CAPITOLUL ȘAPTE

0
708

Explică problema Hizdakchut (purificării) Masach (ecranului) şi apariţia a cinci nivele KHB, ZA şi Malchut, unul sub altul, datorită Hizdakchut (purificării) Masach (ecranului).

Forţa de reţinere din Masach (ecran) şi măsură Aviut(consistenţei) din Malchut sunt egale.

 1. Pentru a înţelege problema Hizdakchut (purificării) a Masach (ecranului de mai sus, trebuie mai întâi să prezentăm două cuvinte-înainte: primul este forţa de reţinere, fiind forţa de reţinere din Masach. Aceasta este măsurată de nivelul la care este Aviut, care este Hishtokekut (tânjirea) din Behina Dalet, ca două părţi ale scalei.

Există un motiv simplu pentru asta: dacă există o Hishtokekut mare de a primi, ea impune mari eforturi de a se reţine de la a primi; iar dacă există o mică Hishtokekut, nu trebuie un efort mare de reţinere de la a primi. Astfel, forţa de reţinere din Masach este egală cu măsura Aviut din Behina Dalet, nici mai mult şi nici mai puţin.

Ohr Makif (Lumina înconjurătoare) purifică Masach.

 1. Al doilea cuvânt-înainte este acela că Ohr Makif, care nu este îmbrăcată de Ne’etzal (fiinţa emantă), are natura de a purifica Aviut din Behina Dalet. Facea asta uşor, în ordinea celor patru Behinot, până când îi purifică toată Aviut. Începe cu purificare de la Behina Dalet la Behina Gimel, apoi la Behina Bet, Behina Aleph, şi în final o face complet purificată, fără nicio Aviut.X

Pentru că vrea să pătrundă, dar Masach o reţine.

 1. Acest lucru se întâmplă pentru că Ohr Makif (Lumina înconjurătoare) este Ohr Elyon (Lumina Superioară) care nu poate să pătrundă în Ne’etzal (fiinţa emanată) din cauza Masach (ecranlui) care o opreşte să se extindă mai departe de propriul nivel, rămâne în în afara Partzuf-ului şi îl înconjoară. În alte cuvinte, străluceşte din afară.

Pentru că Ohr Makif vrea să strălucească în Pnimiut (interiorul) Partzuf-ului aşa cum o facea în Ein Sof, când strălucea şi în Behina Dalet, loveşte  Masach-ul şi îl purifică. În alte cuvinte, anulează  Aviut şi Kashiut din el, pentru a îl penetra.

Mai întâi devine puterni Masach (ecranul), apoi Ohr (Lumina).

 1. La începu, Masach devine puternic şi o împinge înapoi. După aceea, Ohr creşte şi purifică Masach-ul. Totuşi, anulează doar nivelul de Aviut asupra căruia s-a făcut Zivug de Hakaa (cuplare prin lovitură).

Dacă Zivug de Hakaa a fost pe Behina Dalet, anulează Aviut al Behina Dalet care încetează să mai îmbrace Partzuf-ul, lăsând Aviut de Behina Gimel, cu care nu are nimic de a face. Dacă Zivug de Hakaa a fost pe Aviut de Behina Gimel, anulează doar Aviut de Behina Gimel şi lasă Aviut de Behina Bet, etc. (vezi Talmud Eser Sefirot, Partea 4, Ohr Pnimi, Capitolul 1).

Behina Dalet nu devine absentă, cu toate că a fost purificată în  Behina Gimel.

 1. Ştii deja că în orice Hidush Tzura (înnoire de formă) în spiritualitate, forma anterioară nu devine absentă ca şi consecinţă. Asta pentru că nu există nicio absenţă în spiritualitate, ci numai o Tzura (formă) adiţională.

Din asta ai putea concluziona că această Behina Dalet care acum a devenit purificată în Behina Gimel a ei, se consideră a fi îndepărată de acea Ne’etzal (fiinţă emanată) şi devine o nouă Ne’etzal care este adăugată la prima.

Behina Dalet din ea nu este Behina Dalet în Behina Dalet, ci Behina Gimel în Behina Dalet. Totuşi, acea Hizdakchut (purificare) nu a produs nicio schimbare în prima Ne’etzal.

Imediat după Hizdakchut (purificare) în Behina Gimel, Ohr Elyon face un Zivug cu aceasta, pentru că Ohr Elyon nu încetează niciodată să strălucească.

 1. S-a explicat mai devreme faptul că Ohr Elyon nu încetează să strălucească în cei inferiori nici măcar o clipă. has been explained earlier that the Ohr Elyon does not stop shining in the lower ones even for a minute. Hitpashtut (Expansiune) către Ne’etzal depinde numai de pregătirea Kli-ului, adică conform cu măsură voinţei de a primi din  Ne’etzal. Oricând Ne’etzal se trezeşte şi tânjeşte după Ohr Elyon, o primeşte imediat, în măsura  Ratzon (dorinţei) ei (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 63).

Behina Dalet s-a purificat în Behina Gimel, a devenit o nouă Ne’etzal în şi în afara ei şi a extins Ohr Elyon către ea. După aceea, au apărut în ea alte noi Eser Sefirot ale Ohr Elyon, de sus în jos, ca şi noi Eser Sefirot de Ohr Hozer de jos în sus, aşa cum s-a extins prima Ne’etzal.

Totuşi, există o diferenţă seminificativă între nivelele lor. Asta pentru că noii Ne’etzal îi lipseşte gradul Keter şi ajunge numai la nivelul Hochma.

Motivul pentru care Behina Gimel este absentă în Keter.

 1. Motivul pentru absenţa gradului Keter în a doua Ne’etzal, este acela că ea nu are Aviut al Behinei Dalet din Behina Dalet care, faţă de Ohr Hozer, este Keter al Behinei Dalet. Din acest motiv, Masach nu împinge Ohr Elyon decât de la Hochma în jos, adică măsura în care a trebuit să penetreze  Behina Gimel a Behinei Dalet.

Totuşi, nu ar fi o  Hitpashtut (expansiune) a Behinei Dalet în Keter nici dacă Masach nu ar fi oprit-o. Asta pentru că Kli care a extins Ohr Elyon, nu a extins-o mai mult decât de la Hochma în jos. Din acest motiv Masach nu a împins înapoi Ohr Keter, ci numai de la Ohr Hochma în jos, iar astfel Ohr Keter din această Ohr Hozer este absentă.

Pentru că Ohr Keter din Ohr Hozer este absentă, Ohr Keter al Ohr Elyon este şi ea absentă. Asta pentru că Ohr nu poate penetra Ne’etzal cu Ohr Hozer să o îmbrace, fiindcă este Kli-ul ei pentru primire (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 21). De aceea, poate ajunge doar la nivelul Hochma.

Orice Hamshacha (extensie) este făcută de către Behina Dalet şi astfel ea are nevoie de un Masach pentru a preveni ca Ohr să se extindă în Behina Dalet.

 1. Regula este că orice Hamshacha a Ohr trebuie să fie doar în Behina Dalet din Ne’etzal, chiar dacă acolo nu există nicio intenţie de a atrage Ohr. Motivul este că Aviut pe care o ridică din Behina Dalet nu este potrivită pentru Hamshacha (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 56). Chiar şi Behina Aleph din Behina Dalet se potriveşte mai bine pentru Hamshacha decât adevărata Behina Gimel, care este deasupra, adică mai multă Zach decât întreaga Behina Dalet.

De aceea, dacă tot Aviut-ul dispare din Behina Dalet, nu va mai fi nimeni să atraga Ohr din Ein Sof şi Ohr se va opri în întregime. Hamshacha (Extinderea) trebuie să se facă cu Behina Dalet, în timp ce în, acelaşi timp, trebuie să se păzească ca Ohr să nu o penetreze, datorită Tzimtzum (restricţiei) din Behina Dalet. Din acest motiv, ea a ridicat un Masach care protejează chiar acest aspect.

Astfel, când Ohr se extinde şi ajunge la Behina Dalet, Masach-ul se trezeşte şi împinge acea parte a Ohr înapoi la Shoresh (rădăcina) ei. Acea parte care este împinsă înapoi nu dispare, ci este schimbată în  Ohr Hozer. Ea este cea care constituie vasul de primire pentru  Ohr Elyon.

În raport cu Hamshacha (extinderea) Ohr, Behina Dalet şi Masach sunt ca unul.

 1. Privind Hamshacha Ohr (extinderea Luminii) din Ein Sof, Behina Dalet şi the Masach-ul care este plasat asupra ei sunt privite ca una. Asta pentru că Kashiut (rezistenţa) Masach este aşezată în vârful Aviut al Behina Dalet.

Din acest motiv, în cele mai multe cazuri, este menţionat numai Masach. În ceea ce privşte Hamshacha Ohr (extinderea Luminii), ea se referă la ambele. Pentru a fi succinţi, vom numi şi noi extensia Ohr din Ein Sof numai după Masach.

În ceea ce priveşte apariţia gradelor unul din altul, ne vom referi şi la asta cu numele de  Hizdakchut (Purificare)  Aviut (consistenţei), cu toate că purificare se referă de fapt la Kashiut (rezistenţa) din Masach. Ţine minte că asta se referă cu adevărat la nivelurile Aviut din Behina Dalet, care au creat patru  niveluri ale Kashiut în Masach.

Apariţia gradului Hochma din Behina Gimel.

 1. Apariţia gradului Hochma din gradul Keter a fost deja explicat în detaliu mai sus. Primele Eser Sefirot (zece Sfere) au apărut după Tzimtzum (restricţie) prin întâlnirea dintre Ohr Elyon şi Masach-ul care este compus din Aviut completă a Behinei Dalet (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 64). Din acest a ridicat întreaga cantitate de Ohr Hozer, numită Keter, până la Shoresh.

Odată ce aceste grad a fost completat cu Rosh, Toch, Sof, o parte a Aviut din Masach s-a purificat de la Behina Dalet la Behina Gimel (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 74). Pentru că Masach a obţinut Shinui Tzura, a fost privit ca părăsind gradul de  Keter.

Apoi, prin întlnirea dintre Ohr Ein Sof şi Masach care a fost purificat la nivelul  Behina Gimel, acolo au venit cea de a doua serie de Eser Sefirot. Nivelul lor a ajuns numai la nivelul lui Hochma, lipsindu-le Keter (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, 78).

Apariţia gradului Bina din Behina Bet.

 1. Odată ce gradul Hochma a fost completat cu Rosh, Toch, Sof, Ohr Makif s-a întors şi a purifcat o altă parte din Aviut Masach-ului, adică de la Behina Gimel din Behina Dalet, la Behina Bet din Behina Dalet. Acest nou Masach al Behina Bet din Behina Dalet se consideră ca a părăsit gradul Hochma din acelaşi motiv menţionat în ceea ce priveşte gradul Keter (vezi Histaklut Pnimit, Part 2, paragraful 76). Alte noi Eser Sefirot au apărut din întâlnirea  Ohr Elyon cu noul Masach al Behina Bet, care au ajuns numai la nivelul Bina, lipsindu-le Keter şi Hochma.

Motivul pentru absenţa Hochma din Masach de Behina Bet.

 1. Motivul pentru absenţa Hochma din acest nou grad, este acelaşi cu cel care a fost menţionat mai sus (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 75) privind absenţa lui Keter. Pentru că această Behina Dalet nu are decât Aviut a lui Behina Bet, care este privită ca Bina a Behina Dalet, această Hamshacha care se face, nu a apărut de la început ci numai de la Bina în jos.

De aceea, chiar dacă Masach nu ar fi restricţionat Ohr Elyon, tot nu s-ar fi extins până la Behina Dalet, ci numai de la Bina în jos. Astfel, Masach nu împinge acum înapoi pe Keter şi Hochma menite pentru Behina Dalet. În consecinţă, nu mai sunt nicio Keter şi Hochma în această Ohr Hozer. Pentru că această Ohr Hozer nu este acolo, Ohr Elyon al Keter şi Hochma nu este nici ea acolo, datorită lipsei vaselor pentru ele.

Apariţia gradului Zeir Anpin din Masach de Behina Aleph.

 1. După ce acest nou grad Bina s-a completat cu Rosh, Toch, Sof, Ohr Makif s-a întors şi a purificat încă o parte din Aviut al Masach, adică de la Behina Bet la Behina Aleph. În consecinţă, şi el se consideră ca a părăsit gradul Bina.

Întâlnirea Ohr Elyon cu Masach de Behina Aleph al Behina Dalet, produce Eser noi Sefirot în gradul Zeir Anpin. Primele trei Sefirot, Keter, Hochma, Bina, lipsesc de aici pentru motivul menţionat mai sus.

Apariţia gradului Malchut.

 1. Odată ce gradul Zeir Anpin a fost completat cu Rosh, Toch, Sof, ultima parte din Aviut de Behina Dalet a fost şi ea purificată. Acest Masach este considerat şi el ca fiind purificat complet şi că a părăsit gradul Zeir Anpin. Se numeşte “gradul Malchut.” Nu mai există nicio Ohr acolo, dar primeşte He’arah (iluminarea) de la Zeir Anpin, pentru că nu mai merită Hamshacha (extinderea). Din acest motiv, tot ce are este Ohr Nefesh. Restul acestei probleme se va trata în Partea 3.

Histaklut Pnimit – TES – Part 2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts