Să iubești pe Domnul

0
41

Să iubești pe Domnul

Și iată un lucru ce trebuie să-ți atragă luarea-aminte; anume, că despre adevărurile metafizice prin care se ajunge la perfecțiunea ultimă, Legea nu ne-a comunicat decât punctele cele mai importante, chemându-ne, la modul general, să credem în ele. Aceste puncte sunt: existența lui Dumnezeu, unitatea lui, știința, puterea, voința și veșnicia lui. Toate aceste idei sunt scopurile ultime ale științei ce nu pot fi înțelese în amănunt și foarte bine, decât după cunoașterea multor altor idei. De asemeni, Legea ne-a chemat către o seamă de credințe necesare pentru buna organizare a stării sociale, ca, de pildă, credința că Dumnezeu e foarte mânios pe cei ce nu-i dau ascultare, din care cauză trebuie să ne temem, să-l respectăm și să ne ferim de a nu-l asculta. În ce privește celelalte adevăruri ce privesc tot ce există, care alcătuiesc numeroasele ramuri ale stiințelor speculative și prin care sunt consolidate ideile ce constituie scopul ultim al Legii, fără a le proclama cum a făcut cu celelalte, Tora le-a rezumat în aceste cuvinte: Să iubești pe Domnul. Și știi cu câtă hotărâre se exprimă această iubire: Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toata puterea ta. (Deuter. 6, 5).

Din tot ce am spus până acum în legătură cu aceste lucruri, rezultă că ori de câte ori o poruncă, fie afirmativă, fie negativă, are drept scop încetarea violenței reciproce sau sădirea de moravuri frumoase, care să ducă la relații sociale bune ori să insufle o idee adevărată, ce trebuie admisă fie pentru ea însăși, fie pentru că e necesară spre a face să înceteze violența sau a ajuta la dobândirea de moravuri bune, această poruncă are o rațiune evidentă și o utilitate manifestă și nu e cazul să ne întrebăm în ce scop. Într-adevăr, nimeni n-a fost vreodată nedumerit într-o asemenea măsură, încât să întrebe de ce ni s-a prescris să credem că Dumnezeu e unul sau de ce am fost opriți să recurgem la răzbunare și la talion, ori de ce ni s-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Poruncile care i-au stânjenit pe oameni și asupra cărora ei au exprimat păreri diferite — în așa fel, încât unii au pretins că n-ar avea alt scop decât de a prescrie ceva, în vreme ce alții au susținut că aveau o utilitate necunoscută nouă — sunt acelea care, considerate în litera lor, nu par folositoare pentru nici unul din cele trei lucruri despre care am vorbit, adică nu insuflă o idee oarecare, nu înnobilează moravurile și nu opresc violența. S-ar părea, într-adevăr, că respectivele comandamente n-au nici o legătură nici cu fericirea sufletului, pentru că nu insuflă nici o credință, nici cu bunăstarea trupului, întrucât nu oferă norme folositoare pentru politică sau pentru economie; acestea sunt preceptele care interzic țesăturile din materii diferite, semințele eterogene, carnea fiartă în lapte și cele care poruncesc acoperirea sângelui, zdrobirea grumazului unei junci, răscumpărarea primului născut al unui asin și alte asemenea.

Maimonide– Ghidul celor șovăielnici –Cap.5

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts