Rolul lui Israel către lume – partea 1

0
35
Hostico Web Hosting

Israel aduce Lumina în lume.

Midrash Rabba, Cântarea cântărilor, porțiunea nr. 4

 

O națiune în care orice bine care vine în lume, vine după meritul său.

Bereșit Rabba, porțiunea nr. 66

 

Când Copiii lui Israel vor fi completați cu cunoștința completă, izvoarele inteligenței și ale cunoașterii vor curge dincolo de granițele lui Israel și vor prosterna toate națiunile lumii.

Baal HaSulam, “Introducere la cartea Panim Meirot uMasbirot”, punctul 4

 

, poporul Israel trebuie să se definească pe sine și toți oamenii din lume prin Torah și prin Mițvot, să se dezvolte până ce ia asupra sa acea sublimă lucrare a iubirii pentru alții, care este scara către scopul Creației, care este Dvekut cu El.

Baal HaSulam, ” Arvut [Garanția mutuală]”, punctul 20

 

Poporul Israel a fost construit ca un fel de portal, prin care scânteile purității aveau să strălucească peste întreaga rasă omenească, în toata lumea.

Și aceste scântei se înmulțesc zilnic – ca cineva care dă vistiernicului – până când sunt destule, adică, până când se dezvoltă într-o asemenea măsură, încât pot să înțeleagă plăcerea și liniștea care se găsesc în nucleul iubirii pentru alții. Căci atunci, vor ști cum să încline balanța către ce e drept și se vor pune sub povara Sa, iar cântarul păcatului va fi eradicat din lume.

Baal HaSulam, “The Arvut [Garanția Mutuală]”, punctul 24

 

Știm că o ramură care se extinde din internalitate este poporul lui Israel, care a fost ales ca operator al scopului general și corectării. Acesta conține pregătirea necesară pentru creștere și dezvoltare, până când se mișcă națiunile lumii, de asemenea, pentru a atinge obiectivul comun.

Ramura care se extinde din externalitate reprezintă ‚națiunile lumii’. Lor nu le-au fost împărtășite calitățile care să le facă demne de a primi dezvoltarea scopului câte unul, pe rând. Mai degrabă, ele sunt apte să primească corecția dintr-odată și la maxim, în funcție de Rădăcina lor Superioară.

Baal HaSulam, “O servitoare care este moștenitoarea stăpânei”

 

Națiunea Israel urma să facă o “tranziție”. Acest lucru însemnând măsura în care Israel se purifică prin păstrarea Torei, astfel încât să treacă puterea lor asupra celorlalte națiuni. Iar când restul națiunilor însele se condamnă, de asemenea, pe o scală de merit, atunci Mesia va fi revelat. Asta pentru că rolul lui Mesia, este nu numai pentru a califica poporul Israel la scopul final de adeziune cu El, ci să învețe toate națiunile, căile lui Dumnezeu, așa cum spune versetul: „Toate neamurile vor curge spre El”, „Şi toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic, până la cel mai mare”.

Baal HaSulam, “Dragostea pentru Creator și dragostea pentru ființele create”

 

Renașterea națiunii este fundamentul pentru construirea marei pocăințe, pocăința Israelului superior și pocăința întregii lumi care va urma.

Rav Raiah Kook, Orot HaTshuva [Lumina pocăinței] 17, 1

 

Rolul națiunii israeliene este de a califica lumea pentru o anumită măsură de puritate, până când ei sunt vrednici să-și ia lucrarea Sa, nu mai puțin decât a fost Israel vrednic în momentul în care au primit Tora.

Baal HaSulam, “The Arvut [Garanția mutuală]”, punctul 21

 

Iudaismul trebuie să prezinte ceva nou națiunilor. Asta se așteaptă de la întoarcerea lui Israel în țară! Asta nu există în alte învățături, pentru că noi nu am inovat niciodată; noi am fost întotdeauna ucenicii lor. Dimpotrivă, este înțelepciunea religiei, a dreptății și a păcii. În aceasta, majoritatea națiunilor sunt ucenicii noștri, iar această înțelepciune ne este atribuită numai nouă.

Baal HaSulam, “Soluția”

***

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts