De ce a fost dată Tora lui Israel?

0
40
Hostico Web Hosting

Israel este virtutea Creatorului, așa cum se spune: “Să fii o națiune virtuoasă pentru El”.

Midrash Tana’im, Devarim [Deuteronom], Capitolul 14

 

Acum putem răspunde la întrebarea: “De ce Tora a fost dată poporului Israel, fără participarea tuturor națiunilor lumii?” Adevărul este că scopul creației se aplică întregii rase umane, fără vreun absent. Cu toate acestea, din cauza josniciei naturii creației și a puterii sale asupra oamenilor, era imposibil ca oamenii să fie capabili să înțeleagă, să stabilească și să fie de acord să se ridice deasupra ei. Ei nu au demonstrat dorința de a renunța la iubirea de sine și de a ajunge la echivalența de formă, care înseamnă adeziunea cu atributele Sale, așa cum au spus înțelepții noștri, „Precum este El de milostiv, fii și tu”.

Astfel, din cauza meritelor lor ancestrale, poporul Israel a reușit, de-a lungul a 400 de ani de dezvoltare, să se califice și să se condamne pe o scală de merit. Fiecare membru al națiunii a fost de acord să iubească pe aproapele său.

Fiind o nație mică și singura dintre cele șaptezeci de mari neamuri, atunci când există o sută de ne-evrei, sau mai mult, pentru fiecare din poporul Israel, după ce au luat asupra lor iubirea pentru aproapele, Tora le-a fost dăruită în mod specific pentru a califica națiunea Israel.

Baal HaSulam, “Iubirea pentru Creator și iubirea pentru creație

 

Rabi Elazar, fiul lui Rașbi (Rabi Șimon Bar-Iochai), clarifică și mai mult acest concept de Arvut. Nu e destul pentru el ca toți din Israel să fie răspunzători unii pentru alții, ci întreaga lume e inclusă în acel Arvut. Într-adevar, aici nu există nicio controversă, căci toata lumea acceptă ca, de la bun început, este destul să pornești cu un singur popor în respectarea Torei, pentru a începe corectarea lumii. Era imposibil să se înceapă cu toate popoarele deodată, căci s-a spus despre Creator că El s-a dus cu Torah la fiecare popor și la fiecare limbă, iar aceștia n-au vrut să o primească. Cu alte cuvinte, erau cufundați în necurăția iubirii de sine până la gât – unii în adulter, alții cu jaf și crimă și așa mai departe, până când, în acele zile, a ajuns să fie imposibil de conceput măcar, să fie întrebați dacă sunt de acord să renunțe la iubirea de sine.

Ca urmare, Creatorul nu a găsit vreun popor sau vreo limbă demnă să primească Torah, cu excepția copiilor lui Abraham, Isac și Iacob, al căror merit ancestral se reflectă asupra lor, după cum au spus înțelepții noștri: “Patriarhii au respectat toată Torah încă dinainte ca aceasta să fie dată”. Asta înseamnă că, datorită exaltării sufletelor lor, ei aveau capacitatea să atingă toate căile Creatorului cu privire la spiritualitatea Torei, care pornește din Dvekut-ul lor, fără să aibă nevoie mai întâi de scara părții practice a Torei, pe care nu aveau deloc posibilitatea să o respecte.

Fără îndoială, și puritatea fizică, și exaltarea mentală a Sfinților noștri Părinți au influentat foarte mult pe fiii lor și pe fiii fiilor lor, iar virtutea s-a reflectat asupra acelei generații, ai cărei membri și-au asumat cu toții acea lucrare sublimă și fiecare a declarat clar: “Vom face și vom auzi”. Din această cauză, noi am fost desemnați, din necesitate, să fim un popor ales dintre toate națiunile. Astfel, numai membrii poporului Israel au fost admiși în Arvut-ul care se cere, iar celelalte popoare ale lumii, deloc, pentru că ele nu au participat la el. Și asta este realitatea, pur și simplu.

Baal HaSulam, “Arvut [garanția reciprocă]”, punctul 19

 

Este scris: “Așadar, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu”, adică, dacă vei face o făgăduială pentru ceea ce îți spun Eu aici, atunci vei fi întocmai comoara mea dintre toate popoarele. Asta înseamnă ca tu vei fi comoara Mea, iar scânteile de purificare și de curățire a trupului vor trece prin tine, la toți oamenii și la toate popoarele lumii, căci popoarele lumii încă nu sunt pregătite pentru asta. Și în orice caz, am nevoie de un popor cu care să încep acum, ca să fie ca un remediu pentru toate popoarele.

Baal HaSulam, ” Arvut [garanția reciprocă]”, punctul 28

 

Iudaismul trebuie să prezinte ceva nou națiunilor. Asta se așteaptă de la întoarcerea lui Israel în țară! Asta nu există în alte învățături, pentru că noi nu am inovat niciodată; noi am fost întotdeauna ucenicii lor. Dimpotrivă, este înțelepciunea religiei, a dreptății și a păcii. În aceasta, majoritatea națiunilor sunt ucenicii noștri, iar această înțelepciune ne este atribuită numai nouă.

Baal HaSulam, “Soluția”

 

Adunarea lui Israel este esența întregii realități, iar în această lume această esență este vărsată în actuala națiune israeliană, în corporalitatea și spiritualitatea ei, în genealogia și credința ei. Istoria israeliană este esența idealului istoriei generale și nu există nici o mișcare în lume, în toate națiunile, a căror similitudine nu se găsește în Israel. Credința sa este cea mai bună esență și sursa care conferă binelui și idealismului toate credințele. Astfel, această forță pune întrebările tuturor termenilor credinței până când îi conduce spre un limbaj clar, pentru ca toți să numească numele Creatorului: “Și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ”.

Rav Raiah Kook, Orot [Lumini] 138

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts