Calitatea de Iacov Patriarhul

0
43

Calitatea de Iacov Patriarhul

Acum putem înțelege ceea ce a spus înțelepții noștri, că Iacov a revenit la vasele mici. Este într-adevăr o minune că la un astfel de moment, când l-a văzut pe Esau venind să-l ucidă și să jefuiască tot ce avea, el a hotărât să rămână singur într-un loc periculos, pentru a salva micile vase. El nu a crezut că va supraviețui, așa cum este scris: „Iacov s-a înspăimântat foarte mult şi l-a apucat groaza”, etc. „și a împărțit oamenii … în două tabere”.

Cu toate acestea, acest lucru este explicat în detaliu mai sus, pentru că mențiunea de mai sus – om sau animal – a fost calitatea lui Iacov Patriarhul, care a devenit o emblemă a acestei calități. Este așa cum este scris în cărți: Patriarhul Avraam a devenit o emblemă pentru calitatea iubirii, și Patriarhul Isaac pentru calitatea fricii.

Aceste două calități sunt opuse, pentru că cel care iubește nu se teme și se încrede întotdeauna în persoana iubită, iar dragostea acoperă toate fărădelegile. În schimb, unul care se teme nu are încredere, pentru că dacă ar avea încredere în el, nu i-ar fi frică deloc. Patriarhul Iacov  a devenit o emblemă a calității milei, ceea ce înseamnă aceste două opuse în același subiect – iubirea și frica împreună – care este esența acestei calități.

Acesta este sensul versetului, „Atunci Iacov s-a înspăimântat foarte mult şi l-a apucat groaza”, etc. „Și a împărțit oamenii … în două tabere”, pentru a păstra pentru sine câteva rămășițe. De asemenea, el i-a trimis lui Esau daruri, în speranța că va face pace cu el.

Iar comportamentul său, în această privință a fost același ca și al unei persoane cu totul obișnuită, pentru că ce diferență este dacă un om este îngrijorat de foame și caută tot felul de tactici pe tot parcursul zilei pentru a-și asigura traiul și ceva mai mult, sau dacă este îngrijorat de faptul că dușmanul i-ar putea răpi bunurile și să îl omoare, și face tot ce poate în această privință?

Aceasta a fost întrebarea lui Rași: De ce i-a fost frică Patriarhului Iacov? La urma urmei, El i-a promis: „Eu te voi păzi”, etc. Rași a explicat că se temea ca nu cumva să provoace păcatul. Ar trebui să fim mai meticuloși și să spunem că el ar fi trebuit să spună: „se temea că a provocat și nu că ar provoca”. Acest lucru îl reconciliază, din moment ce într-adevăr, Patriarhul Iacov a avut măsura completă a iubirii, ceea ce înseamnă încredere, și nu avea nicio îndoială că Creatorul îl va păzi și că nu îi va lipsi nimic. Cu toate acestea, el s-a comportat ca o persoană obișnuită și a pretins că se teme, după cum și mintea omului necesită să găsească imediat o tactică, pentru că lui i-a fost foarte teamă de cei 400 de oameni care veneau înaintea lui. Prin aceasta, încrederea i-a fost aparent tulburată, temându-se cu adevărat. Prin asta, el și-a construit o strategie, ca cei care se tem de un inamic – a împărțit tabăra și a trimis daruri, etc.

Și de ce a făcut-o, dacă nu i-a fost cu adevărat frică, dacă avea încredere în Creator? Era teama ca nu cumva să provoace păcatul, din moment ce în smerenia lui, cel neprihănit nu crede în sine, că nu va cădea din gradul său în timpul acțiunii. Din acest motiv, el a pregătit toate mijloacele lumești ale mântuirii împotriva ostilității inamicului. Și după toate acestea, și-a asumat în inima lui că asta e aroganță și trădare, și și-a pus încrederea în Creator și s-a rugat Lui.

Acum înțelegem de ce a rămas la vasele mici, pentru a anunța că împreună cu frica, el a avut măsura completă a iubirii, fără niciun cusur, și a apreciat chiar și vasele mici, pentru că știa foarte bine că niciun dușman sau inamic nu s-ar atinge de toate posesiunile sale.

Diferența între unul care servește Cretorul și unul care nu o face

Acest lucru face o distincție între cel care slujește Creatorul și unul care nu. Unul căruia îi este cu adevărat frică și nu are încredere, nu ar observa micile vase într-un moment de grijă, ca nu cumva un inamic să vină și să lovească mamele cu copiii lor și să distrugă totul. Dar un slujitor al Creatorului, împreună cu munca și efortul cauzat de frică, știe sigur și are încredere în mila Lui – că totul este al lui și că niciun străin nu va controla bunurile sale. Și chiar și într-un astfel de moment, el este capabil să acorde atenție vaselor mici, ca cei drepți, care sunt stăpâni pe averea lor.

Prin urmare, prin dăruirea Torei, am primit puterea, prin „’Amintește-ţi’ și ’ia aminte’ spuse într-un singur enunț. „Ceea ce gura nu poate spune și urechea nu poate auzi, iar inima nu poate gândi și contempla”. Aceasta înseamnă că este scris că „amintește-ți” este iubirea și „ia minte” este frica, ceea ce sunt două opuse. Ei ni le-au spus și ni le-au dat într-un enunț, pentru a le uni. Și cu toate că ele sunt într-adevăr opuse, și este de neînțeles pentru mintea și inima omului modul în care un astfel de lucru poate exista în realitate, ele sunt puterea Torei, ca cel care se alătură să fie recompensat cu ea – a fi conectate și unite în inima sa, ca și în calitatea Patriarhului Iacov.

Klipa Ismael ȘI Klipa Esau

Aceasta este ceea ce a spus Iacov în timpul anilor de foamete: „De ce te temi?” Și Rași interpretează, „De ce te temi de Ismael și copiii lui Esau, ca și cum ai fi sătul?” Acest lucru este uimitor: Copiii lui Esau au locuit în Seir, iar copiii lui Ismael în pustiul Paran, deci ce treabă are el cu ei? El ar fi avut de ce să își facă griji cu privire la canaaniți și hitiți, vecinii săi de țară.

În acord cu cele de mai sus, Rași a făcut două interpretări: 1) de ce trebuie să apari sătul și 2) de ce trebuie să fii slăbit de foame? Acum înțelegem că acesta este înțelesul a ceea ce le-a spus Iacov: „Dacă mănânci din plin, trebuie să te temi de Ismael; și dacă mănânci puțin, trebuie să te temi de Esau. Acest lucru înseamnă că este scris că Ismael este Sigim (zgură) de argint (iubire) și Esau este Sigim de aur (frică).

Și acest lucru este ceea ce Iacov i-a învățat pe fiii săi: dacă vă mențineți calitatea iubirii și încrederea în Creator, că mâna Lui nu se va scurta nici chiar în anii de foamete, ar trebui să vă temeți de Klipa Ismael. Și dacă țineți numai de calitatea fricii și vă restricționați mâncarea, ar trebui să vă temeți de Klipa Esau, care se hrănește cu această calitate. De aceea, cel mai bine este de a mânca pe săturate și de a uni un lucru la acel moment cu calitatea fricii: coboară în Egipt ca să cumperi grâu, iar astfel vei fi salvat de ambele Klipot.

din cartea  Fructul unui Înțelept

eseul Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts