CAPITOLUL OPT

0
722

Explică: 1. De ce, în timpul Hamshacha (Extensiei) Orot (Luminii), cu cât este mai mare Aviut, cu atât este mai bine, iar atunci când este îmbrăcata în Kelim, cu cât este mai mare Zakut, cu atât este mai bine. 2. Motivul pentru care există valori opuse între Kelim şi Orot: cu Kelim, Elyonim(Superior) creşte mai întâi; cu Orot, Tachtonim (Inferior) intră primul. 3. De ce este privit Igulim ca Ohr Nefesh?

Măsura Ohr care este Nimshach depinde de Aviut al Masach.

 1. A fost explicat în amănunţime cum întreagă măsură a influenţei  e Ohr Elyon în Ne’etzal depinde de măsura Aviut al Masach. Cu cât este mai mare Aviut, adică Behina Dalet este revărsată în nivelul Keter, iar un nivel mai jos este revărsat numai în Hochma În final, în cea mai pură Masach, Ohr Elyon nu mai revevarsă nimic, datorită absenţei Aviut.

Măsura îmbrăcării Ohr depinde de Zakut (puritatea) Kli.

Totuşi, toatea acestea se referă la influenţa şi la Hitpashtut (extinderea) Ohr Elyon (Luminii Superioare) către Ne’etzal, pentru că dăruitorul dăruie întotdeauna în cel mai Av. Este aşa pentru că, cu cât este mai mare Aviut al Masach, cu atât mai mare este Ohr care se extinde (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 62).

Totuşi, nu este aşa în ceea ce priveşte comportamentul primiri  Ohr Elyon de către Ne’etzal. Acolo, Ohr superioară este primită în cel mai pur Kli, iar cea inferioară în cel mai  Av Kli.

Elyonim vine mai întâi în Kelim, iar Tachtonim vine la început în Orot.

 1. A. Am spus mai sus (vezi Capitolul 2, paragraful 14) că dăruitorul dăruie în cel mai Av, dar că primitorul primeşte în cel mai Zach. Pentru a explica aceste cuvinte, voi clarifica pentru tine ordinea Orot în Ne’etzal după Tikun, atunci când, Orot sunt luate uşor, gradual. Ohr Nefesh este prima primită, apoi vine Ohr Ruach, etc., până la Ohr Yechida. Este invers în  Kelim; Keter este obţinut primul, apoi Hochma

Când se obţine Ohr Nefesh, este îmbrăcată în Kli de Keter.

 1. Aceasta este ordinea: Mai întâi, Ne’etzal este emanată cu zece KelimKeter, Hochma, Bina, ZA (care constă din HGT NHY) şi Malchut. În alte cuvinte, în Kelim cea mai înaltă vine prima. Apoi, când se dă Nefesh , se consideră că Nefesh se îmbracă în Kli de Keter, cel mai pur Kli.

Motivul pentru care încă nu are Ohr Ruach este acela că Masach în Keter încă nu are niciun  Aviut, nici măcar Behina Aleph, iar Ohr Ruach se revarsa doar datorită întâlnirii dintre  Ohr Elyon şi Masach de Behina Aleph. Deoarece Masach este Kli de Keter, adică Zach lui, fără  Aviut, nu are mai mult de Ohr Nefesh, atribuită lui Malchut.

Când obţine Ohr Ruach, Ohr Nefesh coboară la Hochma iar Ruach este îmbrăcată în Kli de Keter.

 1. Când obţine Aviut de Behina Aleph, Ohr Ruach se revarsa în el prin întâlnirea dintre Ohr Elyon şi acest Masach de Behina Aleph. Totuşi, cu toate că Masach în Kli de Hochma este acela care extinde Ohr Ruach către Partzuf, totuşi, Ohr Ruach îmbracă Kli de Keter iar Ohr Nefesh care anterior a avut în Keter coboară la Hochma.

Motivul este că ordinea primirii Orot este: cele mai importante Orot îmbracă cele mai pure Kelim, iar cele mai inferioare îmbracă pe cele mai Av. În alte cuvinte, este o ordine opusă revărsării. Deci, Ruach, care este mai important decât Nefesh, urcă şi îmbracă Keter, iar Nefesh coboară şi îmbracă Hochma.

Când obţine Neshama, este îmbrăcată în Kli de Keter, Ruach coboară la Hochma, iar Nefesh to Bina.

 1. După aceea, când Masach-ul obţine Aviut de Behina Bet, este privit ca Masach în Kli de Bina. Prin întâlnirea dintre Ohr Elyon şi acest Masach, Ohr Neshama este revărsat în el, care este mai importantă decât Orot de Ruach şi Nefesh.

Şi aici, primeşte Ohr Neshama în cel mai pur lucru, adică în Kli de Keter. Asta pentru că Ohr Nefesh, cel mai inferior, coboară la Kli de Bina, unde există Masach de Behina Bet, care acum este cel mai Av Kli. Ohr Ruach coboară din Keter de Kli de Hochma, iar Ohr Neshama, cea mai importantă dintre ele, îmbracă  Kli de Keter, cea mai pură dintre ele.

Când obţine Ohr Haya, îmbracă Keter; Neshama coboară la Hochma, Ruach la Bina iar Nefesh la ZA.

 1. Când Masach obţine Aviut de Behina Gimel, este privit acum ca Masach în Kli de ZA, fiind Behina Gimel. Apoi, prin întâlnirea dintre Ohr Elyon şi acest Masach de Behina Gimel, Ohr Haya se revarsă, care este mai importantă decât Ohr Neshama. Din acest motiv, trebuie să fie primită în cel mai pur Kli.

În consecinţă, Ohr Nefesh, cea  mai inferioară, coboară din Kli de Bina, către Kli care este acum cel mai Av, adică Kli de ZA, unde este Masach de Behina Gimel. Ohr Ruach, care este în Hochma, coboară acum la Bina, iar Ohr Neshama care este Keter, coboară la Hochma. Ohr Haya, cea mai importantă, îmbracă  Kli de Keter.

Când se obţine Yechida, este îmbrăcată în Keter. Apoi Haya coboară la Hochma, Neshama la Bina, Ruach la ZA iar Nefesh la Malchut.

 1. Când Masach obţine Aviut de Behina Dalet, se consideră că acum Masach este în Kli de Malchut, care este Behina Dalet. În acel punct, prin întânirea dintre Ohr Elyon şi acest Masach de Behina Dalet, Ohr Yechida, cea mai importantă Ohr, se revarsă în el.

Din acest motiv, este primită în cel mai pur lucru, adică Kli de Keter. În consecinţă, Ohr Nefesh, cea mai inferioară Ohr, coboară la ZA către Kli de Malchut, cu un Masach de Behina Dalet, cel mai Av.

Ohr Ruach coboară din Bina la Kli de ZA, Ohr Neshama coboară din  Hochma la Kli de Bina, iar Ohr Haya coboară din Keter la Kli of Hochma. Apoi cea mai nou venită, Ohr Hochma, îmbracă Keter. Acum, întreaga Ohr din NRNHY ajunge în Kli-ul corespunzător, cel care este repartizat fiecăreia.

Diferenţa dintre influenţa Ohr şi Hitlabshut (îmbracarea) Ohr (Luminii).

 1. Acum vezi marea diferenţă dintre ordinea revărsării Ohr Elyon în Partzuf şi ordinea Hitlabshut (îmbrăcării) Ohr în Kelim. Dăruitorului îi trebuie cea mai Av Behina pentru că Ohr Yechida poate ajunge la Partzuf numai atunci când acestea are un Masach în Kli al Behina Dalet.

Înainte de asta, când un asemenea Aviut nu este prezent acolo, ci un Aviut mai subţire, adică Behina Gimel, a fost imposibil pentru această Ohr importantă numită Yechida, să se reverse în  Partzuf. Totuşi, când această importantă Ohr este atrasă către Partzuf, nu este îmbrăcată în Kli of Behina Dalet, ci în cel mai pur, adică Kli of Keter.

Toate Orot care ajung la Partzuf sunt primite numai în Kli de Keter.

 1. În aceaşi manieră, Ohr Haya, care se revarsă numai în Masach al Kli ZA, adică Behina Gimel, când îmbracă Ne’etzal, nu îmbracă Kli al ZA, ci cel mai pur Kli, adică Kli de Keter. La fel este şi cu Ohr Neshama, care se revarsă numai când este un Masach de Aviut Bet în Kli de Bina. Totuşi, îmbracă numai Kli de Keter. La fel, Ohr Ruach, care se revarsă numai în Masach al Behina Aleph al Kli de Hochma, când îl îmbracă, nu îmbracă Kli of Hochma, ci cel mai pur Kli, adica Kli de Keter.

Astfel, fiecare Ohr care vine la Partzuf, vine mai întâi în Kli de Keter, aşa cum am spus, că primitorul primeşte numai în cel mai pur Kli. Este aşa, cu toate că revărsarea vine prin cel mai  Av Kli. X

Igulim nu primesc Ohr Elyon pentru că ele nu au Aviut.

 1. Din cele mai de sus, poţi deduce de ce Igulim nu primesc nicio revărsare a Ohr Elyon, ci trebuie să primească toate Orot de la Ohr de Kav. Este aşa, cu toate că Kelim de Igulim precedă Kelim de Yosher ale Kav.

Este o problemă simplă: nu au niciun Aviut, pentru că toate cele patru Behinot ale lor sunt egale (vezi Partea 1, capitoulul 1, paragraful 100). Astfel, Kelim de Yosher din Kav, care au Masach Aviut, sunt revărsate de Ohr Elyon, iar Igulim primesc de la ele.

Orice grad care primeşte de la altul şi nu are nicio formă a dăruirii în şi în afara lui, este privit ca Nefesh.

 1. Din acest motiv, Ohr de Igulim este privită ca Ohr Nefesh. Regula este că orice grad care nu este revărsat de către Ohr Elyon, ci primeşte He’arah (Iluminarea) din alt grad, acea Ohr este numită Ohr Nefesh, sau Ohr Nekeva.

Pentru că Igulim nu primesc de la Ohr Elyon, ci îşi primesc He’arah (Iluminarea) de la Kav, sunt considerate ca Ohr Nekeva, sau Ohr Nefesh. A fost deja expicat în legătură cu  Kelim de Yosher (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 85) că, dacă întreaga Aviut din Masach este purificată, atunci influenţa Ohr Elyon nu mai există acolo. În acea stare, tot ceea ce are este He’arah din gradul anterior, care este astfel numit Ohr Nefesh.

Histaklut Pnimit – TES – Part 2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts