Pe patul meu noaptea

0
40
Hostico Web Hosting

“Pe patul meu, noapte de noapte, l-am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsit.” Adunarea lui Israel a vorbit în fața Creatorului și l-a întrebat despre exil, deoarece ședea printre restul națiunilor împreună cu copiii ei și se afla în țărână. Și pentru că ea stătea într-o altă țară, una necurată, ea a spus: “Eu cer de pe patul meu, pentru că șed în exil”, iar exilul este numit “noapte”. De aceea “l-am căutat pe iubitul inimii mele”, să mă elibereze din el.

“L-am căutat, dar nu l-am găsit”, deoarece este calea lui să se împreune cu mine doar în palatul Său și nu în exil. “Eu l-am chemat, dar nu mi-a răspuns”, pentru că locuiam printre alte națiuni, care nu-i aud vocea, ci doar fiii Săi. “A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu?”

“Pe patul meu, noapte de noapte”, a spus adunarea lui Israel, Divinitatea. “Pe patul meu eram agitată înaintea Lui, cerându-I să se împreune cu mine pentru a mă încânta – de pe stânga – și să mă binecuvânteze – de pe linia din dreapta – cu bucurie deplină – de la linia de mijloc”. Când regele, ZA, se împreună cu adunarea lui Israel, câțiva drepți moștenesc moștenirea sfântă, Mochin superior, și mai multe binecuvântări se găsesc în lume.

Zohar pentru Toți, Ki Tazria [Când o femeie inseminează], punctele 1-3

Ar trebui să încercăm să traducem fiecare cuvânt din Zohar în sensul său spiritual, intern, și să nu îl percepem în sensul său familiar, corporal. Dacă rămânem cu înțelesul corporal, degradăm Tora din lumea superioară în această lume și nu pentru asta a fost scrisă. Trebuie să aspirăm să ne ridicăm din această lume în lumea superioară.

Dacă dorim să ajungem la Zeir Anpin, Creatorul, pentru a fi în contact cu El, trebuie să trecem prin mecanismul numit Malchut de Ațilut sau “Adunarea lui Israel” prin colecția de suflete care se unesc direct cu Creatorul, cu dragoste și dăruire. Nu există nici o altă cale.

Dacă nu mă văd conectându-mă la toate sufletele sparte din mine și să le aduc pe toate la Creator, la contact și la Zivug [cuplaj] cu El, atunci nu există “eu”. Aceasta este o imagine necesară care trebuie păstrată întotdeauna în fața mea. În caz contrar, eu nu merg în direcția cea bună.

De asemenea, “eu” înseamnă că m-am dus prin mecanismul de legătură între toate sufletele. Acesta este singurul mod în care pot să deschid Cartea Zohar. De ce? Deoarece puterea Zoharului a fost menită să mențină legătura între toate părțile din mine, care în prezent par că nu îmi aparțin.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Capitolul 11 – Experiența citirii în Zohar