Dar inima îmi veghea

0
34

Rar un individ uman ar putea ajunge să perceapă marile adevăruri și să se bucure de ceea ce a perceput, în așa fel încât să poată convorbi cu oamenii și să se ocupe de trebuințele sale trupești, în vreme ce întreaga inteligență i-ar fi îndreptată către Dumnezeu, iar prin inima lui el s-ar afla mereu de față cu Dumnezeu, fiind totuși, aparent, împreună cu oamenii. Cam în felul cum se spune în alegoriile poetice, ticluite pe aceste teme: Adormisem, dar inima îmi veghea; este glasul prea iubitului meu care bate etc. (Cântarea, 5, 20. Un asemenea individ uman s-ar afla pe o treaptă de perfecțiune pe care n-aș atribui-o nici chiar tuturor profeților, ci aș spune mai degrabă că e treapta lui Moise, învățătorul nostru, despre care s-a spus: Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie (Exod. 24, 2) și va sta acolo cu Domnul (ibid. 34, 28); și căruia i s-a spus: Apropie-te mai bine, tu (Deuter, 5, 27), în înțelesul pe care l-am conferit acestor versete. Este, de asemenea, treapta atinsă de patriarhi, care erau în asemenea măsură aproape de Dumnezeu, încât de la ei se și trage numele sub care el era cunoscut în lume: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isac, Dumnezeul lui Iacob, acesta este Numele Meu (Exod. 3, 15). Cum inteligența lor îl percepuse pe Dumnezeu până la a se uni cu dânsul, el a încheiat o alianță cu fiecare dintre ei: Atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacob (Levit. 26, 42). Într-adevăr, scrierile sfinte vădesc limpede că acești patru, adică patriarhii și Moise, învățătorul noastru, erau uniți cu Domnul, adică îl percepeau și-l iubeau; și, la fel, Providența divină veghea grijulie asupra lor și a urmașilor lor. Cu toate acestea, ei se îndeletniceau și cu cârmuirea oamenilor, cu sporirea avuției lor și cu căutarea de bunuri. Ceea ce, după părerea mea, dovedește că, văzându-și de treburile lor, ei se ocupau de ele doar cu trupul, în vreme ce inteligența le era mereu cu Dumnezeu.

Maimonide – Ghidul celor șovăielnici –Cap.6

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts