Treptele profeției

0
447

Dacă le numesc trepte ale profeției nu e pentru că cel ce se află pe o anume treaptă e profet; căci prima și a doua treaptă nu sunt decât un stadiu, spre a ajunge la profeție. Iar cel care a ajuns la una din aceste două trepte nu e socotit printre profeții.

1-Primul pas spre profeție se întâmplă atunci când un sprijin dumnezeiesc îl însoțește pe un individ, pe care-l pune în mișcare și-l încurajează să facă o lucrare virtuoasă, importantă și de mare însemnătate.

2- A doua treapta e atunci când unui individ i se pare că a fost pătruns de ceva, de o nouă putere, care-l face să vorbească, în așa fel încât rostește cugetări înțelepte, laudă pe Domnul, formulează avertismente binevenite.

3- A treia treapta este și prima treaptă a celor ce afirmă: Cuvântul Domnului mi-a spus, ori se slujesc de alte expresii cu același înțeles atunci când un profet vede o parabolă în vis și când în același vis profetic i se deslușește înțelesul dorit a fi dat parabolei, cum se întâmplă cu cele mai multe parabole ale lui Zaharia.

4- A patra treaptă e atunci când profetul aude, într-un vis profetic, vorbe limpezi și deslușite, fără a-l vedea pe cel care le rostește; e ceea ce i s-a întâmplat lui Samuel când a avut prima revelație, cum am arătat când am vorbit despre el.

5-A cincea treapta e atunci când un personaj vorbește profetului în vis, cum se arată într-una din profețiile lui Ezechiel: Omul acela mi-a zis: Fiul Omului etc… (Ezechiel, 40, 4).

6-A șasea treapta e când un înger îi vorbește în vis; asta e și cea mai răspândită condiție a profeților, cum s-a arătat: Și îngerul Domnului mi-a spus într-un vis etc…. (Geneza, 21, 11).

7-A șaptea treaptă e atunci când într-un vis profetic, pare că Dumnezeu vorbește, precum spune Isaia: Am văzut pe Domnul etc… și el a întrebat: Pe cine să trimit? etc… (Isaia, 6, 1 și 8).

8-A opta treaptă este atunci când profetul are o revelație într-o vedenie profetică și vede parabole, ca, de pildă, Abraham în viziunea dintre bucăți (ale animalelor tăiate); căci aceste viziuni au avut loc în timpul zilei, cum s-a spus.

9-A noua treaptă e atunci când profetul aude cuvinte într-o vedenie, cum s-a spus în legătură cu Abraham: Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău (Geneza, 15 , 4).

10-A zecea treaptă: când, într-o vedenie profetică, el vede un personaj care vorbește, ca bunăoară Abraham la Stejarii din Mamre; și loșua la’ Ieriho.

11-A unsprezecea treaptă e atunci când, într-o vedenie, el vede un înger ce-i vorbește, ca, bunăoară, Abraham în clipa sacrificării lui Isac. Aceasta este, după părerea mea, cea mai înaltă treaptă atinsă de profeții proclamați de cărțile sfinte.

Cu condiția să-l exceptăm de la regula comună pe Moise, învățătorul nostru, căci o chemare asemănătoare cu cea pe care ne-a făcut-o Moise n-a mai fost făcută de nici unul din cei pe care-i cunoaștem, de la Adam până la dânsul; după cum n-a mai fost făcută nici după aceea de către nici unul dintre profeții noștri.

Maimonide – Ghidul celor șovăielnici

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts