Templul nu-i numai lemne şi pietre

0
365

12. Templul nu-i numai lemne şi pietre  

             Construirea Templului în această lume este posibilă numai după ce oamenii au ajuns pe treapta    spirituală numită în Cabala “Templul”. Orice        încercare de a deavansa viitorul în această lume, se va adeveri, până mâine, ca lipsită de valoare.

             Cei care se ocupă cu Cabala întâlnesc, din când în când, definiţii diferite, pe care le cunosc mai puţin din lumea spirituală şi mai mult din lumea materială. Ele sunt definiţii pe care înţelepţii care au urcat din lumea materială, în care trăim noi, le-au folosit pentru a ne descrie lumea spirituală, însă, orice legătură dintre ele se însumează în concept şi atât.

În Cabala sunt termeni numiţi “Tora”, “Mitzva=Îndatoriri religioase”, “trepte” şi încă un lung lanţ de termeni, pe care omul nu poate să-iî înţeleagă până când nu ajunge la ele în lumea spirituală. Numai după dobândirea termenului în lumea spirituală, se limpezeşte şi înţelesul său material care i-a fost cunoscut omului în viaţa din această lume. Această dobândire cere din partea omului să ajungă la treapta spirituală în care va simţi în interiorul său starea spirituală în care se află, iar, data viitoare, când va fi vorba despre acest termen spiritual, el va înţelege foarte bine despre ce este vorba. Dacă veţi încerca să explicaţi unui om care nu a fost niciodată la Marea Moartă, cât este de extraordinar şi frumos locul şi cât de sănătos este statul în apă sărată, îi va fi greu să simtă despre ce vorbiţi. Doar după ce va face o vizită acolo, pentru prima dată, va putea simţi acele sentimente pe care i le-aţi amintit şi ele vor fi gravate în memoria sa. De aici încolo, în fiecare conversaţie în care va fi vorba despre Marea Moartă, el va simţi la ce v-aţi referit.

Şi înţelepţii care au urcat în lumile spirituale s-au întors în această lume materială cu senzaţii care constituie memoriile lor din acele lumi. Când amintim înţeleptului nivelul sufletului în lumea spirituală, el ştie exact despre ce este vorba, căci “el a fost acolo”. Când vorbim despre termeni ca şi  “cap” (ראש =rosh), “corp”(גוף=guf) şi părţile sale, el înţelege aceşti termeni într-un fel deosebit faţă de felul în care noi le înţelegem.

Înţelepţii au înţeles că nu este o altă cale de a cunoaşte ştiinţa Cabala, decât  aceea ca omul să ajungă pe treapta spirituală pe care o reprezintă fiecare termen.  Atâta timp cât ne încăpăţânăm să înţelegem aceşti termeni ca şi în lumea materială în care  trăim, aceasta ne va îngreuna foarte mult înaintarea.

Această problemă cuprinde multe întrebări care ating existenţa noastră pe globul pământesc. Nouă ne este greu să înţelegem în altă formă noţiunea de “Mântuitor” ( משיח=meshia), problema învierii morţilor (תחיית המתים=thiat hametim) ori termenul numit “Templul” (בית המקדש=beit hamigdash). Mulţi dintre noi cred că Templul este grandioasa clădire construită de două ori pe Muntele Templului şi care s-a distrus din cauza “urii fără cauză” (שנאת חינם=sinat hinam). Puţini înţeleg că “Templul” este, în fond, treapta spirituală, numită astfel în lumea Cabalei. Această treaptă reprezintă o stare supremă, în care creaţia reuşeşte să ajungă în legătură directă cu Puterea Supremă. Pe această treaptă spirituală înţeleptul reuşeşte, nu doar să obţină instrumentul spiritual care să-l ajute, ci şi cunoştinţele  prin care va putea să ajungă la împlinirea acţiunii în această lume.

Arhitectul care este interesant să construiască o casă, vede prima dată casa cu ochii spiritului său. Pentru a pune planul în acţiune, în această lume, el trebuie să-l împlinească cu ajutorul diverselor materiale : hârtia, pe care trebuie să deseneze planul, iar mai târziu pietrele şi lemnele, cu ajutorul cărora va ridica fizic casa pe care şi-a imaginat-o în gând. Pentru a construi Templul, noi trebuie să ajungem la această treaptă spirituală, cea mai înaltă şi numai de acolo să extragem planul construirii Templului şi să începem construirea sa fizică.

Astăzi încearcă anumiţi factori să înceapă construirea Templului, fără să aibă în mâinile lor planul spiritual original, referitor la procesele construirii în spiritualitate şi în lumea materială. Aceste încercări de a pune piatra de temelie a Templului nu sunt decât jocuri, care nu au nici o tangenţă cu realitatea din această lume sau cu treptele din lumea spirituală. Nu se poate construi o casă fără ca înainte să se facă planul construcţiei sale. Orice încercare de a construi casa fără plan este sortită, din capul locului, eşecului. Templul, în contradicţie cu alte clădiri pe care noi le cunoaştem, necesită din partea omului să ajungă la starea spirituală numită “Templul” şi, de acolo, după cum am menţionat mai înainte, să extragă planul spiritual.

De ce, de fapt, este nevoie de urcarea la acest grad spiritual înalt, căci se poate construi Templul cu ajutorul muncitorilor străini, a cărămizilor, a varului şi a marmurei. La ce este destinată această nevoie spirituală pozitivă?

Este clar că, încă o construcţie de lemn şi pietre nu va schimba realitatea grea în care noi ne aflăm. Din contră, orice încercare, astăzi, de a construi Templul fizic, prin ocolirea construirii templului spiritual, poate să incite întreaga lume împotriva Israelului şi să conducă la vărsări de sânge inutile. Dacă am înţelege, numai, că prin preocuparea cu Cabala rezolvăm şi acest aspect, ne-am comporta altfel. Conform Cabalei, al treilea Templu, care se va construi în spiritualitate, va fi atât de perfect din punctul de vedere al supravegherii spirituale şi materiale, încât toate popoarele lumii se vor înrola împreună ca să ne ajute să-l construim. Atunci va fi clar tuturor, că şi construirea Templului este o necesitate pozitivă a întregii omeniri şi nu numai a poporului evreu. Numai prin construirea Templului va ajunge omenirea la sfârşitul corecţiei. Orice încercare de a devansa viitorul, prin construirea fizică a clădirii, indiferent cât de impresionantă ar fi, poate să cauzeze un dezastru inutil poporului. Pietrele şi lemnele nu ne vor ajuta să înaintăm spre sfârşitul corecţiei. Numai acţiunile spirituale pe care le vom face aici, pe această lume, vor duce la începerea construcţiei celui de al treilea Templu.

În contradicţie cu alte variante, nu are nici un rost să aşteptăm ca Templul să aterizeze din ceruri şi să strivească moscheea “El Aksha” pe Muntele Templului. Aceasta este credinţa care s-a dezvoltat pe parcursul generaţiilor, cu ajutorul rabinilor, care au crezut că ea îi va împiedica pe oameni să întreprindă acţiuni de construire a Templului, înainte ca să ajungă la nivelul spiritual dorit de această acţiune.

Şi încercările de a face, astăzi, sfeşnicul cu şapte braţe, draperia din faţa chivotului legii şi celelalte obiecte religioase seamănă cu jocul copiilor în castelul de nisip. Ei cred că acel  castel de nisip este casa lor şi, după regulile jocului, ei îţi împart funcţii unul altuia. Construirea Templului în lumea spiritualî este o acţiune mai complicată faţă de cum încearcă unii factori să o prezinte. Noi nu avem altă cale de a ajunge la Templu, în afară de urcarea pe treptele spirituale.

Pe acelaşi principiu sunt alcătuite şi bazele credinţei în Mântuitor. Mâtuitorul este simbolul care va sosi î forma fizicănumai după ce vom completa în lumea spirituală sfârşitul corecţiei. Mântuitorul nu va veni în mijlocul luptei pentru a face pace internaţională sau să omoare pe toţi arabii. Cine crede astfel, greşeşte şi duce în eroare şi pe alţii. În mâinile noastre este puterea de a aduce sfârşitul corecţiei şi, prin aceasta, să conducem la revelarea Mântuitorului. În primul rând, nu are nici un rost să punem problema în discuţie. Crede cineva că, prin construirea Templului astăzi, va rezolva toate problemele complicate la care am fost supuşi în ultimi ani? Aceasta este, în fond, o iluzie. Construcţia din piatră şi lemne nu va rezolva conflictul de sute de ani dintre popoare . Singura cale de a rezolva problemele materiale este de a ne ocupa cu spiritul.

Fiecare cercetător în botanică ştie că, atunci când fructele din pom se îmbolnăvesc de o boală grea, prima dată el trebuie să verifice rădăcina pomului şi numai după aceea să ajungă la fructe. Orice încercare de a înfrumuseţa fructele şi de a le face săătoase va suferi un eşec dacă nu se va rezolva problema la rădăcină. Rădăcina problemei noastre este rezultatul consecinţelor pe care le vedem în realitatea grea care se aşterne în faţa ochilor şi care decurge din îndepărtarea noastră de lumea spirituală si de Puterea Supremă. Singura cale de ajunge la rădăcină şi de a o vindeca este cu ajutorul Cabalei.

Dezvoltarea spirituală nu apare peste noapte. Este nevoie de efort şi este nevoie de cunoştinţe pentru a ajunge la treptele spirituale înalte, însă, primul pas nu este mai puţin important decât paşii care urmează după el. Este esenţial să înţelegem că noi nu avem altă cale. Misiunea noastră, care ne-a fost stabilită de la începutul creaţiei, este de a ne reîntoarce la Puterea Supremă din care am ieşit. Cu cât întârziem mai mult, suferim. Cheia dezlegării problemei este în faţa noastră, însă noi nu ne obosim să ne-o asumăm şi să deschidem porţile superioare. Fiecare întârziere a clipei va conduce la suferinţe care nu se pot descrie, suferinţe care pot fi evitate chiar acum.

Omul cu capul pe umeri şi cu mintea limpede merge la medic pentru analizele generale când este încă sănătos şi nu aşteaptă până va fi bolnav. Şi noi trebuie să ajungem la medic – Puterea Supremă, când suntem sănătoşi şi nu să aşteptăm războaiele grele care să ne oblige să ajungem la Ea, bolnavi şi suferinzi. Vă amintiţi fraza binecunoscută: Dacă nu mergi la dentist, te târăşti la el? Asta este adevărat şi în lumea spirituală. Înaintarea spirituală trebuie să fie din dorinţa noastră conştientă, căci orice altă cale se va adeveri ca fiind fără ieşire. Nu are nici un rost să aşteptăm lovitura următoare. Chiar acum se poate începe urcarea pe treptele spirituale. Astăzi, ştiinţa Cabala este deschisă pentru toată lumea, acum este timpul să exploatăm extraordinara ştiinţă ascunsă în ea şi să o punem în funcţiune.

În urmă cu aproape 400 de ani a trăit în Italia unul dintre marii înţelepţi care au existat, rabinul Moshe Haim Luzzatto, cunoscut ca RaMCHaL (רמח”ל),  1707-1746. El a scris multe cărţi şi articole, între care şi articolul care se ocupă cu Templul. Articolul se numeşte “Tabernaculul meu superior” (משכני עליון= mishcani elion), în care a descris cu limpezime construcţia Templului spiritual, după cum l-a primit din ceruri. În articolul său a arătat legătura specială dintre Puterea Supremă şi creaţie şi a menţionat că această legătură este “Templul” spiritual.

De ce se numeşte acest sistem “Templul”?

În ştiinţa Cabala este o calitate numită “înţelepciune” (בינה = bina), care reprezintă dăruire şi este o calitate de a primi, numită “regatul” (מלכות = malchut).

“Înţelepciunea” se numeşte “sfânt”(קודש = kadosh), iar “regatul” se numeşte “Casa” (בית = bait). În regat primesc expresie calităţile creaţiei care sunt în proces de corectare de către înţelepciune. În timpul corecţiei pătrund în regat şi calităţile înţelepciunii – de a influenţa, iar această combinaţe dintre crează“Templul”.

În fiecare dintre noi este o parte a regatului care, prin studierea Cabalei, urcă să cucerească puterile spirituale superioare. În această formă primeşte creaţia calitatea înţelepciunii şi atunci începe procesul, cu ajutorul căruia se corectează sufletul. În interiorul sufletului său omul  construieşte Templul, care este legătura spirituală dintre cele două calităţi. După ce ajunge la sfârşitul corecţiei, când toate cele 613 dorinţe ale sufletului său au fost corectate cu ajutorul legării de înţelepciune, omul completează construirea Templului spiritual. Numai astfel el atinge legătura adevărată cu Puterea Supremă şi, din interiorul său, înţelege expresia “Templu”, pe fiecare nivel în parte, până în această lume. Abia atunci poate aduce omul muncitori şi profesionişti, ca arhitectul, şi să le spună, în ce fel urmează să se construiască Templul fizic, în această lume.

Nivelul spiritual care permite construirea Templului în această lume

Noi putem să ajungem la nivelul care să permită construirea Templulul prin urcarea pe treptele spirituale, însă, înainte de aceasta, nu avem nici un drept să punem piatră peste piatră, căci nu va ieşi din aceasta nimic spiritual. Hai să ne gândim, ce se va întâmpla dacă, cu toate acestea, vom hotărî să întemeiem Templul, fără să luăm în considerare latura spirituală. Vom avea o clădire frumoasă pe care o vom putea arăta întregii lumi. Şi ce vom face în ea? Vom vinde bilete la turiştii care vor veni s-o viziteze? Ce sfânt va fi în aceste pietre? Nouă ne este greu să înţelegem că sfinţirea vine de la om şi nu de la pietre.  Aceasta este cauza pentru care omul trebuie să construiască prima dată Templul în sufletul său. Nu degeaba s-a spus că Templul a coborât din ceruri; nu în sensul că, într-o bună zi senină va ateriza peste noi clădirea gata şi se va stabili pe Muntele Templului. Ci în sensul că, prima dată trebuie să construim Templul în spiritualitate şi atunci vom avea dreptul să construim Templul şi în lumea materială.

De ce trebuie să ne grăbim să construim Templul fizic, dacă celelalte două Temple anterioare au fost distruse? Pentru că am produs distrugere în lumea spirituală, iar când am pierdut spiritualitatea, neevreii au pus stăpânire pe noi. Aceasta  s-a întâmplat în lumea superioară, iar reacţia, în lumea de jos, nu a întârziat să apară. Pietrele Templului au existat, din totdeauna, ca barometru al situaţiei noastre spirituale. Dacă vom fi demni de aceasta, arabii vor elibera, din propria lor voinţă, Muntele Templului şi ne vor ajuta să construim Templul.

Când Profetul Moise a vrut să construiască clădirea, el a luat pe Batzalel, care era înţelept al inimii, adică înţelept (בעל חוכמה) şi inteligent (בעל בינה). El era în stare de alipire totală de calităţile Puterii Superioare. Era clar că el ajunsese la acest înalt nivel spiritual şi numai cu ajutorul lui putea să construiască clădirea. Astăzi sunt unii care vin şi pun piatra de temelie şi prin aceasta cred că se vor rezolva problemele. Ăsta este un act care aminteşte de copiii ce construiesc casa din nisip şi sunt convinşi că va veni clipa în care vor locui în ea. Ei nu înţeleg că Templele s-au distrus, nu pentru că au venit neevreii şi le-au dărâmat prin forţă, ci pentru că noi le-am distrus înainte de aceasta, în spiritualitate. Asta este o problemă de acţiune şi răspuns, cauză şi efect

Înainte de prima şi de a doua distrugere au fost mărturii de luare de mită ruşinoase în Templu. Cohanimii au cumpărat cu bani funcţia de Mare Cohen, în loc ca cohenul să ajungă prin propriile forţe la nivelul spiritual de “marele cohen” (כהן גדול = cohen gadol). În Gmara este scris că ei îşi doreau atât de mult funcţia, cu toate că le era clar că Marele Cohen, care nu este în corelaţie spirituală, va muri o dată cu intrarea în Sfânta Sfintelor (קודש הקודשים = kodesh hakodashim).

În fiecare an, era obligat Marele Cohen să intre, în ziua de Yom Kipur, în Sfânta Sfintelor şi să execute o corecţie specială. Dacă el nu se găsea în corelaţie spirituală completă cu Puterea Supremă, murea pe loc. În acea perioadă în care era corupţia teribilă iîn Templu, Marii Cohanimi, care şi-au cumpărat funcţia pe bani, intrau numai după ce slujitorii, răspunzători de sfinţenie, îi legau la picioare cu funie, iar nu după mult timp, erau nevoiţi să tragă corpul neînsufleţit afară. În acea perioadă, ei au tras afară câte un corp neânsufleţit al Marelui Cohen, în fiecare an.

În scurt timp vom înţelege că doar construirea Templului în interiorul nostru, cu ajutorul ştiinţei Cabala, este soluţia globală la problemele întregii lumi şi ajungerea la sfârşitul corecţiei pentru toată  omenirea. Nu degeaba I-a spus Creatorul lui Moise în deşert, “să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui în mijlocul lor” (Iesirea cap.25 versetul 8),

(“ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם” = veasu li mishcan veshecanti betocham).

Intenţia a fost clară – înainte vor face Templul în spiritualitate, în interiorul lor, iar după aceea vor face această acţiune şi în lumea materială.

De câţi oameni e nevoie ca  să se ajungă la acest nivel spiritual, pentru a începe lucrările de întemeiere?

Înţeleptul rabin Yehuda Ashlag, cel care a scris “Interpretarea Scării” la cartea “Zohar”, a spus că ajunge un număr mic de oameni care vor ajunge la acel nivel al înţelegerii spirituale pentru ca să înceapă construcţia. El a menţionat numărul de aproximativ 70 de înţelepţi.

Şi cum va arăta realitatea după construirea Templului?

Realitatea nu va fi diferită în esenţă, ci relaţia dintre oameni va fi diferită. Realitatea va fi plină de esenţă, nimeni nu se va îngriji numai de el, deoarece fiecare se va îngriji de toţi. Cu toate acestea, vom continua să murim, numai că moartea va primi, din punctul nostru de vedere, o importanţă total diferită, deoarece omul nu se va mai identifica cu corpul, ci cu sufletul său.

 

din cartea O mie de sfaturi pentru viață

 

 

 

 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts