Introducere partea II

0
47

Introducere la Prefața Înțelepciunii Cabala – II

7) Cabaliștii sunt oameni care trăiesc în această lume și se conectează la Creator în funcție de măsura lor de echivalență a formei în timp ce trăiesc în această lume. Lumile sunt diferitele măsuri ale senzației Creatorului. O „lume” este măsura dezvăluirii sau ascunderii Creatorului față de creaturi; iar ascunderea completă se numește „această lume”.

Începutul senzației Creatorului este tranziția dintre această lume și lumea spirituală. Trecerea în sine este numită „barieră”. Există 125 de grade de revelări ale unor părți ale Creatorului către creaturi prin ascundere și dezvăluire completă. Aceste părți sunt numite „lumi”.

Calaliștii urcă în lumile spirituale prin corectarea dorintelor lor (intențiilor). Ei ne spun – verbal sau în text că – Creatorul are doar dorința de a încânta. El a creat totul pentru a ne da toată abundența Lui. Acesta este motivul pentru care ne-a creat cu dorința de a primi, pentru a putea primi ceea ce El dorește să ne dea.

Dorința de a primi pentru noi înșine este natura noastră. Dar în această natură suntem opuși în formă de Creator, deoarece Creatorul este doar o dorință de a dărui și nu posedă dorința de a primi. Prin urmare, dacă rămânem în voința de a primi pentru noi înșine, vom rămâne departe de Creator.

Cabaliștii ne spun că scopul Creatorului este de a aduce întreaga Creație la Sine și că El este bunătatea absolută. Din acest motiv, El dorește să dăruiască tuturor.

Ei spun, de asemenea, că motivul pentru crearea lumilor este că El trebuie să fie complet în toate acțiunile și forțele Sale. Și dacă El nu-și execută forțele în acțiuni complete, El pare aparent incomplet.

Dar cum s-ar putea ca operațiunile imperfecte să provină de la Creatorul perfect până la punctul în care acțiunile Lui ar necesita o corecție a creaturilor? Noi suntem acțiunile Lui! Dacă trebuie să ne corectăm, nu înseamnă că acțiunile Lui sunt imperfecte?

Creatorul a creat numai dorința de a primi, numită „creatura”. Dar când creatura primește ceea ce Creatorul dorește să-i dăruiască, ea este separată de Creator, deoarece Creatorul este Dăruitorul și creatura este destinatarul și în acest sens sunt opuși. În spiritualitate, echivalența formei este determinată de echivalența dorințelor (calități, intenții). Și dacă această creatură rămâne separată de Creator, Creatorul nu va fi complet, deoarece operațiunile perfecte provin de la un operator perfect.

Pentru a oferi creaturii posibilitatea de a-și atinge perfecțiunea propriei libere alegeri, Creatorul s-a restrâns pe El Însuși – Lumina Lui – și a creat lumi, restricție după restricție, în jos, până în această lume. Aici omul este complet subordonat dorinței de a se bucura, dar nu să se bucure de Lumina lui Dumnezeu, ci mai degrabă de îmbrăcămintea animalică exterioară. Întreaga umanitate se dezvoltă din dorința de plăcere pe care o au și animalele, prin dorințe de bogăție, onoare, dominație și cunoaștere, până când Creatorul implantează dorința de a se bucura de ceva necunoscut în aceste dorințe, ceva dincolo de îmbrăcămințile acestei lumi.

Noua dorință îl determină pe om să caute împlinirea până când ajunge la studiul Cabalei. În timpul studiului, începe să înțeleagă intenția Creatorului față de el. În această stare, el nu studiază pentru a primi cunoștințe, ci pentru a atrage asupra sa Lumina care a fost reformată („Introducere în studiul celor zece Sfirot”, punctul 155).

Prin această Lumină, o persoană începe să-și corecteze dorințele. În total, omul are 613 dorințe, care se numesc în general Guf (corp). Corectarea dorințelor se face prin folosirea fiecărei dorințe pentru a fi cu intenția de a dărui Creatorului, la fel cum Creatorul dăruiește omului. Corectarea fiecărei dorințe și primirea Luminii în ea se numește „păstrarea unei Mițva (faptă bună / poruncă)”. Lumina pe care o persoană o primește în dorința comună, corectată se numește „Tora”. Și Lumina care corectează (reformează) dorințele omului este mijlocul prin care creatura își obține perfecțiunea (vezi „Pornind pe Calea Adevărului”).

Perfecțiunea constă în faptul că cel creat obține echivalența formei (calităților) cu Creatorul de la sine. Acest lucru se datorează faptului că atunci este vrednic de a primi toată plăcerea și încântarea incluse în Gândul creației. Cu alte cuvinte, se bucură de Lumină și de statutul Creatorului însuși, deoarece a obținut echivalența formei în dorințe și gânduri.

Se pare că numai prin studiul Cabalei poate să se corecteze și să atingă scopul pentru care a fost creat omul. Aceasta este ceea ce scriu toți cabaliștii. Singura diferență dintre cărțile sfinte (Tora, Profeții, Hagiografa, Mișna, Talmud etc.) se află în intensitatea Luminii din interiorul lor, care poate corecta o persoană. Lumina din cărțile de Cabala este cea mai mare; acesta este motivul pentru care Cabaliștii recomandă să le studiezi în mod specific.

„Nu există altă cale pentru popor să atingă înălțarea și răscumpărarea spirituală decât prin studiul Cabalei, care este un mod ușor și accesibil. Cu toate acestea, doar câțiva pot atinge scopul utilizând alte părți ale Torei.”

Rav Yehuda Așlag, „Introducere în studiul celor Zece Sfirot”, punctul 36

„Atingerea începe cu înțelepciunea ascună, și numai atunci sunt obținute celelalte părți ale Torei. În cele din urmă, Tora revelată este atinsă.”

Vilna Gaon (GRA), Carte de rugăciune

„Interzicerea studierii Cabalei a fost doar pentru o perioadă limitată, până în 1490. Dar, din 1540, fiecare ar trebui încurajat să se angajeze în Cartea Zohar, deoarece numai prin studiul Zohar omenirea își va atinge mântuirea spirituală și venirea lui Mesia. Prin urmare, nu trebuie să evităm studiul Cabalei.”

Avraham Ben Mordechai Azulai, Ohr HaChama (Lumina Soarelui)

„Vai celor care nu doresc să studieze Zohar, pentru că ei provoacă nenorocirea, ruina, jaful, uciderea și distrugerea lumii.”

Cartea Zohar, Tikunei Zohar (Corectarea Zohar), Tikun nr.30

„Studiul Cărții Zohar este mai presus și este preferabil oricărui alt studiu.”

Chidah

„Răscumpărarea și venirea lui Mesia depind doar de studiul Cabalei.”

Vilna Gaon (GRA), Even Șlemah (O greutate perfectă)

„Nu există limitări în studiul Zohar.”

Chafetz Chaim

„Dacă toți contemporanii mei m-arasculta, ei vor studia Cartea Zohar de la vârsta de nouă ani și vor dobândi astfel frica de cer în loc de o cunoaștere superficială.”

Rav Yițhak Yehudah Yehiel din Komarno, Noțer Hesed (Păstrarea Milosteniei)

„Îi invit pe fiecare să-și dedice timpul studiului Cabalei în fiecare zi, pentru că de asta depinde curățirea sufletelor.”

Rav Yitzhak Kaduri

„În viitor, numai prin meritul cărții Zohar, copiii lui Israel vor fi răscumpărați din exil.”

Cartea Zohar, Parashat Naso

(Există multe astfel de fragmente în capitolul, „Cabaliștii scriu despre înțelepciunea Cabalei”).

8) Există o „putere” în studiul Torei și Mițvot. Această putere este forța spirituală care aduce o persoană să egaleze dorința sa cu dorința Creatorului. Dar această putere apare și acționează într-o persoană numai atunci când se angajează în Tora și Mițvot nu pentru a primi nici o răsplată pentru sine. În schimb, el lucrează doar pentru a oferi mulțumiri Creatorului. Numai în această condiție, cineva dobândește treptat echivalența formei cu Creatorul.

Corecția omului de echivalență a formei cu Creatorul este graduală, în general formată din cinci grade: Nefeș, Ruach, Neșama, Haia, Yechida. Fiecare grad este considerat o lume, deoarece, dacă cineva atrage un anumit grad în procesul corecției sale, el simte existența Creatorului în funcție de măsura corecției sale. Aceste corecții se numesc „lumi”, deoarece descoperă Creatorul conform măsurii corecției și ascund Creatorul în conformitate cu Kelim ale dorințelor încă necorectate, din totalul de 613 dorințe.

Rezultă că aceștia primesc aceste cinci grade pe calea spre perfecțiune din cele cinci lumi: Asya, Yețira, Beria, Ațilut și Adam Kadmon. În fiecare lume sunt cinci Parțufim, și în fiecare dintre ele sunt cinci Sfirot, de aici totalul de 125 de grade în „Scara lui Iacov” din această lume până la vârful scării.

Prin păstrarea Torei și a Mițvot pentru a da mulțumire Creatorului, o persoană este răsplătită treptat cu Kelim ale dorinței de dăruire, grad după grad. Astfel, omul urcă treptele, una câte una, atingând în cele din urmă o completă echivalență a formei cu Creatorul. În acel moment, gândirea creației se realizează într-o persoană – pentru a primi bucuria și integritatea pe care Creatorul o plănuise pentru ea. În plus, omul este răsplătit cu cel mai mare beneficiu din toate- adevăratul Dvekut – prin dobândirea dorinței de a dărui, asemenea Creatorului.

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts