Moștenirea evreilor

0
544

Evreii care au rămas în Babilon, după ruina Primului Templu, au dispărut fără nici o altă urmă, în afară de conceptele încredințate gazdelor lor. Mai târziu, după ruinarea celui de-al doilea Templu, întregul popor evreiesc a fost exilat, ducând la răspândirea în lume a două principii, care au devenit baza celor trei religii predominante, numite pe bună dreptate , ”abrahamice”: ”Iubește-ți vecinul ca pe tine însuți” și ”monoteism”, adică existența unui singur Dumnezeu, a unei singure forțe care guvernează lumea. Înțelese corect, aceste noțiuni hotărăsc succesul corecției umanității, cea dintâi descrie calea prin care vom primi corecția – prin dragostea pentru ceilalți și nu pentru rudele nosatre, ci pentru niște străini, vecinii noștri; pe când cea de-a doua definește esența aceea ce vom dobândi de îndată ce vom fi corectați – forța unică a realității.

În acest sens, prof. T.R. Glover, de la Universitatea Cambridge, a scris în Lumea antică, ”Este extraordinar faptul că religiile vii din lume sunt toate, construite pe idei religioase provenite de la evrei.”108 Herman Rauschning, membru al Revoluționarilor Conservatori Germani, care s-a alăturat pentru a perioadă scurtă de timp, naziștilor, pentru ca apoi să se despartă de aceștia, a scris și el în Bestia din abis: ”Cu toate acestea, iudaismul … este o componentă inalienabilă a civilizației creștine vestice, ”chemarea eternă la Sinai” împotriva căreia umanitatea se răzvrătește, mereu și mereu.”109

Exilul poporului evreu din Țara Israelului a fost un proces lung, prin care evreii, dar și valorile evreiești, au fost absorbite treptat de către națiunile gazdă. Iosef Ben Matitiahu, cunoscut mai ales sub numele de Josephus Flavius, istoricul romano-evreu, descrie expulzarea evreilor de către romani, la începutul exilului. În Războiul evreilor, Flavius scrie, ”Și el își aduce aminte cum cea de-a douăsprezecea legiune, sub generalul lor Cestius, i-a alungat cu forța pe evrei din toată Siria, căci ei se găseau mai înainte la Rafanea și i-a trimis într-un loc numit Meletine, lângă Eufrat, care se află la granița Armeniei și Capadociei.”110

În capitolul 3, Flavius dezvoltă subiectul, ”Căci, deși națiunea evreiască este extrem de dispersată pe tot teritoriul locuibil al pământului, printre locuitorii săi, ea este amestecată mai ales în Siria, din cauza vecinătății cu aceasta, fiind mai numeroasă în Antiohia, datorită mărimii acestui oraș și a regilor săi, de după Antiochus,   care le-au acordat dreptul de a locui în cea mai deplină liniște.”111

Astăzi, conform relatării lui Iacov Leschzinsky din Dispersarea evreiască, evreii s-au împrăștiat, cu o viteză surprinzătoare în întreaga lume. ”Atunci când analizăm diaspora evreiască de pe întregul glob și din întreaga lume civilizată”, scrie acesta, ”suntem surprinși să constatăm că această națiune, aproape cea mai veche de pe pământ, este de fapt cea mai tânără, în ceea ce privește pământul pe care îl are sub picioare și cerul de deasupra capetelor lor. Din cauza nesfârșitelor persecuții și a expulzărilor forțate, majoritatea evreilor sunt doar nou-veniți în țările lor de reședință. Nouăzeci la sută dintre evrei trăiesc în casele lor de maximum cincizeci sau șaizeci de ani! Ei sunt dispersați în mai mult de 100 de țări, de pe toate continentele.”112

Interesant, amestecarea lor cu celelalte națiuni este exact ceea ce trebuie pentru a completa corecțiile lui Moise. Deși este adevărat că, atâta timp cât Israel a fost separat de celelalte națiuni, toate aceste principii din centrul iudaismului s-au păstrat neîntinate, totuși, este adevărat și faptul că evreii au avut foarte mult de câștigat din exilul printre națiuni. Din acest motiv ne spune Cartea Psalmilor (106:35) că evreii au fost exilați pentru ”A se amesteca cu națiunile și a învăța din acțiunile lor.”

________

Note:

108 Terrot Reavely (T.R.) Glover, The Ancient World (US: Penguin Books, 1944), 184-191.

109 Herman Rauschning, The Beast From the Abyss (UK: W. Heinemann, 1941), 155-56.

110 Josephus Flavius, The Wars of the Jews, Chapter 1, translated by William Whiston in The Works of Flavius Josephus (UK: Armstrong and Plaskitt AND Plaskitt & Co., 1835), 564.

111 William Whiston, The Works of Flavius Josephus, 565.

112 Yaakov (Jacob) Leschzinsky, The Jewish Dispersion (Israel, World Zionist Organization, 1961), 9.

Din cartea- Ca un mănunchi de trestii

Capitolul 4: O națiune cu o misiune

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts