Esența muncii în Tora și Mițvot – partea 1

0
10
Hostico Web Hosting

pictură Alex Levin

Omul ar trebui să se simtă nevoit să primească recompensa unei Mițva (poruncă / faptă bună). Aceasta înseamnă că prin păstrarea Mițvot el va fi răsplătit cu aderarea la Metazev (comandant).

Baal HaSulam, Șamati [Am auzit], articolul nr. 227, “Răsplata pentru o Mițva-o Mițva”

 

Când cineva se poate orienta pentru a dărui, acest act se numește “o Mițva [faptă bună]”.

Rabaș, Treptele Scării, “Cu privire la Răsplata Primitorilor”

 

Lucrarea în Tora și Mițvot începe în primul rând după ce cineva a primit pocăința din dragoste. Doar atunci este posibil să ne angajăm în Tora și Mițvot cu dragoste și frică, așa cum ne este poruncit.

Baal HaSulam, “Introducere în Studiul celor Zece Sfirot”, punctul 133

 

Toate Mițvot-urile scrise în Tora sau cele acceptate, pe care Patriarhii le-au stabilit, deși sunt în mare parte acțiuni sau cuvinte, toate sunt pentru a corecta inima ” căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile”.

Rav Abraham Eben Ezra, Yesod Morah, p. 8b

 

Acestea au fost cuvintele înțelepților noștri (Bereșit Raba 44) când au întrebat, De ce îi pasă Creatorului dacă tăiem animalele la gât sau la spate? La urma urmei, Mițvot au fost date numai pentru a îi curăța pe oameni, iar acea curățire înseamnă curățirea corpului tulbure, care este scopul care reiese din respectarea întregii Tora și a Mițvot.

Baal HaSulam, Matan Tora, Punctul 12

 

după cum au spus înțelepții noștri, Torah și Mițvot au fost date numai pentru a curăța pe Israel. Este vorba de curățirea corpului, până ce atingem a doua natură, definită ca iubire pentru alții, adică singura Mițva: Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, care este scopul final al Torei, după care omul atinge imediat Dvekut cu El.

Baal HaSulam, Matan Tora, Punctul 15

 

Acum puteți înțelege extraordinara rigurozitate a angajamentului în Tora şi Mițvot Lişma. De fapt, dacă intenția sa (Kavana) în Tora şi Mițvot nu este aceea de a beneficia Creatorul, ci el însuși, nu numai natura dorinţei de a primi care este în el nu va fi schimbată, ci mai degrabă dorința de a primi care se găsește în el va fi mult mai mare decât era prin natura creației sale.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

 

Scopul studiului Torei este să ajungi să-L simți pe Dăruitorul Torei. Dacă cineva nu-și pune înaintea ochilor țelul de a ajunge la Dăruitorul Torei, el este considerat “un neam”, adică nu are nevoie de credință, adică să aibă nevoie să caute sfaturi pentru a obține credință. De aceea, el este considerat încă “un neam” și nu ca fiind “Israel”.

Rabaș, Treptele Scării, “Ce sunt Tora și munca pe Calea Creatorului”

***