Lumile superioare (I)

0
83
Hostico Web Hosting
Iată că înainte ca emanațiile să fie emanate și creaturile să fie create, lumina simplă superioară a umplut toată existența. Și nu era nici un loc vacant, cum ar fi un aer gol, un spatiu gol, iar toate erau pline de acea lumină simplă și fără margini.
… Și când, după voia Sa simplă, a venit voința de a crea lumile și de a emana emanațiile, de a aduce la lumină desăvârșirea faptelor Sale, a Numelor Sale, a Apelativelor Sale, care a fost cauza creației lumilor, atunci Ein Sof s-a restrâns pe Sine, în punctul de mijloc, tocmai în centru, și … s-a format un loc în care să poată locui Emanațiile, Creațiile, Formațiile și Acțiunile.

Ari, Arborele vieții ,Poarta 1, Ramura 2

___________________________

În acest capitol, vom aborda structura realității și a lumilor superioare. Această informație ne va permite să înțelegem mai bine viața și să ne ajute să vedem ce se ascunde în spatele cuvintelor din Cartea Zohar. Existăm într-o realitate care include Creatorul, creaturile și sistemul prin care Creatorul se conectează la creaturi. Prin acest sistem, Creatorul ne conduce spre scopul Creației – să facem bine pentru noi, adică să ne permitem să fim ca El.

***

Ca un tată iubitor, Creatorul dorește să împartă cu noi tot ce are El. Dar Creatorul trebuie să ne facă să evoluăm pentru a deveni independenți; prin urmare, El trebuie să activeze influența Lui asupra noastră din ambele părți, cu milă și cu judecată. Deși amândouă rezultă din El, ele ne par a fi forțe contradictorii și sunt percepute de noi ca efecte de bine sau rău, de milă sau de judecată, de lumină sau de întuneric.

Când trăim evenimentele vieții, trebuie să ținem cont de faptul că, chiar și în ceea ce pare a fi cea mai dăunătoare situație, El dorește doar să ne facă bine.

Dacă ne amintim să conectăm totul la El și să ne amintim că El este binevoitor, atunci reconectăm aceste două linii – mila și judecata – la aceeași sursă. Și din moment ce suntem cei care le conectează în inimile și mințile noastre, suntem cei care obțin Dvekut [adeziune] cu Creatorul, adică să devenim ca și Creatorul.

Cu toate acestea, când încercăm să facem acest lucru, descoperim că este foarte dificil să conectăm toate lucrurile rele și bune la Creator, să înțelegem că totul vine de la El doar pentru un scop bun. Ne găsim în situația să cerem tărie să putem uni totul cu El.

Studierea înțelepciunii Cabalei într-un grup este mijlocul care ne promovează și ne dirijează în acest proces. În timpul studiului și al muncii din grup, egourile noastre cresc și par mai intense, mai rele și crude cu fiecare etapă. Egourile noastre încearcă să ne inducă în eroare să gândim că există altcineva decât El și că El nu este doar binevoitor. Ca rezultat, suntem constrânși să ne întoarcem din ce în ce mai mult la Creator pentru a primi mai multă putere de la El pentru a depăși egoul.

Ne depășim și egoul se intensifică. Ne depășim din nou și el se intensifică din nou. Etapă cu etapă se ridică până reușim să expunem și să corectăm întregul ego care a fost ascuns în noi de la început. În acel moment, realizăm o legătură completă cu Creatorul, Dvekut. Noi devenim ca El. Acest lucru ne face infiniți, permițându-ne să vedem întreaga realitate fără limite între viață și moarte, să înțelegem și să simțim totul, să fim plini de lumină.

Pentru a ne permite să realizăm întregul proces, Creatorul a creat un sistem de comunicare între El și noi. Prin acesta El ne conduce de sus și prin el putem cere de jos și să primim ajutorul Său.

Acest sistem este împărțit în mai multe părți:

 1. În vârf este lumea Ein Sof [Infinitului], unde puterea Creatorului este liberă.
 2. Mai jos este lumea Adam Kadmon [omul primordial], unde Creatorul împarte darul Său în cinci tipuri, în funcție de nivelul egoului nostru.
 3. Sub Adam Kadmon este lumea lui Ațilut, care este un sistem de orientare și guvernare care se împarte în cinci părți: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, și Malchut [Împărăția]. Ele sunt, de asemenea, numite Atik [Antic], Arich Anpin [Fața lungă], Aba și Ima [Tatăl și Mama], Dechar [masculin] și Nukva [meminin].
 • Zohar se referă la Atik și Arich Anpin ca fiind “cap ascuns” sau Ațilut.
 • Aba și Ima sunt cei de la care toate luminile vin către noi.
 • Aceste lumini traversează Zeir Anpin și ajung la Nukva, Malchut de Ațilut, numită “Divinitate”, deoarece toată lumina care este destinată sufletelor vine de la ea, de la Divinitate. Malchut este numită și “Adunarea lui Israel”, deoarece ea adună în sine toate sufletele care doresc să ajungă la Yașar El [direct la Dumnezeu], adică să se ridice în lumea Ein Sof
  1. Mai jos de lumea Ațilut sunt lumile Beria, Yețira și Asya (BYA), unde sufletele noastre există.
  2. În sfârșit, există această lume.

  În limba Zoharului, Malchut este numită și “pământ”, iar Bina (Ima) este numită și “cer”. Zeir Anpin și Malchut au nume diferite în Zohar: Șochen [Locuitor, în forma masculină] și Șchina [Divinitate, în forma feminină], Creatorul și Adunarea lui Israel, mirele și mireasa, bărbat și femeie.

  Acestea sunt doar câteva exemple, deoarece fiecare dintre aceste elemente ale realității au mai multe nume în Zohar, luate din limba interpretărilor [Midraș]. Pentru a ne ajuta să ne conectăm la esența chestiunii, Baal HaSulam a atașat în mod consecvent termeni cabaliști diferitelor denumiri.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Capitolul 10 – Lumile Superioare