CAPITOLUL ȘASE

0
754

Explică de ce Masach de Behina Dalet ridică Ohr Hozer până la Keter, iar Behina Gimel până Hochma etc. Motivul este acela că, măsura Ohr Hozer este măsura Ohr care ar putea să îmbrace Behina Dalet, dacă Masach nu ar împinge-o înapoi.

Explică şi faptul că cele Eser Sefirot ale Ohr Yashar se extind de sus în jos, adică  Zach (puritatea) dintre ele este mai bună, iar cele Eser Sefirot ale Ohr Hozer se extind de jos în sus, adică  Av (consistenţa) dintre ele este mai bună.

Ohr Hozer este împărţită în Sefirot conform cu îmbracarea ei a Sefirot de Ohr Yashar.

  1. Din cele menţionate mai sus, poţi înţelege exact măsura şi dimensiunea acelei Ohr Hozer. Nu este nici mai mică şi nici mai mare decât dimensiunea Ohr (Luminii) pe care Masach o împinge înapoi. În alte cuvinte, este partea care a meritat să se extindă în Behina Dalet nu a împins înapoi şi s-a ridicat să îmbrace Behinot al Ohr Elyon, adică Behina Gimel, numită Zeir Anpin, Behina Bet, numită Bina, Behina Aleph, numită Hochma şi Behina Shoresh, numită Keter.

Din acest motiv, Behina Dalet se consideră că s-a împărţit în ea însăşi în cele patru grade pe care Ohr Hozer a ei le-a îmbrăcat, care au devenit patru grade unul deasupra altuia în  Kli al Behina Dalet însăşi. Asta pentru că Ohr care i-a aparţinut a urcat şi a îmbract aceste patru grade. Din acest motiv  Behina Dalet este privită ca Shoresh (rădăcina) lor, numită Keter al acestei Ohr Hozer.

Cele Eser Sefirot de Ohr Yashar se extinde de sus în jos iar cele  Eser Sefirot de Ohr Hozerde jos în sus.

  1. Acum există două tipuri de Eser Sefirot în Ne’etzal: Eser Sefirot de sus în jos şi Eser Sefirot de jos în sus. Asta pentru că sunt Eser Sefirot în Ohr Elyon, numită Keter de Ohr Elyon.

De asemenea, se extind din Keter patru Behinot: Behina Aleph este numită Hochma; Behina Bet este numită Bina; Behina Gimel [conţinânt şase Sefirot HGT NHY] este numită Zeir Anpin; iar Behina Dalet este Malchut. Ordinea lor este de sus în jos, adică de la Zach la Av. Înseamnă că cu cât este mai Zach este şi mai importantă, iar cea mai pură dintre toate, adică Shoresh (rădăcina), se numeşte Keter (Coroana).

După Keter, adică cu un pic mai mult Aviut decât Keter, vine Hochma. Se continuă în aceaşi maniera până la cea mai Av, care este Malchut.

De jos în sus însemnă că cu cât este mai Av, cu atât este mai important.

  1. Mai sunt încă zece Sefirot in Ne’etzal. Ele sunt de valoare opusă celor Eser Sefirot ale Ohr Elyon de deasupra, adică Eser Sefirot ale Ohr Hozer care se ridică din Masach lui Behina Dalet.

Ele îmbracă în ordine cele Eser Sefirot ale Ohr Elyon, de jos în sus, adică de la Av la Zach. Cea mai Av (consistentă) este prima în virtute, iar cu cât Zakut (puritatea) este mai mare, cu atât este mai joasă. Aceasta este o ordine opusă faţă de cele Eser Sefirot de Ohr Elyon.

Malchut de Ohr Yashar este Keter de Ohr Hozer.

  1. Cea mai Av dintre toate, adică Behina Dalet, devine cea mai importantă. Asta pentru ea este Shoresh (rădăcina) tuturor acestor Eser Sefirot ale Ohr Hozer. Este aşa pentru că această Ohr Hozer nu este decâto parte a Ohr care îi aparţine, pe care Masach o împinge înapoi. De aceea, Behina Dalet este privită ca Keter, adică Shoresh.

Malchut de Ohr Hozer este in Keter de Ohr Yashar.

  1. Behina Gimel, care constă din mai puţină Aviut decât Behina Dalet, este privită ca Sefira de Hochma de Ohr Hozer, adică a două în grad după Keter. Behina Bet, care este mai pură decât Behina Gimel, este privită ca a treia în grad de la Keter, adică Bina. Behina Aleph, care este chiar mai pură decât Behina Bet, este privită ca al patrulea grad de la virtutea lui Keter, adică Sefira de Zeir Anpin, care constă din şase Sefirot HGT NHY.

Keter al Ohr Yashar, cea mai pură dintre toate, este privită numai ca  Malchut, în comparaţie cu Ohr Hozer, adică cea mai puţin merituoasă. Asta pentru că, cu cât este mai mare Aviut, cu atât este mai mare importanţa, iar cu cât este mai mare Zakut, cu atât gradul este mai jos, deoarece gradele se extind de la Av la Zach. Ţine bine minte asta.

Malchut constă din toate Eser Sefirot de Ohr Hozer.

  1. Behina Dalet este şi ea împărţită în Eser Sefirot, adică patru Behinot şi Keter, prin puterea Ohr Hozer a ei care se extinde în Eser Sefirot (Zece Sfere). Este aşa pentru că Behina Dalet este Keter de Ohr Hozer, adică Shoresh, iar cele nouă Sefirot de Ohr Hozer care se extind şi se ridică din ea, sunt ramurile ei.

Se ştie că toate ramurile există în Shoresh. Astfel, şi Behina Dalet este privită ca cinci Behinot, care sunt Keter şi cele patru Behinot, extinzându-se de sus în jos.

Hizdakchut (Purificarea) of the Masach (Ecranului) împarte pe Behina Dalet în cinci Behinot.

  1. Acum poţi înţelege ceea ce am spus mai sus (vezi Histaklut Pnimit, Partea 2, paragraful 8). Măsura Ohr Hozer (Luminii Reflectate) este măsurată de cantiatea de Aviut din Masach. Cea mai mare Aviut (consistenţa) din Masach, adică Masach de Behina Dalet, se manifestă până la gradul complet, adică ajunge până la Keter. Masach de Behina Gimel ajunge numai până la Hochma; Masach de Behina Bet până la Bina; iar Masach de Behina Aleph numai până la Zeir Anpin.

Un Masach care încă nu are Aviut de Behina Aleph, care este ca Shoresh, nu manifestă niciun nivel de Ohr, ci numai Malchut. Cu explicaţia de mai sus, vei înţelege problema Hizdakchut (purificării) de care se vorbeşte în Masach, privind cele cinci Behinot de mai sus. Este problema împărţirii  Behina Dalet în cele cinci Behinot menţionate anterior. Comportamentul Masach (Ecranului) este de a urca şi a purifica părţile de Aviut care există în Behina Dalet, pentru un motiv pe care îl vom învăţa de aici încolo.

Histaklut Pnimit – TES – Part 2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts