Israel trebuie să-și îndeplinească rolul față de lume- partea 2

0
25
Hostico Web Hosting

***

Mântuirea lui Israel și ridicarea lui Israel depind de studiul Zohar-ului și de internalitatea Torei. Și invers – toată distrugerea și decăderea Copiilor lui Israel se întâmplă pentru că ei au abandonat internalitatea Torei. I-au degradat meritul și l-au făcut să pară de prisos.

Baal HaSulam, “Introducere la Cartea Zohar”, punctul 69

 

Creatorul ne-a dat Tora şi Mițvot, care ne-au fost impuse a le îndeplini doar pentru a încânta Creatorul. Dacă nu ar fi fost pentru angajamentul în Tora şi Mițvot Lişma (Precepte în Numele Ei, a Divinitatii), adică, pentru a aduce plăcere propriului Făuritor, cu ele şi, nu în propriul beneficiu, nu ar fi fost niciun mijloc în lume care să ne fie folositor pentru a schimba natura noastră.

Acum puteți înțelege extraordinara rigurozitate a angajamentului în Tora şi Mițvot Lişma. De fapt, dacă intenția sa (Kavana) în Tora şi Mițvot nu este aceea de a beneficia Creatorul, ci el însuși, nu numai natura dorinţei de a primi care este în el nu va fi schimbată, ci mai degrabă dorința de a primi care se găsește în el va fi mult mai mare decât era prin natura creației sale.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

 

Dar dacă o persoană a Israel va degrada virtutea internalității Torei și a secretelor ei, care are de a face cu comportamentul sufletelor noastre și cu gradele acestora, precum și percepția și gusturile Mițvot cu privire la avantajul externalității Torei, care se ocupă numai de partea practică? De asemenea, chiar dacă cineva se implică ocazional în internalitatea Torei și dedică doar puțin din timpul său acestui lucru, atunci când nu e nici zi, nici noapte, ca și cum ar fi de prisos, prin aceasta dezonorează și degradează internalitatea lumii, care sunt Copiii lui Israel și amplifică externalitatea lumii – adică Națiunile Lumii – mai presus de aceștia. O astfel de persoană va umili și va dezonora pe Copiii lui Israel și va privi pe Israel ca de prisos, ca și cum lumea n-ar avea nevoie de ei – Doamne ferește.

Mai mult, prin asta, persoana va face chiar ca externalitatea din Națiunile Lumii să fie mai puternică decât propria sa internalitate, căci cei mai răi din Națiunile Lumii, dăunătorii și distrugătorii lumii cresc mai presus de internalitatea sa, adică de Cei Drepți din Națiunile Lumii. Și atunci, astfel de persoane creează tot dezastrul și măcelul plin de ură pe care l-a văzut generația noastră – să ne ferească Dumnezeu de aici înainte..

Baal HaSulam, “Introducere la Cartea Zohar”, punctul 69

 

În cele din urmă, m-am întâlnit cu cei mai celebri dintre ei, oameni care și-au pierdut deja numărul anilor petrecuți în scrierile Ari și în Zohar. Ei au reușit astfel să devină experimentați și pricepuți în toate scrierile lui Ari.

Ei au o reputație ca fiind cei mai sfinți oameni din țară. I-am întrebat dacă au studiat cu un Rav care a atins internalitatea materialelor. Ei au răspuns: „O, Ceruri, nu! Nu există nicio internalitate aici, ci texte exacte, care ni se dau, și nimic altceva decât asta, Doamne ferește”.

I-am întrebat dacă Rav Chaim Vital a atins internalitatea. Ei au răspuns: „Desigur că nu a atins-o mai mult decât noi”. Apoi i-am întrebat despre Ari însuși. Ei au răspuns: „El nu cunoștea internalitatea mai mult decât noi, și tot ceea ce știa, el a trecut la ucenicul său, Rav Chaim Vital, și astfel au ajuns  în mâinile noastre”.

I-am batjocorit: „Cum au fost lucrurile compuse în inima Ari fără înțelegere și cunoștință?” Ei au răspuns: „El a primit compunerea acestor lucruri de la Ilie, iar el a cunoscut internalitatea, deoarece este un înger”. Aici mânia mea s-a revărsat asupra lor, pentru că răbdarea mea de a fi cu ei s-a încheiat.

Baal HaSulam, “Introducere la cartea, Din gura unui înțelept”

 

Noi învățăm din cuvintele Tikunim din Zohar, că există un jurământ că Lumina Milei și a iubirii nu se va trezi în lume, înainte ca faptele lui Israel în Tora și Mițvot să fie în intenția de a nu primi recompensă, ci numai de a aduce mulțumire Creatorului. Aceasta este semnificația jurământului, „Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului”.

Astfel, mărimea perioadei de exilu și de necazuri pe care le suferim depinde de noi și așteaptă să merităm practica Torei și Mițvot Lișma. Și dacă o vom atinge, această Lumină de iubire și Milă, care are puterea de a extinde, ne va trezi imediat, așa cum este scris: „Și duhul se va odihni peste el, duhul înțelepciunii și al înțelegerii”. Apoi, vom primi răscumpărarea completă.

Baal HaSulam, “Introducere în Studiul celor Zece Sfirot”, punctul 36

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts