Introducere partea III

0
44

Introducere la Prefața Înțelepciunii Cabala – III

9) Acum vom încerca să înțelegem cele scrise mai sus: „Toate lumile, de sus și de jos și tot ce este în ele, au fost create numai pentru om”. Toate aceste grade și lumi vin doar pentru a completa fiecare dorință dintr-o persoană de a fi cu scopul de a dărui, astfel încât omul să dobândească echivalența formei cu Creatorul. Această echivalență a formei lipsește în om prin natura creației sale.

La început, lumile au fost restrânse, iar gradele au coborât în cascadă grad după grad și lume după lume, până la lumea noastră materială, ca să ajungă într-un „corp al acestei lumi”. Acesta este numele pe care Cabala îl atribuie voinței de a primi pentru tine. La gradul „acestei lumi”, o persoană este ca o fiară, fiindcă este incapabil de orice dăruire. În această stare, omul este opus față de Creator și nu există o distanță mai mare decât aceasta.

O persoană care studiază Cabala trezește o „Lumină Înconjurătoare” asupra sa, proporțional cu dorința de spiritualitate. Aceasta este Lumina care există în afara sau în jurul Kli (vas de dorință / suflet). Lumina Înconjurătoare corectează Kli-ul în așa fel încât intenția sa va fi aceea de a dărui. Intenția de a dărui Creatorului nu sieși și de a se transforma dintr-un act de primire într-un act de dăruire.

După natura sa, Kli rămâne o dorință de a se bucura, dar scopul schimbă esența actului de la primire la dăruire. Apoi Lumina Înconjurătoare poate intra în Kli –ul corectat cu scopul de a oferi Creatorului. Tocmai în timpul studiului Cabalei, Lumina Înconjurătoare poate să corecteze dorințele până când sunt vrednice să o primească sub forma de „Lumină interioară”.

Omul obține dorința de a dărui treptat, de sus în jos, de la o dorință mică, mai ușor de corectat, până la cea mai mare, urmând aceeași ordine prin care gradele au coborât de sus în jos.

Toate gradele sunt măsuri ale dorinței de a dărui. Scara gradelor este aranjată în așa fel încât gradul mai înalt arată cât de departe este cineva  de voința de a primi pentru sine, și cât de aproape de dorința de a dărui. O persoană dobândește treptat toate gradele de dăruire până când este recompensat având doar scopul de a dărui, fără nici o primire pentru sine.

În acel moment, o persoană este completă, în adevăratul Dvekut cu Creatorul. Acesta este scopul Creației și omul a fost creat numai pentru asta. Acesta este motivul pentru care toate lumile și tot ceea ce se află în ele nu au fost create pentru ei înșiși, ci doar pentru a ajuta pe om să urce pe scara gradelor. Când cineva se corectează și este umplut de Lumină, întregul sistem al lumilor și tot ce este în ele este inclus în el.

10) Unei persoane care înțelege și își amintește ce s-a spus aici îi este permis să studieze Cabala fără teama de a o materializa. Acest lucru se datorează faptului că studierea înțelepciunii Cabalei fără îndrumare adecvată îi derutează pe cel care învață. Pe de o parte, toate Sfirot și Parțufim din lumea Ațilut în lumea Asya sunt Sfințenie completă, în unitate cu Creatorul, iar pe de altă parte, cum pot fi schimbări, ascensiuni, coborâri și Zivugim (cuplări) în Dumnezeire și unitate?

11) Din ce am explicat, este clar că toate aceste schimbări – ascensiuni, coborâri, restricții și Zivugim – sunt discutate numai cu privire la Kelim ale sufletelor care primesc Lumina. Realitatea poate fi împărțită în două părți: potențială și reală.

Acest lucru este similar cu o persoană care dorește să construiască o casă și are deja în minte planul casei. Dar modelul casei nu înseamnă casa finalizată – un plan care a fost executat. Acest lucru se datorează faptului că gândul despre casă este făcut din substanță conceptuală și există în potențial. Dar când casa începe să iasă din gând către acțiune, se transformă într-o substanță diferită – cărămizi și lemn.

În același mod, trebuie să distingem între potențial și real în suflete. Îndepărtarea „reală” a sufletelor față de Creator începe doar din lumea Beria. Acesta este motivul pentru care toate schimbările și tot ceea ce are loc înainte de lumea Beria sunt considerate „potențiale”, fără nicio distincție reală față de Creator.

Acesta este motivul pentru care se spune că toate sufletele sunt incluse în Malchut de Ein Sof, în punctul central al realității, deoarece acest punct „potențial” conține toate Kelim (plural pentru Kli) ale sufletelor care sunt destinate să apară în actualitate din lumea Beria în jos. Și Țimțum Aleph (prima restricție), de asemenea, a avut loc în punctul de mijloc, numai ca „potențial”, cu privire la sufletele viitoare.

În ceea ce privește sufletele, toate Kelim din Sfirot și lumile care se ridică și se blochează de la punctul de mijloc, după Țimțum Aleph și mai jos de lumea Beria, sunt doar în potențial. Când sufletele încep să apară în realitate, din lumea Beria în jos, numai atunci schimbările din gradele lumilor le afectează.

12) Acest lucru este similar cu o persoană care se ascunde și se acoperă cu haine și învelitori, astfel încât să nu fie văzută sau observată. Dar pentru sine, el rămâne așa cum era. Astfel, cele zece Sfirot- Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malchut sunt doar zece acoperiri care acoperă Ein Sof și îl ascund din suflete.

Lumina Ein Sof se odihnește complet; prin urmare, strălucește in interiorul învelitorilor. Dar deoarece sufletele primesc Lumina Ein Sof prin acoperiri, ele simt ca și cum ar exista schimbări în Lumină. Din acest motiv, sufletele care primesc Lumina sunt împărțite în zece grade, în funcție de împărțirea în acoperiri.

Toate învelitorile sunt numai din lumea Beria în jos, deoarece numai de acolo sunt suflete care primesc de la cele zece Sfirot prin acoperiri. În lumile Adam Kadmon (AK) și Ațilut nu există încă nicio prezență a sufletelor, deoarece acestea sunt doar în potențial.

Deși cele zece acoperiri din cele zece Sfirot guvernează numai lumile BYABeria, Yețira, Asya – cele zece Sfirot, sunt considerate Dumnezeire, ca și înainte de Țimțum Aleph. Diferența este numai în Kelim ale celor Zece Sfirot: în AK și în Ațilut sunt în potențial; și de la BYA, Kelim ale celor zece Sfirot încep să-și dezvăluie forța de ascundere și acoperire. Acest lucru este valabil, deși acoperirile nu produc nici o schimbare în Lumina însăși.

13) Acest lucru ridică o întrebare: Dacă, în lumile AK și Ațilut, nu există încă nicio dezvăluire reală a sufletelor care primesc Lumina din lumi, care este scopul Kelim de AK și Ațilut și față de cine ascunde și acoperă Lumina Ein Sof, conform măsurii lor? În viitor, sufletele se vor ridica la AK și Ațilut, împreună cu lumile BYA și vor primi Lumina de la ele. De aici rezultă schimbări în AK și Ațilut, în funcție de calitățile sufletelor, deoarece acestea sunt destinate să strălucească către sufletele care se vor ridica la ele în viitor.

14) Rezultă că lumile, inițiativele, schimbările și gradele se referă numai la Kelim, care afectează sufletele și le evaluează astfel încât să poată primi din Lumina Ein Sof. Dar când sufletele cresc în grade, ele nu provoacă nici o schimbare în Lumina Ein Sof, deoarece acoperirile nu afectează lucrurile acoperite, ci pe cel care dorește să simtă că este acoperit și să primească din asta.

15) Trebuie să facem trei discernăminte în Sfirot și Parțufim, oriunde s-ar afla – Ațmuto, Kelim și Lumini.

  1. În Ațmuto, primitorii nu au nici un gând sau percepție.
  2. În Kelim, există întotdeauna două discernăminte opuse: ascunderea și dezvăluirea. În primul rând, Kli se ascunde astfel încât cele zece Kelim din cele zece Sfirot sunt zece grade de ascundere. Dar după ce sufletele primesc aceleași condiții ca în Kelim, aceste ascunderi devin dezvăluiri, realizări ale sufletelor. În această stare, cele două discernăminte opuse în Kelim devin ca unul, deoarece măsura de dezvăluire în Kli este la fel ca măsura de ascundere în Kli. Și cu cât Kli este mai gros, atunci când ascunde mai mult din Ațmuto, el dezvăluie un nivel superior.
  3. Lumina din Sfirot este măsura specifică care trebuie să apară pentru realizarea sufletelor. Deși totul se extinde de la Ațmuto, atingerea în Lumină este numai în calitățile Kli. Prin urmare, sunt în mod necesar zece Lumini în aceste zece Kelim, adică zece grade de dezvăluire. Astfel, Lumina nu poate fi distinsă de Ațmuto, dar numai prin faptul că nu există percepție sau atingere în Ațmuto. Ceea ce ne este dezvăluit este numai ceea ce ne ajunge de la Creator prin îmbrăcămintea Lui în Kelim ale celor zece Sfirot. Prin urmare, ne referim la orice obținem prin denumirea de „Lumini”.

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts