Poruncile privitoare la hrănire

0
405

Poruncile privitoare la hrănire

Toate alimentele pe care Legea ni le-a interzis constituie o hrană nesănătoasă. In tot ce ne-a fost oprit, doar porcul și grăsimea nu sunt socotite dăunătoare, însă lucrurile nu stau defel așa, căci porcul e o hrană mai umedă decât se cuvine și de o prea mare expansivitate. Principalul motiv pentru care Legea îl privește cu scârbă este că e foarte murdar și se hrănește cu lucruri impure. Știi câtă grijă are Legea de a ne feri de priveliștea necurățeniilor, chiar pe câmpii, într-o tabără de război și cu atât mai mult la oras; or, dacă oamenii s-ar hrăni cu carne de porc, străzile și chiar casele ar fi mai murdare decât privătile, cum se poate vedea în cunoscuta această vorbă a doctorilor Legii: Râtul porcului seamănă cu niște gunoaie umblătoare.

Tot așa, grăsimile măruntaielor sunt prea hrănitoare, greu de mistuit și dau naștere unui sânge rece și gros; de aceea, cel mai bine e să fie arse. Sângele și animalul răpus de moarte naturală sunt, de asemeni, greu de mistuit și o hrană dăunătoare; după cum se știe și că animalul terefa e foarte aproape de a fi un animal mort. În ce privește semnele caracteristice ale unui animal curat, în cazul patrupedelor sunt rumegarea și copita despicată, iar la pești, înotătoarele și solzii; dar mai trebuie să știm că nu existenta acestora este semnul că ne e îngăduit să ne hrănim cu ele, nici lipsa lor, că ele ne-ar fi interzise. Sunt, pur și simplu, niște semne ce ne slujesc să deosebim specia cea bună de cea rea.

Interdicția de a mânca mădularul unui animal viu are drept cauză că, în felul acesta, ne-am obișnui cu cruzimea. Regii păgâni procedau tocmai astfel în acele vremuri, iar ruperea și mâncarea unui mădular al unui patruped era și o practică idolatră.

Cât privește interdicția referitoare la carnea fiartă în lapte, în afară de faptul că e o mâncare prea greoaie care produce un surplus de sânge, s-ar putea ca și idolatria să aibă un anume rol în acest obicei. Poate că în vreo ceremonie idolatră sau la vreuna din sărbătorile păgâne se consuma o asemenea mâncare.

Preceptul sugrumării animalelor e necesar. Hrana naturală a omului nu poate fi alcătuită decât din substanțe vegetale și din carnea animalelor; iar cele mai bune cărnuri sunt cele ce ne sunt îngăduite, lucru pe care nici un medic nu-l ignoră. Or, cum nevoia de a avea o hrană bună cere ca animalul să fie ucis, s-a dorit ca el să moară cât mai ușor și s-a oprit chinuirea lui, fie sugrumându-l greșit, fie tăindu-i partea de jos a gâtului sau vreun membru, cum am arătat. În același timp a fost oprită sugrumarea simultană a mamei și a puiului, pentru ca nu cumva să sugrumăm puiul sub ochii mamei; caz în care animalul ar fi încercat de o prea mare durere. Într-adevăr, sub acest raport nu există vreo deosebire între aceea pe care ar încerca-o omul și aceea a celorlalte animale; căci iubirea și gingășia unei mame nu sunt în funcție de rațiune, ci de acțiunea facultății imaginative, pe care cele mai multe animale o posedă deopotrivă cu oamenii. Iar dacă această recomandare a fost făcută în special în legătură cu specia bovină și cu specia ovină, acest lucru se explică prin faptul că în acest caz avem de-a face cu animale domestice, pe care avem voie să le mâncăm și se și mănâncă în mod obișnuit, după cum sunt, de asemeni, și specii în care e ușor de deosebit puiul de mamă. Preceptul alungării mamei din cuibul de pasăre are o rațiune asemănătoare. Intr-adevăr, ouăle clocite și păsărelele care au nevoie de mama lor nu sunt bune de mâncat; dacă, deci, mama e scoasă din cuib în asa fel încât să zboare de acolo, ea nu numai că nu va fi încercată de durerea de a-și vedea prinși puii, dar îi va face pe oameni să renunțe la tot: căci ce ar mai putea lua ei nu e bun de mâncat. Dacă Legea a ținut seama de aceste dureri sufletești în cazul patrupedelor și păsărilor, cum n-ar proceda ea astfel în acela al tuturor indivizilor din genul omenesc?

Maimonide– Ghidul celor șovăielnici –Cap.5

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts