Mițvot

0
11
Hostico Web Hosting

pictură de Alex Levin

Mițva este Kli (vasul) în care Lumina este îmbrăcată, adică un Nume Sfânt care aparține în mod specific acelei Mițva. Acesta este sensul “Mițva este o lumânare și Tora este Lumina”.

Baal HaSulam, “Introducere la  cartea “Din gura unui Înțelept”

 

Mițvot se numește Mițva [porunca] de după Dvekut, pentru că atașează partea Divină a omului cu întregul Ein Sof, de la cuvântul Țavta (împreună).

Rabbi Menahem Nachum Twersky de la Cernobîl, Maor Einayim [Lumina ochilor], VaYera

 

Răsplata primară pentru Mițva este Mețaveh (Comandantul), care este adeziunea Divină și plăcerea spirituală în realizarea Mițva, care este receptarea feței Divinității. Fără asta, s-ar numi Mițva în gol, pentru că ar fi lipsită de vitalitate sau de suflet și nu ar fi decât corpul Mițva. Într-adevăr, se numește “o Mițva” numai pentru pasiunea și aderarea părții Divine care trăiește în interiorul rădăcinii, cu toate părțile lui Israel. Se știe că în fiecare lucrare Dumnezeiască, atât în ​​vorbire, cât și în acțiune, există corp și suflet, reînnoind acel discurs sau acea acțiune. Fără ea, nu ar avea viață. Acesta este motivul pentru care cei răi în viața lor sunt numiți “morți”, deoarece acțiunile lor sunt lipsite de viață.

Rabbi Menahem Nachum Twersky de la Cernobîl, Maor Einayim [Lumina ochilor], VaYera

 

Există 613 Mițvot, şi în fiecare Mițva este depozitată o lumină de un grad unic, care corespunde unui organ unic din cele 613 organe şi tendoane ale sufletului şi corpului. Înseamnă că, în timp ce efectuează o Mițva cineva se extinde la organul corespunzător sufletului și corpului său la gradul luminii care aparține acelui organ şi tendon.

Rabaș – Scrierile sociale, “Importanța unei rugăciuni a celor mulți”