Necesitatea de a studia Zoharul în zilele noastre

0
30
Hostico Web Hosting

Acest punct în timp necesită achiziția accelerată a Torei interioare. Cartea Zohar deschide noi căi, face o autostradă în deșert, Zoharul și toate recoltele sunt gata să deschidă ușile răscumpărării.

Rav Raiah Kook, Orot [Lumini], 57

*

Scopul în toate cărțile mele și în tot ceea ce scriu este doar de a evoca în inimile ucenicilor celor înțelepți, bătrâni și tineri, de a se angaja în studiul internalității Torei.

Rav Raiah Kook, Igrot (Scrisori), vol. 1, pag. 41-42

De aceea, se spune în Cartea Zohar că Zoharul va fi revelat abia la sfârșitul zilelor, în zilele lui Mesia … Și din moment ce Zoharul a apărut în generația noastră, este o dovadă clară că suntem deja în zilele lui Mesia, la începutul acelei generații despre care s-a spus: “căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului”.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

*

Și cărțile Cabalei și Zoharul sunt pline de pilde corporale. De aceea, oamenii se tem că vor pierde mai mult decât vor câștiga … Și asta m-a determinat să compun o interpretare suficientă a scrierilor lui Ari și acum a Sfântului Zohar. Și am înlăturat complet această preocupare, pentru că am explicat și dovedit în mod evident sensul spiritual al tuturor lucrurilor, că este abstract și lipsit de orice imagine corporală, deasupra spațiului și deasupra timpului, așa cum vor vedea cititorii, pentru a permite întregului Israel de a studia Zoharul și a fi încălzit de Lumina sa sfântă.

Baal HaSulam, “Introducere la Cartea Zohar”, punctul 58

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 1