CAPITOLUL NOUĂ

0
800

Explică de ce fiecare Sefira constă din Eser Sefirot interioare, care la rândul lor constau din Eser Sefirot interioare, în Eser Sefirot interioare. Ele continuă să se extindă astfel, încontinuu şi la infinit.

Fiecare Sefira din fiecare Olam constă din Eser Sefirot interioare, în Eser Sefirot interioare, infinit şi necontenit:

Problema împărţirii Sefirot în Sefirot şi a Sefirot interioare în altele interioare, şi aşa mai departe, la infinit.

 1. Există o lege minunată în Lumile Superioare, aceea că în orice Sefira pe care o alegem să o examinăm, vom găsi zece Sefirot Dacă luăm o singura Sefira din aceste Eser Sefirot interioare, vom gasi alte zece Sefirot interioare, în interiorul primei Sefira. La fel, dacă luăm o Sefira a acestor Sefirot interioare, vom gasi încă odata Eser Sefirot în ea, şi tot aşa.

Orice Ohr care trece prin grade, părăseşte Shoresh în fiecare grad prin care trece.

 1. Vei înţelege motivul pentru acesta lucru din regula prin care se spune că în spiritualitate nu există nicio absenţă (Vezi Ohr Pnimi, Partea 2, Capitolul 1, paragraful 4). Ea explică că este imposibil să fie vreun tip de Ohr în Tachton (Inferior) care să nu existe în toţi Elyonim (Superiorii) de deasupra lui în Ein Sof.

Motivul este acela ca, chiar şi o mică  He’arah care apare în cel mai jos grad în  Olamot trebuie să provină din Ein Sof şi să călătorească prin toate Olamot şi gradele înainte de acel grad inferior, până ajunge la el. Pentru că această He’arah coboară prin grade, nu poate fi absentă din primul atunci când trece la al doilea şi absentă din al doilea atunci când trece în al treilea, etc. până când ajunte la ultimul grad, care o primeşte.

Obiectele corporale se mişcă dintr-un loc în altul. Totuşi, în spiritualitate acest lucru nu este deloc posibil, acolo nu există nicio absenţa şi nicio înlocuire. În loc de asta, He’arah călătoreste printr-un anumit grad, chiar dacă numai în trecere, şi obţine un loc acolo.

O Ohr care apare odată într-un grad, rămâne acolo pentru toată eternitatea.

 1. Intrarea şi transferul către gradul următor nu diminuează în niciun fel Ohr care obţine locul ei acolo. Este ca aprinderea unei lumânări de la alta, fără ca prima să se diminueze.

Şi aici, atunci când Ohr părăseşte primul grad şi coboară către următorul,  Ohr rămâne completă atât în primul cât şi în al doilea. La fel, când intră în al treilea, Ohr nu se mută deloc de la cel de al doilea; Ohr este completă atât în al doilea cât şi în al treilea.

Trece în aceaşi manieră prin toate gradele care urmează după primul grad, care este actualul primitor pentru care Ohr coboară din Ein Sof, devenind fixată în toate gradele. Motivul este că nu există absenţă în spiritual. Orice Ohr care a strălucit odată într-o Behina spirituală, nu va mai pleca niciodată din aceas Behina, nici măcar pentru o clipă.

Când Ohr Hochma trece la locul său prin Keter , lasă Shoresh (rădăcina) ei în Keter.

 1. Din cele de mai sus, poţi înţelege în amănunţime problema Hitkalelut (întegrări, incluziunii) necontenite a celor Eser Sefirot una în alta. De exemplu, atunci când apar primele două Sefirot, adică Keter şi Hochma, Ohr Hochma trebuie să vină din Ein Sof şi trebuie astfel să călătorească prin Keter înainte să ajungă la Sefira Hochma.

Pentru că Ohr Hochma a strălucit odată în Keter, adică atunci când a trecut prin ea, devine imposibil ca ea să mai fie absentă de acolo. În consecinţă, acest lucru face ca, chiar după ce Ohr Hochma a ajuns la Sefira Hochma, Ohr Hochma rămâne totuşi completă şi în Keter. Astfel, Sefira Keter are acum două Orot, adică Ohr Keter şi Ohr Hochma.

Când Ohr Bina trece prin Keter and Hochma, ea lasă Shoresh ei în ele, şi tot aşa, în aceaşi manieră.

 1. La fel este şi cu Ohr Bina. Pentru că trebuie să călătorească prin cele două Sefirot care o preced pe Bina, ea obţine obligatoriu loc şi în Keter şi în Hochma. Astfel, acum sunt trei Orot în Keter: Ohr Keter, Ohr Hochma şi Ohr Bina. La fel, sunt două Orot în Hochma: Ohr Hochma şi Ohr Bina şi o Ohr în Bina, adică propria ei Ohr.

Continuă în aceaşi manieră până când apare Ohr Malchut. În acel moment, Keter are toate cele zece Sefirot pentru că cele nouă Orot inferioare au călătorit obligatoriu prin Keter, obţinându-şi astfel fiecare locul acolo. Mai sunt de asemenea şi nouă  Sefirot in Hochma, pentru că toate cele opt Sefirot inferioare de sub ea, au călătorit prin ea şi au rămas acolo.

La fel sunt opt Sefirot în Bina, şapte în Hesed, şase în Gevura etc. până la  Malchut, care nu are decât propria Ohr, pentru că nu mai sunt alte Sefirot care să călătorească prin ea.

Nu este nicio Ohr Yashar (Lumină Directă) în Kli de Malchut, ci numai Ohr Hozer (Lumină Reflectată).

 1. În ceea ce priveşte Ohr lui Malchut menţionată mai sus, atât Ohr dinăuntrul ei cât şi Ohr care este încorporată din ea în primele nouă Sefirot, este numai Ohr Hozer. Ştii deja că, după Tzimtzum a fost ridicat un Masach pe Sefira lui Malchut şi Ohr Ein Sof nu mai este primită acolo.

În loc de asta, întâlnirea dintre Ohr Ein Sof şi Masach crează un Zivug, timp în care o nouă Ohr apare din Masach lui Malchut, numită Ohr Hozer, care străluceşte în sus, până la Sefira Keter. Îmbracă astfel de jos în sus toate cele Eser Sefirot, singura modalitate prin care este conţinută în fiecare Sefira din cele nouă Sefirot superioare (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 19).

Malchut este privită ca Keter al celor Eser Sefirot ale Ohr Hozer.

 1. Sefira Malchut este sursa noii Ohr, iar fiecare sursă este privită ca Keter. Deci, Malchut este privită ca Sefira Keter al acestei noi Ohr. Sefira dinaintea ei, adică Yesod, este privită ca Hochma al noii Ohr, iar cea anterioară acesteia, adică Hod, este privită ca Bina, până la Keter de sus, privită acum ca Malchut, adică cea care primeşte această nouă Ohr.

Eser Sefirot ale Ohr Yashar se extind de sus în jos.

 1. Am învăţat că fiecare grad al celor Eser Sefirot, ar trebui să distingem sensuri ale celor Eser Sefirot care se extind din Ein Sof. Primul este al celor Eser Sefirot care se extind din Ein Sof de sus în jos de la Keter la Malchut. Acestea se numesc Eser Sefirot ale Ohr Yashar, pentru că ele coboară în Yosher (Linie dreaptă) de sus în jos, printr-o ordine graduală, de la cel mai Zach Kli la cel mai Av, iar de acolo încă spre mai mult Av, până la Malchut, cel mai Av dintre toate.

Eser Sefirot ale Ohr Hozer se extind de jos în sus.

 1. Aici avem un alt sens al celor Eser Sefirot. Aceste se extind de la Sefira Malchut de jos în sus, adică de la Malchut la Keter. În acest caz, Malchut devine originea noii Ohr, numită Eser Sefirot ale Ohr Hozer.

Sunt numite aşa pentru că ele se revarsă şi vin în ordine opusă, adică nu se extind de la Zach către Av, unde ultimul primitor este cel mai Av. Din contra, se extind de la cel mai Av către cel care nu este aşa de Av, până la ultimul primitor, care este cel mai pur. Din acest motiv se consideră că străluceşte de jos în sus.

Toate Sefirot ai Ohr Hozer care ajung în Sefirot lui Ohr Yashar călătoresc prin Malchut.

 1. Am explicat mai sus ce înseamnă Hitkalelut (incluziunea) Sefirot în ordinea celor Eser Sefirot ai Ohr Yashar. Deoarece nu există nicio absenţă în spiritualitate, orice He’arah care trece pe oriunde, rămâne acolo completă, chiar şi după ce se mută într-o locaţie diferită.

În ceea ce priveşte cele Eser Sefirot de Ohr Yashar, toate cele Eser Sefirot sunt prezente în Keter, nouă în Hochma, opt în Bina etc. (vezi paragraful 99). Din acest motiv, apar în aceaşi manieră şi în cele Eser Sefirot de Ohr Hozer. Asta pentru că aici, Sefira lui Malchut devine originea acestei Ohr Hozer.

Astfel, se consideră că fiecare Behina a Ohr Hozer care ajunge la Sefirot ei superiori, trebuie să călătorească prin Malchut, deoarece Malchut emană această Ohr prin puterea Masach (ecranului) ei, care se potriveşte cu Ohr Ein Sof care întâlneşte acel Masach.

Când Ohr Hozer de Yesod călătoreşte prin Malchut, îşi lasă Shoresh (rădăcina) lui în Malchut şi tot aşa, în aceaşi manieră.

 1. De aceea, atunci când Sefira Yesod primeşter Ohr ei de la Malchut, înseamnă în mod obligatoriu că Malchut primeşte prima acea Ohr. Ajunge la Sefira Yesod prin Zivug cu Ohr Ein Sof şi trecerea prin Malchut. Reiese că acea Ohr Yesod este prezentă atât în Malchut cât şi în Yesod.

La fel este şi cu Ohr Hozer pe care o primeşte Hod, care obţine în mod obligatoriu acest loc prin trecere prin Malchut şi Yesod. În acea stare, descoperim că sunt trei Orot în Malchut, două în Yesod şi una în Hod.

Similar, când Keter primeşte ultima Ohr Hozer, există deja zece Orot ale celor Eser Sefirot ale Ohr Hozer în Malchut, nouă în Yesod, opt în Hod etc. aşa cum a fost explicat şi privitor la cele Eser Sefirot ale Ohr Yashar.

Prin Hitkalelut Ohr Hozer în trecere, Eser Sefirot devin fixe în fiecare  Sefira. Keter are nouă Sefirot ale Ohr Yashar şi una a Ohr Hozer.

 1. Reiese că noi avem Eser Sefirot în fiecare Sefira a celor Eser Sefirot de mai sus, adică împreun cu Ohr Hozer. În alte cuvinte, Ohr de Malchut care este primită în fiecare Sefira completează cele Eser Sefirot. În Keter sunt nouă Sefirot ale Ohr YasharKHB HGT NHY – şi una a Ohr Hozer, adică Malchut, pentru că ea primeşte ultima de la cele Eser Sefirot ale Ohr Hozer. În consecinţă, are numai o Ohr a Ohr Hozer.

Hochma are opt Ohr Yashar şi două Ohr Hozer; Bina are şapte Ohr Yashar şi trei Ohr Hozer.

 1. Hochma are opt Sefirot of Ohr YasharHochma, Bina şi HGT NHY – şi două Ohr Hozer. Cele ale Ohr Hozer sunt: partea ei proprie, pe care a primit-o de la Ohr Hozer de Malchut, adică Yesod de Ohr Hozer, şi partea lui Keter care a călătorit prin ea şi a rămas acolo pentru totdeauna, Malchut de Ohr Hozer.

Bina are şapte Orot ale Ohr Yashar, care sunt: Bina, HGT NHY, şi trei ale Ohr HozerHod, Yesod, Malchut. Are Hod de la ea; Yesod din parte lui Hochma care a călătorit prin ea şi Malchut din partea lui Keter care a călătorit prin ea, adică de la Bina în sus.

Hesed are şase Ohr Yashar şi patru Ohr Hozer; Gevura are cinci Ohr Yashar şi cinci Ohr Hozer; Tifferet are patru Ohr Yashar şi şase Ohr Hozer.

 1. Hesed are şase Sefirot ai Ohr Yashar, care sunt: HGT NHY, şi patru Sefirot ai Ohr Hozer, care se extind de la Hesed în sus. În alte cuvinte, are propria partea, adică Netzah, şi părţile lui Bina, Hochma şi Keter, care sunt Hod, Yesod şi Malchut care a călătorit prin ea şi a devenit fixată acolo.

La fel este şi cu Gevura, care are cinci Sefirot ai Ohr Yashar: Gevura, Tifferet, Netzah, Hod şi Yesod. Are şi cinci Sefirot ai Ohr Hozer de la Gevura în sus, adică patru părţi de Keter, Hochma, Bina, Hesed, fiind Netzah, Hod, Yesod, Malchut, care au trecut prin ea şi propria ei parte, care este Tifferet de Ohr Hozer.

Tifferet are patru Sefirot ale Ohr Yashar de la Tifferet în jos şi şase ai Ohr Hozer de la Tifferet în sus. În alte cuvinte, are cinci parţi  KHB HG, care sunt TNHYM care au trecut prin el şi propria parte, adică Gevura de Ohr Hozer.

Netzah are trei Ohr Yashar şi şapte Ohr Hozer; Hod are două Ohr Yashar anşi opt Ohr Hozer; Yesod are nouă Ohr Hozer şi o Ohr Yashar, iar Malchut are Eser Sefirot de Ohr Hozer.

 1. Netzah are trei Sefirot de Ohr Yashar de la Netzah în jos, care sunt – Netzah, Hod şi Yesod de Ohr Yashar. Are de asemenea şi şapte Sefirot de Ohr Hozer de la Netzah în sus, care sunt cele şase părţi KHB HGT care au trecut prin ea. Aceia sunt GTNHYM şi propria ei parte, care este Hesed a Ohr Hozer.

Hod are două Sefirot de Ohr YasharHod şi Yesod şi opt Sefirot de Ohr Hozer de la Hod în sus. Acestea sunt şapte părţi, KHB HGT şi Netzah care a trecut prin el, care sunt  HGT NHYM ale Ohr Hozer şi propria parte, care este Bina de Ohr Hozer.

Yesod are o Sefira de Ohr Yashar şi nouă Sefirot de Ohr Hozer, de la Yesod în sus. Acestea sunt opt părţi KHB HGT Netzah şi Hod care au trecut prin el, care sunt Bina, HGT NHYM ale Ohr Hozer şi propria lui parte, adică Hochma de Ohr Hozer.

Cu Ohr Hozer  a ei, Malchut completează fiecare Sefira la zece Sefirot.

 1. A fost explicat în amănunţime că fiecare manifestaţie a celor Eser Sefirot, oriunde ar fi acestea, trebuie să se amestece una cu alta. Totuşi, atunci când apare la început cele Eser Sefirot de Ohr Yashar, ale nu au încă cele Eser Sefirot în fiecare dintre ele, nu înainte ca  Ohr de Malchut să fie şi ea încorporată în ele, adică  cele Eser Sefirot ale Ohr Hozer. Malchut nu are altă Ohr, iar această Ohr de Malchut completează ce lipseşte din acest număr – Eser Sefirot – pentru toate cele Eser Sefirot. Astfel, sunt Eser Sefirot in fiecare dintre ele.

La fel este in fiecare obiect interior. Când privimm Keter al celor Eser Sefirot ale lui Keter, şi ea constă în mod obligatoriu din nouă Sefirot ale Ohr Yashar şi una a Ohr Hozer.

 1. Când iei ca exemplu Sefira de Keter generală, făcută din cele Eser Sefirot generale, vei constatat că în ea şi în afara ei, ea constă din Eser Sefirot În alte cuvinte, după ce Ohr Malchut apare acolo, putem observa imediat că în prima Sefira a acelei Keter generale, acum numită Keter de Keter, adică Keter interioară, sunt obligatoriu nouă Sefirot ale Ohr Yashar. Ele sunt localizate sub ea, fiind Hochma şi Bina şi HGT NHY ale Ohr Yashar în Keter.

Keter de Keter este propria Behina, iar cei nouă Sefirot inferiori trec Orot.

 1. Cu toate că este numai Keter în ele, care este considerată propria Behina, celelalte nouă Sefirot trec doar Orot În alte cuvinte, ele sunt Orot inferioare care au obţinut locul lor trecând din Ein Sof, prin Keter, către Sefirot

Totuşi, deoarece sunt în Keter, cea mai înaltă Sefira, adică Keter a lor interioară în şi în afara lor conţine şi ea, mai jos, nouă Sefirot interioare. Pentru că cele nouă Sefirot sunt sub ele,  ele trebuie să treacă prin ea. Pentru că trec prin ea, trebuie să obţina locul lor acolo, pentru că nu există absenţă în spiritualitate, aşa cum am spus despre cele Eser Sefirot generale.

Reiese acum că această Keter specifică are şi ea Eser Sefirot interiori, care constau din nouă Sefirot ale Ohr Yashar KHB HGT NHY şi una a Ohr Hozer, adică Ohr de Malchut în Keter al celor Eser Sefirot generale.

Hochma constă și în Keter în mod obligatoriu din Sefirot ai Ohr Yashar și doi ai Ohr Hozer.

 1. La fel este și atunci când examinăm Sefira Hochma particulară, din cele Eser Sefirot particulare ale lui Keter general, adică Hochma de Keter. Inevitabil, are aceleași Eser Sefirot, prin aceași manieră pe care am menționat-o în Keter interioară. Asta pentru că toate cele opt Sefirot ale lui Keter general al Ohr Yashar de sub ea, trebuie să treacă prin Hochma interioară de sus în jos.

Trecând prin ea, ele își obțin locul lor în ea în plus la cele două Sefirot ale Ohr Hozer, adică de la Ohr lui Malchut interior, care a trecut și ea prin această Hochma interioară, de jos în sus. Aceste părți sunt: propria parte a Ohr Hozer și partea de Ohr Hozer care se referă la Keter interioară.

Astfel, sunt și Eser Sefirot interioare în Hochma interioară în Eser Sefirot interioare ale lui Keter. Este la fel în Hochma generală a celor Eser Sefirot generale.

Bina și Keter au și ele șapte Sefirot ale Ohr Yashar și Sefirot ale Ohr Hozer.

 1. La fel, când discernem Bina particulară în cele Eser Sefirot particulare ale lui Keter generală, numită Bina de Keter, vei găsi de asemenea că și ea conține în mod obligatoriu Eser Sefirot particulare interioare, așa cum am văzut în Hochma interioară. Asta pentru că toate cele șase Sefirot HGT NHY ale Ohr Yashar ale lui Keter general, de sub ea, trec de sus în jos prin această Bina interioară și își obțin locul lor în ea.

Împreună cu Bina, ele devin acum cele șapte Sefirot ale Ohr Yashar. De  asemenea, cele trei Sefirot particulare ale Ohr Hozer trec prin această Bina generală din Malchut interior al lui Keter general, de jos în sus, adică propria parte a Ohr Hozer, partea de Ohr Hozer a lui Hochma particulară și partea Ohr Hozer a lui Hochma particulară și partea Ohr Hozer a lui Keter particulară. Înseamnă că sunt Eser Sefirot particulare în Bina interioară în cele Eser Sefirot ale lui Keter general, așa cum este scris în ceea ce privește Bina generală în cele Eser Sefirot.

Hesed în Keter are de asemenea șase Sefirot ale Ohr Yashar și patru ale Ohr Hozer, și tot așa, în aceași manieră.

 1. Exact în aceași manieră, vei găsi Eser Sefirot în Hesed interior, în cele Eser Sefirot interioare Keter Aceastea sunt șase ale Ohr Yashar, HGT NHY de sus în jos și patru ale Ohr Hozer de la Hesed în sus către Keter. În exact aceași manieră vei găsi the exact same manner you will find Eser Sefirot interioare în Gevura, și tot așa pâna la Malchut interioară în acele Eser Sefirot, numite Malchut de Keter.
 2. Ai putea întreaba: Dar nu este nicio Ohr Hozer în cele Eser Sefirot interioare ale lui Keter general care răsar din Malchut general, ci numai Nefesh, adică cea mai mică parte a tuturor celor Eser Sefirot ale Ohr Hozer (vezi paragraful 112). Atunci cum putem spune că cea mai mică porțiune a Ohr Hozer s-a extins acum ea însăși în alte noi Eser Sefirot ale Ohr Hozer, care completează fiecare Sefira individuală cu toate Sefirot interioare ce care au nevoie pentru a-și completa numărul la Eser Sefirot?

Nefesh de Ohr Hozer din Keter general este obligatoriu impărțită în îmbrăcarea celor Eser Sefirot interioare din Keter.

 1. Într-adevăr, răspunsul este că există în final o cerință pentru acea parte a lui Nefesh de Ohr Hozer interioare care se ridică din Malchut la Keter general pentru a îmbrăca toate cele nouă Sefirot interioare din Keter Altfel, aceste nouă Sefirot ale Ohr Yashar nu ar fi capturate și nu ar străluci în not Partzuf, pentru că se știe că Ohr Yashar nu se pote conecta cu un Partzuf decât prin vasele de primire ale Ohr Hozer.

Această Ohr Nefesh îmbracă cele nouă Sefirot interioare ale lui Keter. Astfel, descoperim că în trecerea de jos în sus, își completează numărul care le lipsește în fiecare din acele Sefirot interioare, până la Eser (zece) Sefirot interioare. Dă Hochmei cele două Orot care îi lipsesc: una pentru propria îmbrăcare, iar alta, în trecere, pentru îmbrăcarea lui Keter. O dă pe a treia Binei, iar pe a patra lui Hesed, așa cum a fost demonstrat mai sus.

Este la fel și în cele Eser Sefirot din interiorul celor  Eser Sefirot interioare din  Hochma generală. Keter al acestor Eser Sefirot din interiorul celor Eser Sefirot interioare ale lui Hochma conțin nouă Sefirot ale Ohr Yashar și una a Ohr Hozer.

 1. Așa cum am explicat cele Eser Sefirot particulare din cele Eser Sefirot interioare al celor Eser Sefirot particulare din Keter general, la fel vom explica cele Eser Sefirot interioare particulare din fiecare cele Eser Sefirot particulare ale Sefira Hochma generală. În Keter al celor Eser Sefirot interioare ale Hochma generală, numită Keter de Hochma, vei găsi în mod obligatoriu Eser Sefirot Acestea sunt: propria ei Ohr și cele opt Sefirot interioare, Bina, HGT NHY care au venit de sus în jos, astfel nouă.

Există o Ohr Hozer care răsare din Malchut interioară a Hochmei generale. Astfel, ai Eser Sefirot interioare în Keter al Hochmei generale.

În Hochma interioară din Hochma, sunt opt Sefirot ale Ohr Yashar și două ale Ohr Hozer.

 1. Hochma interioară în cele Eser Sefirot interioare ale Hochmei generale, numită Hochma de Hochma, lucrează în aceași manieră. Constă din opt Ohr Yashar de sus în jos și două Ohr Hozer de jos în sus. La fel, Bina interioară din cele Eser Sefirot interioare ale Hochmei generale, au șapte Ohr Yashar de sus în jos și trei Ohr Hozer de jos în sus.

La fel este și în Hesed, în Gevura și tot așa până la Malchut interioară din aceste Eser Sefirot ale Hochmei generale, numită Malchut de Hochma. Și ea are Eser Sefirot interioare ale Ohr Hozer, pentru că trebuie să îmbrace toate cele Eser Sefirot interioare din Hochma generală și le trimite He’arah (iluminarea) ei. Astfel, reiese în mod obligatoriu că toate călătoresc prin ea și își obțin locul lor înăuntrul ei.

 1. Cele Eser Sefirot interioare ale Bina interioare, operează în același fel; la fel face și Hesed interioară, Gvura interioară și în jos către Malchut interioară și nu mai trebuie nicio explicație pentru acestea.

În loc de asta, vom explica încă o Sefira din Sefirot interioare, pentru a demonstra cum și ea, în și în afara ei, constă în mod obligatoriu din Eser Sefirot interioare, care acum sunt Eser Sefirot interioare în Eser Sefirot interioare.

 1. Haideți să o examinăm pe Bina interioară a Sefirot interioare, care este, de exemplu, una din cele Eser Sefirot interioare din Hochma interioară din cele Eser Sefirot ale Hochmei generale, numită Bina în Hochma de Hochma. Și aici descoperim că ea are Eser Sefirot proprii, conform cu același principiu, adică șapte ale Ohr Yashar care au călătorit prin ea de sus în jos. Are și trei ale Ohr Hozer care au călătorit prin ea de jos în sus.
 2. Putem face asemenea discernăminte la infinit, ori de câte ori luăm orice Sefira, chiar dacă ea a fost împărțită în mii de părți, acea Sefira tot provine de la un aranjament al unor Eser Sefirot. Astfel, o parte a acelor Eser Sefirot a trecut obligatoriu prin acea Sefira de sus în jos, iar restul au călătorit prin ea de jos în sus. Astfel, aceste Eser Sefirot și-au obținut locul în acea Sefira, pentru eternitate, așa cum am explicat mai sus. Astfel, în acea Sefira ai, în mod obligatoriu, toate Eser Sefirot.
 3. Totuși, trebuie să știi că, chiar și dacă le împarți pe cele zece în alte zece interioare și iar în alte zece interioare, și tot așa, nu ar trebui să te gândești că toate Sefirot rămân egale. Ele se schimbă în mod seminificativ în timp ce se împart și nu este una la fel ca alta.

Este așa pentru că Orot ale lui Ohr Yashar nu vin niciodată în locul lor de destinație în timp ce se Sefirot se împart, cu excepția lui Keter. Asta pentru că în Hochma sunt numai opt ale Ohr Yashar, adică de la Hochma în jos, și dopu ale Ohr Hozer, Yesod și Malchut.

De aceea, cele opt Orot ale Ohr Yashar ajung în cele mai pure Kelim, adică de la Keter la Hod, iar cele două Ohr Hozer în Yesod și Malchut. Reiese că, acea Ohr Hochma îmbracă Kli de Keter, iar Ohr Bina în Kli de Hochma etc., până când Ohr Yesod îmbracă Kli de Hod.

Reieis că toate Orot de Ohr Yashar nu ajung la locul lor și că numai Ohr Hozer vine întodeauna la locul ei; Ohr Hozer de Yesod vine în Kli de Yesod iar  Ohr Hozer de Malchut în Kli lui Malchut de Malchut.

 1. Similar, Bina nu are decât șapte Orot ale Ohr Yashar, care îmbracă cele mai pure Kelim. Aderă la regulă ca primitorul primește în cel mai pur lucur, adică de la Keter la Netzah. Reiese că Ohr Bina penetrează Kli de Keter, Ohr Hesed pe Hochma, iar în final Ohr Yesod în Kli de Netzah. Numai trei Orot ale Ohr Hozer ajung în locul lor: Orot Hod, Yesod, Malchut în Kelim ale Hod, Yesod, Malchut.
 2. Putem învăța de mai sus faptul că există o mare diferență între Bina interioară de Keter, Bina interioară de Hochma Bina interioară de Bina Numai în Bina de Keter este Ohr de Bina în propriul Kli.

Totuși, în Bina de Hochma este numai Ohr lui Hesed în Kli lui Bina, iar în Bina a lui Bina este numia Ohr lui Gevura în Kl-ul lui Bina. La fel este cu toate, pentru că una nu este la fel ca alta.

 1. Schimbările pot fi urmărite chiar și în împărțirea Orot lui Ohr Hozer care nu își schimbă locul. În ciuda acestui fapt, putem discerne schimbări în felul în care se împart, deoarece oriunde există Ohr Hozer, ea primește He’arah de la Ohr Yashar.

De exemplu, în Yesod al Hochma există He’arah de la Ohr Yashar al Hod de Hochma. Totuși, în Yesod de Bina există He’arah de la Netzah de Bina pentru că nu este nicio Ohr Yashar în Hod de Bina.

 1. Ar fi o excepție de la regulă dacă ai împărți numai Sefira generală. Aș vrea să spun: Ia Sefira generală de Bina ca un exemplu și împarte-o în zece și apoi încă în zece. De exemplu, dacă separi interiorul interiorului lui Bina de cele Eser Sefirot ale Binei interioare ale celor Eser Sefirot ale Binei generale, numită Bina din Bina de Bina, atunci ale ar fi egale, fără nicio diferență. Este așa pentru că vei găsi în toate Ohr Yashar în cele șapte Kelim superioare KHB HGT Netzah și trei Ohr Hozer în trei Kelim interioare, Hod, Yesod, Malchut. La fel se întâmplă, chiar și după mii de divizări și în toate celelalte Sefirot.

Histaklut Pnimit – TES – Part 2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts