O oportunitate de răscumpărare

0
40
Hostico Web Hosting

Generație a noastră este generaţia zilelor lui Mesia. Din acest motiv, am meritat răscumpărarea ţării noastre sfinte de la străini şi chiar revelarea cărţii Zohar care este începutul împlinirii celor scrise “Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare””(Ieremia, 31;34)

În ceea ce privește aceste două lucruri, noi am fost răsplătiți doar cu dăruirea din partea Creatorului, dar nu am primit încă nimic în mână. Dar ne-a fost dat, prin intermediul acesteia, posibilitatea de a începe munca Creatorului, de a ne angaja în Tora şi Miţvot Lişma. Atunci ne va fi acordat  marele succes, care a fost promis generaţiei lui Mesia, ceea ce nu au cunoscut generațiile dinaintea noastră. Atunci vom merita timpul de primire a ambelor: “Completa realizare spirituală – asaga” și “Răscumpărarea completă”.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

 

Deși Creatorul ne-a dat posibilitatea răscumpărării, noi nu am primit-o încă și nu-i simţim deliciul. În plus, dându-ne aceasta, Creatorul ne-a dat posibilitatea răscumpărării, ceea ce înseamnă posibilitatea de a ne purifica, de a ne sfinți şi de a ne asuma munca Domnului în Tora şi Mițvot Lișma. În acel timp Templul va fi construit și vom primi țara în proprietate deplină. Atunci vom percepe şi vom încerca bucuria răscumpărării.

Baal HaSulam, “Discurs la finalizarea Zoharului”

 

Iudaismul trebuie să prezinte ceva nou națiunilor. Asta se așteaptă de la întoarcerea lui Israel în țară! Asta nu există în alte învățături, pentru că noi nu am inovat niciodată; noi am fost întotdeauna ucenicii lor. Dimpotrivă, este înțelepciunea religiei, a dreptății și a păcii. În aceasta, majoritatea națiunilor sunt ucenicii noștri, iar această înțelepciune ne este atribuită numai nouă.

Baal HaSulam, “Soluția”

 

Dacă ei (Israel) acceptă religia (dăruirea către alții sub forma “Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”), Templul poate fi construit și slava veche restaurată. Acest lucru ar demonstra cu siguranță națiunilor corectitudinea revenirii lui Israel în țara sa, chiar și arabilor. Totuși, o întoarcere seculară, cum ar fi cea de astăzi, nu impresionează națiunile în nici un fel și trebuie să ne temem că nu vor vinde independența Israelului pentru nevoile lor.

Baal HaSulam, “Soluția”

 

Și cu aceasta vei înțelege ceea ce este scris în Zohar “cu această combinație Fiii lui Israel vor fi răscumpărați din exil”, lucru care este scris în multe alte locuri, (trebuie spus) că doar prin intermediul dezvăluirii înțelepciunii Cabalei marilor mase, noi vom obține răscumpărarea completă.

Înțelepții noștri au mai spus <<Lumina care este în ea reîntoarce la Bine>>. Ei s-au pronunțat în mod irevocabil, cu intenția precisă de a ne învăța că doar Lumina care este în interiorul ei, numai în această Lumină “ca merele de aur pe tava de argint” este învelită această sgula care înseamnă ”a reîntoarce omul la Bine”. Atât individul cât și națiunea, nu vor aduce completarea Jumătății (lor) pentru care au fost creați, decât realizând – asaga, interioritatea Torei și a secretelor ei.

Baal HaSulam, “Introducere la cartea, Panim Meirot uMasbirot”, punctul 5

 

Răscumpărarea lui Israel și înălțarea lui Israel depind de studiul lui Zohar și de caracterul intern al Torei. Și în schimb, toată distrugerea și declinul copiilor lui Israel se datorează faptului că ei au abandonat internalitatea Torei. Ei și-au degradat meritul și au făcut-o aparent fără folos.

Baal HaSulam, “Introducere la Cartea Zohar”, punctul 69