Ce înseamnă în muncă, ’Pământul s-a îngrozit şi a tăcut’

0
413

Rabaș- Etapele Scării – Articolul 33, 1989-90

Înţelepţii noştri au scris în Masechet Șabat (p 88a), «Rabi Hizkia a spus, “De ce este scris, ‘Când ai rostit sentinţa din ceruri, pământul s-a îngrozit şi a tăcut’? Dacă s-a îngrozit, de ce a tăcut? Şi dacă a tăcut, de ce s-a îngrozit? Într-adevăr, la început s-a îngrozit şi la urmă a tăcut. Şi de ce s-a îngrozit? Aşa cum a spus Riș Lakiș, “De ce este scris, ‘Şi a fost seară şi apoi a fost dimineaţă, aceasta a fost ziua a şasea?’ De ce este [litera] Hey în plus? Arată că, Domnul a pus o condiţie alături de lucrarea creaţiei şi le-a spus, ‘Dacă Israel primeşte Tora, existaţi. Dacă nu, atunci vă trimit înapoi la Tohu ve Bohu [haos].’”»

Ar trebui să înţelegem de ce Creatorul a pus o condiţie alături de lucrarea creației, de care depinde: Dacă Israel acceptă Tora, foarte bine. Dacă nu, El îi va trimite înapoi la Tohu ve Bohu. Întâi ar trebui să înţelegem ce este lucrarea creației. Vedem că ne referim la întreaga muncă a creaţiei după numele “Pământ”, aşa cum este scris, “Pământul s-a îngrozit şi a tăcut”. Prin urmare noi ar trebui să înţelegem ce înseamnă cuvântul “pământ”. Versetul spune, “La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul”. Aşadar, de ce numeşte lucrarea creației numai după numele “pământ”, aşa cum este scris, “Pământul s-a îngrozit şi a tăcut”?

Ar trebui să interpretăm că “lucrarea creației” aparţine de începutul gândului. Asta înseamnă că începutul gândului lucrării creaţiei lumii este aşa cum este scris, “Scopul creaţiei a fost ca urmare a dorinţei Lui de a face bine creaţiilor Sale. Acesta este înţelesul “lucrării creaţiei”. Cu alte cuvinte, acesta este scopul actului, ca fiinţele create să primească încântare şi plăcere.

Totuşi, ca plăcerea pe care ele o primesc să fie completă, adică pentru ca ele să nu simtă ruşinea primirii plăcerilor, a fost o corecţie numită Țimțum [restricţie], acolo unde lumina nu străluceşte unde este o dorinţă de a primi pentru propriul bine, adică lumina plăcerii nu ajunge acolo, ci mai degrabă după ce fiinţele create se corectează pe ele însele, astfel încât să aibă intenţia de a dărui.

Rezultă că dacă nu este nicio intenţie de a dărui, ele nu vor avea nicio abundenţă. În mod natural, întreaga lucrare a creaţiei, adică scopul creaţiei de a face bine, nu va fi nimeni să o primească şi în mod natural, întreaga muncă a creaţiei va fi anulată. Prin urmare înţelegem că dacă nu este nimeni cu intenţia de a dărui, asta se numeşte “întoarcerea muncii creaţiei la Tohu ve Bohu”.

Totuşi, noi ar trebui să înţelegem conexiunea cu Israel, că dacă Israel primeşte Tora, lucrarea creației va persista, iar dacă nu, ea va fi anulată. În conformitate cu cele spuse mai sus, Creatorul vrea să le dea încântare şi plăcere, iar ei, de asemenea, trebuie să-şi corecteze voinţa de a primi ca să lucreze cu scopul de a dărui, care este conexiunea dintre corecţia de a munci cu scopul de a dărui, iar datorită acesteia ei trebuie să primească Tora?

Răspunsul este aşa cum au spus înţelepţii noştri, “Creatorul a spus, ‘Am creat înclinaţia rea; am creat Tora drept condiment’. Prin Tora, lumina ei reformează” şi omul va primi intenţia de a dărui. Rezultă că fără Tora este Țimțum şi ascundere de creaţie, care se numeşte “existenţă din absenţă”, adică vase de primire, iar lumina Creatorului nu poate intra în vase de primire.

Rezultă că lucrarea creației, care este aceea de a face bine creaţiilor Sale, este anulată dacă nu sunt Kelim [vase] care pot primi scopul creaţiei, care este încântarea şi plăcerea, datorată corecţiei Țimțum. Această corecţie vine prin respectarea Torei, iar apoi în loc de Țimțum, abundenţa apare încă o dată.

Totuşi, în conformitate cu asta, înseamnă că dacă o persoană a obţinut deja corecţia Kelim ale sale, adică are deja Kelim care sunt numite “primirea cu scopul dăruirii”, atunci de ce are nevoie de Tora? Până la urmă a acceptat deja toate sfaturile despre cum să facă totul de dragul Creatorului.

Răspunsul este, că se ştie că Zohar-ul numeşte cele 613 Mițvot [porunci/fapte bune] cu numele “613 sfaturi” şi numele “613 depozite” (“Introducere la Cartea Zohar”, “Explicaţia generală pentru toate cele paisprezece porunci şi cum se divid în cele şapte zile ale Creaţiei”, punctul 1). Acestea sunt indicii prin care se obţine corecţia creaţiei, care este obţinerea dorinţei de a dărui, prin care noi obţinem echivalența de formă, iar Țimțum şi ascunderea sunt îndepărtate. Aceasta este corecţia despre care înţelepţii noştri au spus, “Am creat înclinaţia rea; Am creat Tora drept condiment”.

De îndată ce a obţinut condimentul, cele 613 Mițvot sunt numite “613 depozite”, pentru că în fiecare Mițva [poruncă] există o lumină specială care este acolo ca un depozit, aşteptând ca omul să aibă Kli-ul [vasul] potrivit pentru ea. În acel moment, persoanei i se dă ceea ce a fost acolo ca depozit, ceea ce nu a putut primi pentru că Țimțum şi a ascunderea guvernau.

Rezultă că scopul creaţiei reprezintă cele 613 depozite, ceea ce este depozitat acolo până când creaturile corectează creaţia şi numai apoi vor primi scopul creaţiei. Şi modul prin care se obţine corecţia creaţiei – când toată lumea va avea Kelim care se pot îndrepta spre dăruire – este prin cele 613 Mițvot, care sunt sfaturi, adică indicii.

Ce sunt sfaturile? Este aşa cum este scris, “Lumina din Tora reformează”. Noi ar trebui să ştim că în cele 613 Mițvot, care sunt numite “sfaturi”, un sfat este dat atunci când o persoană îşi doreşte să obţină ceva, dar nu ştie cum. Acea persoană caută sfaturi despre cum să obţină acel ceva.

Prin urmare, atunci când o persoană ține Tora şi Mițvot, corpul întreabă, “De ce ţii Tora şi Mițvot?” Atunci persoana răspunde, “Eu cred în recompensă şi pedeapsă. Prin urmare, pentru a primi recompensa şi nu pedeapsa, eu ţin Tora şi Mițvot”. Cu toate acestea noi nu ne putem referi la recompensă şi pedeapsă ca la un sfat, pentru că un sfat este un mijloc pentru a obţine ceva. Rezultă că sfaturile sunt un lucru, iar ceea ce primeşte cineva prin sfaturi este un alt lucru.

Astfel, despre cel care ţine Tora şi Mițvot pentru a primi recompensa, nu se poate spune că sunt indicii despre cum să primească recompensa. Mai degrabă munca este numită “trudă”, iar recompensa este numită “beneficiu”. Nu înseamnă că noi spunem că munca este sfatul pentru recompensă. Mai degrabă este ca un schimb, acolo unde angajatul dă angajatorului munca, iar în schimb angajatorul îl plăteşte.

Prin urmare, care este înţelesul celor 613 sfaturi? Trebuie să interpretăm că sfaturile se aplică atunci când o persoană vrea să fie recompensată cu Dvekut [adeziunea] cu Creatorul, adică vrea ca toate acţiunile sale să fie pentru a dărui încântare Creatorului şi nu să muncească pentru propria satisfacție. Deoarece omul este născut cu o natură care nu poate înţelege cum să facă ceva, altfel decât pentru el însuşi, iar persoana vrea să iasă de sub guvernarea naturii, însă vede că nu poate face nimic care să nu fie pentru propriul bine. Atunci persoana caută sfaturi despre cum să obţină această dorinţă.

Din moment ce corpul susţine că se obişnuieşte ca cel care face ceva pentru altcineva, să primească recompensă, aici, când o persoană începe să muncească de dragul Creatorului şi nu pentru propriul bine, rezistenta corpului față de muncă devine mai puternică de fiecare dată, deoarece persoana vrea să anuleze beneficiul personal prin Tora şi Mițvot, adică nu va munci de dragul corpului. Cum poate corpul să îi dea energie să lucreze la anularea sa?

Asta este similar cu o persoană care ajută altă persoană, care vrea să o omoare. Este normal ca o persoană să ajute criminalul să o omoare? Mai degrabă, cât de tare poate, se opune.

Aşadar, atunci când o persoană vine şi spune corpului “Vreau să te omor”, corpul desigur că se opune. Este aşa cum au spus înţelepţii noştri despre versetul pe care l-a spus Regele David “ Îmi e rănită inima înăuntrul meu, mi s-a sleit trupul de post”.

Prin urmare, corpul cu siguranţă se opune cu toată puterea sa dacă omul vrea să lucreze numai cu scopul de a dărui. În acel moment, caută sfaturi despre cum să iasă de sub controlul inclinaţiei rele, numită “voinţa de a primi pentru sine”. Rezultă că numai în această stare, atunci când vrea să lucreze cu scopul de a dărui, el are nevoie de sfat. S-a spus despre asta, că cele 613 Mițvot sunt 613 sfaturi, adică sfaturi despre cum să iasă de sub controlul răului.

Prin urmare, atunci când o cineva învaţă Tora, trebuie să intenţioneze ca Tora şi Mițvot pe care le ține, să-l ajute să iasă de sub controlul răului, iar atunci va avea puterea să facă totul cu intenţia de a dărui. Apoi, când învaţă Tora, vrea ca lumina din Tora să-l reformeze, iar apoi are nevoie de ceea ce spun ei, când Creatorul a spus, “Am creat înclinaţia rea; Am creat Tora dreptn condiment”. Rezultă că Tora şi Mițvot în care se angajează sunt în această stare ca sfaturi.

Acum putem să înţelegem de ce, după ce a fost recompensat cu vasele de dăruire prin sfaturile Torei şi Mițvot, ce ar trebui să facă mai departe în ţinerea Torei şi Mițvot? Adică el nu mai are nevoie de Tora şi Mițvot ca sfaturi. Este ştiut că sfaturile duc la împlinirea scopului pe care doreşte să-l obţină şi până când nu a găsit sfaturile, nu a putut să obţină ceea ce şi-a dorit să obţină. Întrebarea este, Ce anume vrea? Care este scopul pe care ar trebui să-l obţină?

Este un răspuns simplu pentru asta: Scopul este ca acesta să caute sfaturi despre cum să obţină scopul. Care este scopul pe care trebuie să-l obţină? Trebuie să spunem că, deoarece nu lucrează pentru propriul bine, ci că a fost deja recompensat cu ieşirea de sub controlul iubirii de sine, acum vrea să obţină scopul Creatorului, a cărui dorinţă este de a face bine creaţiilor Sale, acela ca fiinţele create să primească încântare şi plăcere.

Rezultă că prin cele 613 sfaturi el a ajuns la scopul Creatorului, însemnând la dorinţa Creatorului, aceea ca, toate creaturile să primească încântare şi plăcere. Zohar-ul ne spune despre asta că încântarea şi plăcerea sunt ca 613 depozite, că în fiecare Mițva există o lumină specială depusă, care așteaptă timpul în care poate să returneze depozitul din Mițva, așa cum s-a spus, că fiecare Mițva are o lumină specială care implică Mițva ca o ramură și rădăcină.

Rezultă că de îndată ce o persoană a obţinut 613 sfaturi, ea ţine 613 depozite. Din acest motiv, după aceea este o ordine nouă, iar atunci Tora este numită “numele Creatorului”. Acest discernământ este numit “Tora, Israel şi Creatorul sunt una”.

Rezultă că putem să detectăm multe discernăminte în Tora şi Mițvot, însă în general ele sunt divizate în trei discernăminte:

1) Lo Lișma [nu de dragul Său],

2) Lișma [de dragul Său], atunci când toate acţiunile sale sunt cu scopul de a dărui. În acel moment cele 613 Mițvot sunt pentru el 613 sfaturi.

3) Atunci când omul este recompensat cu obţinerea scopului creaţiei, pentru că dorinţa Lui este de a face bine creaţiilor Sale. În acel moment, cele 613 Mițvot sunt pentru el ca 613 depozite.

Cele 613 sfaturi sunt despre cum să obţină Lișma, iar cele 613 depozite sunt numite “revelarea secretelor Torei”.

În Lo Lișma sunt, de asemenea, câteva discernăminte de făcut:

1) Cel care învaţă pentru a se plânge. În această privinţă, s-a spus, “Tora devine pentru el o poţiune a morţii”.

2) Cel care învaţă pentru a fi numit “Rabi” [cel mare/învăţător]. Pe acestea le face numai de dragul oamenilor şi nu de dragul Creatorului.

3) Pentru a fi compensat în această lume.

4) Pentru a fi recompensat în lumea următoare. Pe acestea două, le face de dragul Creatorului şi vrea ca El să-i plătească recompensă.

În primele două discernăminte, recompensa lui este ceea ce vrea să primească de la oamenii ca el. Adică cel care învaţă pentru a se plânge, plăcerea lui este din ceea ce primeşte de la prietenul său. La fel, cel care învaţă pentru a fi numit Rabi cere asta de la oameni şi nu de la Creator.

Acum putem să înţelegem ceea ce am întrebat: 1) De ce lucrarea creației este numită în mod special “pământ”? Până la urmă este scris, “La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul”. Răspunsul este că “pământul” este numit Malchut, iar înţelepţii noştri au spus, “De ce numele ei a fost ‘pământ’? Deoarece ea a vrut să facă voia Creatorului ei”.

În general noi vorbim doar despre două discernăminte: lumină şi Kli. Abundenţa şi toate luminile sunt numite “cer”, iar tot ceea ce o primeşte este numit “pământ”. De aceea este scris, “Pământul s-a îngrozit şi a tăcut”. Atunci când vorbim în munca despre “Pământul s-a îngrozit şi a tăcut”, trebuie să interpretăm că Ereț [pământ] înseamnă Rațon [dorinţă]. Adică dorinţa este în inima omului, frica. Ce este frica? Deoarece Kli-ul care primeşte abundenta este numit “pământ”, iar în om, inima sa este numită “pământ” şi deoarece scopul creaţiei de a face bine creaţiilor Sale, ar trebui să apară în inima omului, din moment ce inima omului este numită “voinţa de a primi”. Și deoarece au fost Țimțum şi ascunderea asupra voinţei de a primi, lumina superioară nu ajunge acolo.

Aşadar, cum se poate ca scopul creaţiei, de a face bine creaţiilor Sale să ajungă la creaturi, când toată creaţia este o dorinţă de a primi pentru sine? Asta este prin Tora, aşa cum s-a spus, “Am creat înclinaţia rea; Am creat Tora drept condiment”, atunci când ei se angajează în Tora şi Mițvot cu intenția să fie recompensaţi cu vasele de dăruire.

Cu toate acestea, îi este frică de acest lucru, deoarece dorinţa de a dărui este împotriva naturii. Prin urmare, aici frica este deoarece se teme că poate nu va putea să facă totul cu scopul de a dărui, iar lucrarea creației – care este scopul creaţiei ce trebuie revelat celor inferiori – va fi anulată.

Adică sunt două lucruri aici:

1) Poate că el nu va putea să-şi îndrepte studiul Torei ca să-i aducă dorinţa de a dărui, deoarece corpul va face tot ceea ce poate şi nu-l va lăsa ca acele Tora şi Mițvot pe care le face să fie cu intenția de a-i aduce condimentul. Mai degrabă el va avea alte gânduri: De ce ar trebui să se angajeze în Tora şi Mițvot? Toate acestea sunt deoarece corpul se opune.

2) Teama că toată lucrarea creației şi anume intenţia Creatorului de a face bine creaţiilor Sale, va fi anulată şi nu va fi nimeni care să primească. Aşadar, scopul creaţiei nu va fi îndeplinit. De aceea “pământul s-a îngrozit”, însemnând dorinţa generală, numită Ereț [pământ] şi fiecare dorinţă a unei persoane este numită de asemenea “pământ”, deoarece inima omului este numită Rațon [dorinţă].

În consecință, care este condiţia pe care Creatorul a stabilit-o alături de lucrarea creației? Dacă Israel acceptă Tora, voi persistaţi. Adică numai prin ţinerea Torei, care este condimentul care produce echivalența de formă, este loc pentru încântare şi plăcere, care este lucrarea creației, să persiste, însemnând că ea poate fi revelată celor inferiori.

De asemenea, de ce în mod special pământul s-a îngrozit şi nu cerul? Deoarece frica aparţine numai primitorilor, că probabil ei nu vor putea să primească. Însă în ceea ce priveşte lumina, numită “cer”, frica nu aparţine Creatorului. El ştie cu siguranţă că ceea ce vrea se va realiza. Aşadar, toate fricile aparţin numai primitorilor, numiţi “pământ”.

Trebuie să interpretăm că mulţumită fricii, că poate nu vor putea fi recompensați cu dorinţa de a dărui, ei au fost recompensaţi cu dorinţa de a dărui prin Tora. De aceea el (pământul) a tăcut.

Traducere – Adrian Cinciulescu

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts