii Superioare).

Ţinte minte asta oriunde, pentru că tot timpul vom vorbi de Hitpashtut (expansiunea) Ohr Elyon (Luminii Superioare), iar asta înseamnă  Hamshacha (extinderea) Ne’etzal (fiinţei emanate) prin propria Hishtokekut (tânjire).

Partea Ohr care a trebuit să pătrundă în Behina Dalet şi a fost dată afară din ea, a devenit Ohr Hozer.

 1. De aceea, după Tzimtzum, când Malchut de Ein Sof a extins încă odată Ohr, pentru că a extins-o prin tânjirea în Behina Dalet a ei, Ohr Elyon a fost şi ea atrasă de Behina Dalet. Totuşi, prin puterea Masach (ecranului) pe care l-a ridicat pentru a reţine Ohr să se răspândească în Behina Dalet, acea partea a Ohr se întoarce înapoi.

Prin asta, îşi menţine prima sa dorinţă, ca Ohr să vină numai cât cele trei  Behinot. Totuşi, acea parte a Ohr pe care Masach a  împins-o înapoi către Shoresh, adică acea parte care a fost menită pentru Behina Dalet, nu a dispărut din ea.

În loc de asta, a devenit o măreaţă Ohr, îmbrăcând cele trei Behinot ale Ohr Elyon, din locul Masach (ecranului) până la Shoresh. Acestă Ohr Hozer devine un Kli de primire al celor trei Behinot ale Ohr Elyon, în loc de Behina Dalet (vezi Histaklut Pnimit, paragraful 21).

Histaklut Pnimit – TES – Part 2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts