Diferența dintre Tora și Zohar

0
40
Hostico Web Hosting

“Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” Cât de nebuni sunt oamenii, căci ei nu știu și nu se gândesc să se implice în Tora. Dar Tora este întreaga viață și fiecare libertate și fiecare bunătate.

Zohar pentru Toți, Haiei Sara, [Viața Sarei], punctul 219

________________________________

Întrebare: De ce avem nevoie de Zohar dacă avem deja Tora?

Răspuns: Zoharul este o interpretare cabalistă a Torei. Moise a pus temelia, dar Tora este o carte codificată. Există un singur cod în ea, dar este foarte adânc. Tora este scrisă în “limba ramurilor” [1]. Înțelepciunea Cabalei explică limbajul ramurilor și ne ajută să citim Tora și să înțelegem ce a însemnat cu adevărat Moise.

Suntem obișnuiți să facem referire la Tora ca la o narațiune istorică despre faptele unui trib străvechi. Dar Cabala ne permite să vedem rădăcinile superioare prin toate acestea, forțele care evocă astfel de acțiuni în lumea noastră. Prin Cabala, putem ajunge la nivelul sistemului de forțe care guvernează lumea noastră și, de acolo, putem corecta și gestiona realitatea.

Tora a servit drept metodă de corecție pentru cei care au trăit din timpul lui Moise până la dărâmarea Templului, care a simbolizat detașarea omenirii de lumea spirituală. În acel moment, a devenit evident că Tora lui Moise era atât de îndepărtată de noi încât nu am putut să ne mai corectăm direct prin ea. [2]

Tora este pur și simplu prea criptată pentru a fi un ghid pentru sufletele care au căzut în corporalitate. Această cădere a creat necesitatea unei alte surse de orientare. Acesta este timpul când a fost scrisă Cartea Zohar. Cu toate acestea, Zoharul nu a fost scris pentru poporul care a trăit în acele zile – începutul exilului – ci pentru zilele noastre – sfârșitul exilului.

Vai celui care spune că Tora vine să spună povești literale și cuvinte neacoperite precum Esau și Laban. Dacă este așa, chiar și astăzi putem transforma cuvintele unei persoane nevoiașe într-o lege și ar fi chiar mai frumoasă decât a lor. Și dacă Tora indică lucruri lumești, chiar și conducătorii lumii au printre ei lucruri mai bune ca să le urmăm și să le transformăm într-o lege în același fel. Totuși, toate cuvintele Torei au înțelesul cel mai de sus.

Lumea superioară și lumea inferioară sunt judecate la fel. Israel de jos corespunde îngerilor înalți de sus. Este scris despre îngerii înalți: “Din vânturi Îţi faci soli”, și când coboară, ei se îmbracă în îmbrăcămințile acestei lumi. Dacă n-ar fi îmbrăcați, cum să existe în această lume;, n-ar fi capabili să stea în această lume și lumea nu i-ar tolera.

Și dacă acest lucru este valabil și în cazul îngerilor, cu atât mai mult cu legea care a creat îngerii și toate lumile și ei există pentru ea. Mai mult, când au coborât în ​​această lume, lumea nu putea să îi tolereze dacă nu era îmbrăcați în aceste îmbrăcăminți lumești, care sunt poveștile și cuvintele celor needucați.

Prin urmare, această poveste din Tora este o îmbrăcăminte a Torei. Și cine consideră această îmbrăcăminte ca fiind Tora actuală și nimic altceva, blestemat va fi spiritul lui și el nu va avea nici o parte în lumea următoare.

Zohar pentru Toți, BeHaalotcha [Când te ridici], punctele 58-60

____

[1] Cabaliștii studiază lumea superioară, care este dincolo de percepția unui individ egoist. Potrivit acestora, de la orice obiect din lumea spirituală, care se numește “rădăcină”, o forță se strecoară în lumea noastră și produce un obiect aici, numit “o ramură”. În eseul său, “Esența Înțelepciunii Cabalei”, Baal HaSulam explică în felul următor:” Nu există un element de realitate sau de apariție a unei realități într-o lume inferioară, care să nu își găsească asemănarea în lumea de deasupra lui, la fel ca două picături într-un iaz. Și ele sunt numite “rădăcină și ramură”. Aceasta înseamnă că elementul din lumea inferioară este considerat o ramură a modelului său, găsit în lumea superioară, care este rădăcina elementului inferior, deoarece aici este locul în care elementul din lumea inferioară a fost imprimat și făcut să fie”.

[2] Pentru mai multe informații despre acest subiect, a se vedea “Introducere la Studiul celor Zece Sfirot” al lui Baal HaSulam.

***

Acest capitol este doar o degustare a Zoharului. Am încercat să vă însoțim prin citirea fragmentelor din Zohar pentru a vă ușura să vă înscrieți în studiu. În anexe veți găsi fragmente selectate din Zohar, precum și citate din partea celor mai mari cabaliști despre importanța studiului Zoharului. Dacă doriți să vă adânciți mai profund în cuvintele lui Baal HaSulam despre abordarea studierii Zoharului, puteți face asta în apendicele “Introducerile lui Baal HaSulam în Cartea Zohar”.

Chiar dacă prima dată nu simțim nimic în timp ce citim Zoharul, după doar zece lecții pe internet veți putea să simțiți foarte clar cum el vă influențează.

Impactul studiului despre Zohar este într-adevăr foarte puternic și, așa cum am spus mai sus, nu depinde de nivelul înțelegerii noastre, ci mai degrabă de eforturile noastre de a percepe ceea ce Zoharul ne spune. Trebuie doar să ascultăm, să simțim. Aceasta este singura modalitate de a cunoaște lumea – lumea noastră, precum și lumea spirituală.

Cartea Zohar este puntea de legătură care ne-a fost aruncată de Creator. Dacă apucăm capătul acestei punți, vom putea urca până la Ein Sof.

____________________________________________________________________

“Cât de mare este bunătatea Ta pe care ai păstrat-o pentru cei care te tem de Tine”.

“Cât de mare este bunătatea Ta”, adică cât de sublimă și prețioasă este Lumina Superioară numită “bună”.

Aceasta este lumina ascunsă, cu care Creatorul face bine în lume. El nu o reneagă în fiecare zi în care lumea este susținută și se sprijină pe ea.

Zohar pentru Toți, Emor [Spune], punctul 3

________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Capitolul 11 – Experiența citirii în Zohar