Lumina Zoharului

0
14
Hostico Web Hosting

“Și cei înțelepți vor străluci ca lumina cerului” sunt autorii Cabalei. Aceștia sunt aceia care exercită în această strălucire, numită Cartea Zohar, care este ca arca lui Noe, adunând doi dintr-un oraș și din șapte regate și câteodată unul dintr-un oraș și doi dintr-o familie în care cuvintele: “Să aruncaţi în râu pe orice băiat care se va naşte” au devenit realitate… Aceasta este lumina acestei Cărți a Zoharului.

Cartea Zohar cu Comentariul Sulam [Scara], BeHaalotcha, punctul 88

*

Fericiți și atât de binecuvântați suntem pentru că am fost răsplătiți trecând prin lumină și contemplând cuvintele plăcute din strălucirea superioară, lumina sfântă. Este dulce pentru palat și este vorba de toate deliciile, apa nesfârșită, infinită, de a înțelege și de a fi educat prin actul creației și lucrării a Merkava [structurii] și cum să devină o Merkava pentru unirea și întoarcerea sufletul la origine și rădăcină. Acest lucru a fost rezolvat și gravat în sufletul meu: Unul care nu a văzut Lumina din Cartea Zohar, nu a văzut niciodată Lumina.

Rav Țvi Hirș din Ziditșov, Ateret Țvi [O coroană a gloriei] Porțiunea BeHaalotcha

*

O nouă Lumină este reînnoită în fiecare moment, până când devine o creație nouă, prin intermediul Zoharului și profesorului nostru Ari.

Heichal HaBracha (Sala binecuvântării), Devarim (Deuteronom), p. 11

*

Și această carte va fi numită Cartea Zohar, datorită influenței luminii Strălucirii Superioare [Zohar]. Prin acestă Lumină, toți cei care se angajează în ea împărtășesc prin Providența Divină, pentru că Lumina Superioară și abundența deasupra rațiunii ar fi împărtășite în secretele Torei. Din moment ce curge de acolo, această compoziție a fost numită “Cartea Zohar”, ceea ce înseamnă că s-a extins de la acest Zohar [Strălucire].

Ramak, „Cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău”, 2

*

Pentru a încânta inimile lui Israel în Tora și a lucra în înțelepciunea interiorității, care este mai dulce decât mierea și nectarul, deschide ochii și revigorează sufletul, încântarea ascunsă, dulce ca lumina ochilor și bună pentru suflet, rafinare și iluminare cu calități bune și înalte, degustarea aromei lumii ascunse a lumii următoare în această lume prin înțelepciunea Zoharului.

Rav Yțhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Netiv Mițvotecha, Calea poruncilor Tale, Introducere

*

Celui care studiază Zoharul, îi strălucește fața. De aceea se numește Cartea Zohar [Cartea Strălucirii]. … Este o intimare a afacerilor sublime, deoarece cuvântul Zohar în Gematria este Ein Sof [infinit].

Zohar, Livorno, Introducerea editorului

*

Atunci când participă la această compoziție, evocă puterea sufletelor cu puterea lui Moise. Acest lucru se întâmplă deoarece, în timp ce se angajează în ea, ele reînnoiesc Lumina generată, care a fost creată în timpul compunerii sale. Și Divinitatea strălucește și iluminează din Lumina aceea ca atunci când a fost creată pentru prima dată. Și tuturor celor care se angajează în ea le revin aceleași beneficii și acea primă Lumină pe care Rașbi și prietenii lui au revelat-o în timp ce compuneau.

Ramak, Ohr Yakar [Prețioasa Lumină], Poarta 1, punctul 5

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 1