Poarta de deasupra adâncului

0
42
Hostico Web Hosting

Acești trei fii ai lui Noe sunt durabilitatea întregii lumi … și din aceștia întregul pământ s-a împrăștiat, pentru că toate sufletele oamenilor vin de la ei pentru că ei reprezintă sensul celor trei culori superioare din Bina, cele trei linii.

Când râul care se întinde din Eden, Zeir Anpin, a udat grădina, Nukva, el a udat-o prin puterea acestor trei linii superioare de la Bina superioară și de acolo culorile răspândite – alb, roșu și negru…

Și când te uiți în grade, vei descoperi cum se răspândesc culorile pe toate laturile, la dreapta, la stânga și la mijloc, până când intră mai jos, în Malchut, ca douăzeci și șapte de canale de uși care acoperă adâncul.

Zohar pentru Toți, Noe, punctele 302-303

Cu cât ne putem asemăna mai mult cu lumina, adică cu calitatea ei de dăruire și dragoste, cu atât mai mult ne vom conecta la ea și vom descoperi canalele ei de recompense. De fapt, chiar și acum suntem în lumea Ein Sof, dar este ascunsă de noi de toate lumile – Haalamot [ascunderi] – care există în noi, în dorința noastră, pentru că este în contrast cu calitatea lumii Ein Sof.

Cele douăzeci și șapte de litere, cu cele cinci litere finale ale lui Malchut, sunt douăzeci și șapte de canale care aduc abundența. Ele au fost făcute în ușă pentru a acoperi Dinim din Malchut, numite “adâncuri”.

Zohar pentru Toți, Noe, punctul 303

Noi înșine suntem cei care construiesc aceste canale și ușile de deasupra lor. La un moment dat, aceste uși deschid o cale pentru lumină și odată ce o închid, ca niște valve care se deschid, se apropie de gradul de asemănare cu lumina. Eforturile noastre ar trebui să vizeze un singur scop – de a face ca toate calitățile noastre să semene cu calitățile spirituale și să primească lumină în ele.

În măsura în care facem egoismul din noi similar cu lumina, vom descoperi în noi calitățile Creatorului și gândul Creației. Există o parte specială în Cartea Zohar, numită Safra de Țniuta [Cartea Smereniei], care vorbește despre asta. De aceea se spune: “înţelepciunea este cu cei smeriţi” (Proverbe, 11: 2).

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Capitolul 11 – Experiența citirii în Zohar