Dovada că generația noastră a atins Zilele lui Mesia – partea 2

0
232
Hostico Web Hosting

***

Interdicția de a se abține de la studiul deschis al înțelepciunii adevărului a fost pentru o perioadă limitată, până la sfârșitul anului 1490. Ulterior este considerată ultima generație, în care interdicția a fost ridicată și a fost acordată permisiunea de a te angaja în Cartea Zohar. Și din anul 1540, a fost o mare Mițva (precept) pentru studiu în masă, bătrâni și tineri. Și din moment ce Mesia este obligat să vină ca rezultat, și din nici un alt motiv, este inadecvat să fii neglijent.

Rabbi Abraham Ben Mordechai Azulai, Introducere la cartea, Ohr HaChama [Lumina soarelui] 81

 

Raşbi – Rabi Șimon Bar Iochai și generația sa, și anume autorii Zohar-ului, sunt o excepție în felul în care au realizat toate cele 125 de trepte în integralitate, deși aceasta a fost înainte de zilele lui Mesia. Despre el și ucenicii săi este spus: “Un înțelept este mai bun decât un profet”. Deci, se găseşte de multe ori în Zohar (scris) că nu va exista o generație ca cea a lui Raşbi, până la generaţia Regelui Mesia. De aceea, poemul său a avut un impact atât de puternic asupra lumii, deoarece secretele Torei, care sunt în Zohar ocupă nivelul tuturor celor 125 de trepte.

Prin urmare, este spus în Zohar că, Cartea Zohar nu se va revela decât la sfârșitul zilelor, adică în zilele lui Mesia. Aceasta este în conformitate cu ceea ce am spus (înainte) despre faptul că dacă treptele (spirituale) ale cititorilor nu sunt, în întreaga măsură la nivelul treptei autorului, ei nu vor înţelege aluziile sale, neavând o realizare spirituală comună. Asta, deoarece treapta autorilor Zohar-ului este la nivelul complet al celor 125 de trepte, şi este imposibil a le realiza înainte de zilele lui Mesia. Rezultă că, în generațiile anterioare zilelor lui Mesia nu este o asaga comună, asemeni autorilor Zohar-ului, prin urmare Zohar-ul nuputea fi revelat în generaţiile anterioare generaţiei lui Mesia.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

 

Știți că generațiile anterioare și primele zile ale mileniului al cincilea, nu sunt la fel ca aceste generații și aceste zile. În acele zile, porțile înțelepciunii erau închise și blocate. Prin urmare, cabaliștii au fost doar câțiva. Nu este așa în acest al șaselea mileniu, când porțile Luminilor, porțile Milei au fost deschise, deoarece suntem aproape de sfârșitul zilelor. Acum este o bucurie a Mițva (faptei bune) și mare mulțumire în ochii Creatorului pentru a face cunoscută gloria Împărăției Sale veșnice, și mai ales acum, când au fost tipărite scrierile sfinte ale lui Ari Luria. Acestea ne-au deschis porțile Luminii, care au fost închise și blocate cu o mie de chei de zile vechi și toate cuvintele ei sunt cuvinte ale Dumnezeului celui viu, bazate pe Profetul Ilie, prin a cărui permisiune a dezvăluit ceea ce a dezvăluit. Astfel, acum nu există nici un obstacol sau o primejdie în fața noastră, la fel ca în cazul celor revelate.

Rabbi Pinchas Eliahu Ben-Meir, Sefer HaBrit [Cartea Legământului] Partea 2, Eseul nr. 12, capitolul 5

 

Când sunt aproape zilele lui Mesia, chiar și copiii din lume vor găsi secretele înțelepciunii și vor cunoaște sfârșitul și calculele de răscumpărare în ea. Și în acel moment, aceasta va fi dezvăluită tuturor. Acesta este sensul versetului: “Căci atunci mă voi întoarce la popoare”. Ce este “Atunci”? Este timpul când Adunarea lui Israel se ridică din praf. Când Creatorul o ridică: “Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând”.

Cartea Zohar cu Comentariul lui Sulam [Scara], VaYera, Punctul 460