Rolul lui Israel către lume – partea 2

0
27
Hostico Web Hosting

***

Dar sfârșitul corectării lumii va fi prin aducerea tuturor popoarelor din lume sub lucrarea Sa, căci stă scris: “Și Domnul va fi Rege peste tot pământul; în acea zi, Domnul va fi Unul, iar Numele Său va fi Unul” (Zaharia, 14:9). Iar textul precizează că “în acea zi” și nu înainte de asta. Și mai sunt câteva versete: “căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului…” (Isaia, 11:9) “…si toate popoarele vor curge către El” (Isaia, 2:2).

Dar rolul lui Israel față de restul lumii se aseamănă cu rolul Sfinților noștri Părinți față de neamul Israel: așa cum virtuțile părinților noștri ne-au ajutat să ne dezvoltam și să ne curătăm până ce am devenit vrednici să primim Torah; dacă n-ar fi fost părinții noștri, care au respectat Torah înainte  ca ea să fie dată, cu siguranță că nu am fi fost mai buni decât oricare alt popor.

Baal HaSulam, “The Arvut [Garanția mutuală]”, punctul 20

 

Comunismul altruist (religia de a dărui altuia) este rar întâlnit în spiritul uman; de aceea, oamenii mai nobili trebuie să-l facă pentru ca să ofere un exemplu întregii lumi.

Baal HaSulam, “Soluția”

 

Astfel, fiecare Mițva pe care o face fiecare persoană din neamul Israel – pentru a aduce mulțumire Creatorului său și nu pentru vreo plăcere personală – ajută într-o oarecare măsură la dezvoltarea tuturor oamenilor din lume. Asta pentru că nu se face dintr-odată, ci prin dezvoltare lentă, treptată, până ce crește la un grad atât de înalt, încât poate să aducă toți oamenii din lume la puritatea dorită.

Baal HaSulam, “The Arvut [Garanția mutuală]”, punctul 20

 

Acum e treaba noastră, a rămășițelor, să corectăm acea nedreptate teribilă. Fiecare dintre noi, cei rămași, trebuie să luăm asupra noastră, cu inima și cu sufletul, intensificarea internalității Torei, căreia să-i dăm locul de drept, conform meritului său asupra externalității Torei.

Și atunci, fiecare dintre noi va fi răsplătit cu intensificarea propriei sale internalități, adică a Israel din noi, care înseamnă nevoile sufletului mai presus de propria noastră externalitate, care înseamnă Națiunile Lumii din noi, adică nevoile corpului. Acea forță va veni pentru întregul Israel, până ce Națiunile Lumii din noi recunosc și confirmă meritul marilor înțelepți ai Israel asupra lor, și îi ascultă și li se supun.

… Și vor urma cuvintele (Isaia 14, 2): “Iar popoarele îi vor lua și îi vor aduce la locul lor: iar casa lui Israel îi va deține în țara Domnului. Și de asemenea (Isaia 49:22): și vor aduce pe fiii voștri în bratele lor, iar pe fiicele voastre le vor purta pe umeri. Asta este scris în Zohar (Nasoh, p. 124b): prin această lucrare, care este Cartea Zohar, ei vor fi eliberați din exil cu milă”.

Baal HaSulam, “Introducere la Cartea Zohar”, punctul 71

 

Înțelepții noștri au spus, despre motivul cuvintelor: ca urmare, binecuvântarea păcii în toată lumea e înaintea tăriei, adică a răscumpărării, pentru că “Domnul nu a găsit alt vas ca să țină binecuvântarea pentru Israel, decât pacea”. Astfel, atâta timp cât iubirea de sine și egoismul există printre națiuni, nici Israel nu va putea să slujească pe Creator în curăție, ca dăruire, după cum stă scris în explicarea cuvintelor, “Și vei fi pentru mine o împărăție de preoți”, în eseul “Arvut”. Și vedem asta din experiență, căci venirea în țară și construirea Templului nu pot să persiste și să primească binecuvântarile pe care Domnul le-a promis părinților noștri.

Și de asta s-a spus, “Domnul n-a găsit alt vas ca să țină binecuvântarea”, ceea ce înseamnă că până acum Israel nu a avut un vas în care să țină binecuvântarea părinților. Ca urmare, jurământul că putem să moștenim pământul pentru vecie încă nu a fost împlinit, pentru că pacea în lume e singurul vas care ne permite să primim binecuvântarea părinților, ca în profeția lui Isaia.

Baal HaSulam, “Pacea”

 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts