Cum poate spiritualul să procreeze corporalul?

0
133

Este greu de înțeles cum spiritualul poate zămisli și răspândi ceva corporal. Aceasta întrebare este o chestiune filosofică străveche pentru rezolvarea căreia s-a consumat multă cerneală.

Adevărul este că această întrebare este una dificilă, doar dacă cineva urmează doctrina lor. Asta pentru că ei au hotărât forma spiritualității fără nicio legătură cu ceva corporal. Asta dă naștere unei întrebări dificile: cum poate spiritualul să zămislească sau să conducă spre ceva corporal?

Dar există punctul de vedere al înțelepților Cabalei cum că acest lucru nu este dificil deloc, pentru că termenii lor sunt complet opuși cu ai filosofilor. Ei susțin că orice calitate spirituală se egalizează cu calitatea corporală ca două picături într-un iaz. Astfel, relațiile sunt de o asemănare maximă și nu există nicio separare între ele, cu excepția substanței: spiritualul este format din substanță spirituală și corporalul este format din substanță corporală.

Oricum, toate calitățile din materialele spirituale stăruie și în materialele corporale, cum se explică în articolul “Esența Înțelepciunii Cabala”.

Vechea filosofie prezintă trei opinii ca și obstacole în fața explicației mele: prima este decizia lor, cum că puterea intelectului uman este sufletul etern, esența omului. A doua este presupunerea lor, cum că trupul este consecința sufletului. A treia este afirmația lor, că entitățile spirituale sunt obiecte simple, nu complexe.

Psihologia materialistă

Nu doar că nu este locul potrivit pentru o ceartă cu ei despre presupunerile lor fabricate, dar chiar și vremea susținătorilor unor asemenea puncte de vedere a trecut și autoritatea lor a fost revocată. Ar trebui, de asemenea, să mulțumim experților psihologiei materialiste pentru asta, cea care a construit soclul pe ruina celui anterior, câștigând bunăvoința publicului. Acum este de acord toată lumea cu nulitatea filosofiei, pentru că nu este cladită pe fundații concrete.

Aceasta doctrină veche a devenit un bolovan în drum și un ghimpe mortal spre înțelepții Cabalei pentru că, acolo unde ei ar fi trebuit să biruie înaintea înțelepților Cabalei și să-și aroge abstinența și prudența, sanctitate și puritate, înainte ca înțelepții să dezvăluie înaintea lor chiar și cel mai mic lucru din spiritualitate, ei au primit cu ușurință ceea ce și-au dorit de la filosofia de formare. Fără plată sau câștig, ei s-au adăpat de la fântâna lor de înțelepciune până la saturație și s-au oprit să intre în înțelepciunea Cabala, până când înțelepciunea a fost aproape dată uitării printre cei din Israel. Oricum, noi suntem recunoscători psihologiei materialiste, pentru că i-a dat o lovitură mortală.

Eu sunt Solomon

Cele de mai sus sunt asemănatoare unei fabule spuse de înțelepții noștri: Asmodeus (diavolul) l-a condus pe Regele Solomon patru sute de parsas (o măsura a distanței), de la Ierusalim și L-a părăsit, fără niciun ban și fără mijloace de supraviețuire. Apoi s-a așezat pe tronul Regelui Solomon, în timp ce regele cerșea pe la uși. În orice loc mergea, el spunea: “Eu sunt Ecleziastul!”, dar nimeni nu îl credea. Și așa  a mers dintr-o localitate în alta, zicând, “Eu sunt Solomon!” Dar când a venit la Sanhedrin (înțelepții Talmudului), ei au spus: “Un prost nu rostește aceeași prostie tot timpul, spunând ‘Am fost cândva un rege’”.

Se pare că, deși numele nu este esența unei persoane, deținătorul numelui este. Altfel, cum un om înțelept ca Solomon nu a putut fi recunoscut ca fiind, într-adevăr, deținătorul numelui? Mai mult, persoana este cea care scoate în evidență numele și ar trebui să-și arate înțelepciunea!

Trei avertismente

Exista trei motive care ne previn despre cunoașterea deținătorului unui nume:

  1. Pentru că este plină de adevăr, înțelepciunea devine clară doar atunci când toate detaliile ei sunt prezentate împreună. De aceea, înainte că cineva să cunoască întreaga înțelepciune îi este imposibil să vadă chiar și o părticică din ea. Astfel, noi avem nevoie să se facă public adevărul din ea, așa  încât să avem destulă încredere ca să depunem un efort mare.
  2. Așa cum Asmodeus, demonul, purta hainele Regelui Solomon și s-a instaurat pe tronul acestuia, filosofia s-a înscăunat pe tronul Cabalei, cu concepte mai ușor de asimilat, căci minciuna este acceptată mai repede. Astfel, sunt două probleme aici: prima, înțelepciunea adevărului este profundă și laborioasă, în timp ce filosofia este falsă și ușor de înțeles; și a doua, ea este inutilă, pentru că filosofia este destul de satisfacătoare.
  3. Așa cum demonul susținea că Regele Solomon este nebun, filosofia batjocorește și respinge Cabala.

Oricum, atâta timp cât înțelepciunea este sublimă, ea este mai presus de oameni și este separată de ea (de filosofie). Pentru că el (Solomon) a fost cel mai înțelept om, era mai presus decât oricare altul. Astfel, nici cel mai bun elev nu l-a putut înțelege, cu excepția acelor prieteni, adică Sanhedrin, pe care el i-a învățat înțelepciunea sa, zi de zi, timp de zile și ani. Ei sunt cei care l-au înțeles și au făcut cunoscut numele lui întregii lumi.

Motivul pentru asta este că înțelepciunea schițată este percepută  în cinci minute și așa  este posibil să o obțină oricine și poate fi făcută  cunoscută  foarte ușor. Oricum, un concept greoi nu va fi înțeles în mai puțin de cateva ore. Poate să dureze chiar zile sau ani, în funcție de inteligența fiecăruia. Așa  încât, cei mai buni elevi vor fi cunoscuți doar prin selectarea câtorva din acea generație, pentru că ideile profunde sunt bazate pe cunoștințe acumulate anterior.

De aceea nu este de mirare că cel mai înțelept dintre toți oamenii, care a fost exilat într-un loc unde nu îl cunoaștea nimeni, nu a putut să-și demonstreze înțelepciunea sau măcar să ofere un indiciu al înțelepciunii lui, înainte că ei să creadă că el chiar este deținătorul numelui.

La fel este și cu Înțelepciunea Cabala în vremea noastră: necazurile și exilul care au venit asupra noastră ne-au făcut s-o uităm (Și dacă există oameni care o practică, nu-i fac nicio favoare, ci îi fac, mai degrabă, rău, pentru că ei nu au primit-o de la un înțelept Cabalist). Oricum, în această generație, ea este asemeni Regelui Solomon în exil, strigând ,”Eu sunt înțelepciunea și toate gusturile religiilor și Tora sunt în mine”, dar încă nu o crede nimeni. Însă asta este șocant, pentru că, dacă ea este o înțelepciune autentică, nu se poate dezvălui singură, ca și oricare altă înțelepciune? Nu poate. Așa  cum Regele Solomon nu și-a putut dezvălui înțelepciunea, elevilor din locul exilului său și a fost nevoit să vină la Ierusalim, locul Sanhedrin-ilor, care au studiat și îl cunoșteau pe Regele Solomon și au marturisit despre adâncimea înțelepciunii lui, la fel este și cu Înțelepciunea Cabala: are nevoie de mari înțelepți care să-și examineze inimile pentru a o studia timp de douăzeci sau treizeci de ani. Doar atunci vor fi capabili să o susțină.

Și, așa cum Regele Solomon nu l-a putut impiedica pe Asmodeus să se aseze pe tronul său, să pretindă că este el, până la întoarcerea sa din Ierusalim, înțelepții Cabalei observă teologia filosofică și se plâng că li s-a furat învelișul de deasupra înțelepciunii lor, pe care Platon și predecesorii lui greci au obținut-o în timp ce studiau cu discipolii profeților din Israel. Ei au furat elemente de bază ale înțelepciunii din Israel, s-au înveșmântat într-o mantie care nu este a lor. În această zi, teologia filosofică stă pe tronul Cabalei, fiind chiar sub adăpostul stăpânei.

Și cine-i poate crede pe înțelepții Cabalei, când alții stau pe tronul lor? Este ca atunci când ei nu l-au crezut pe Regele Solomon aflat în exil, căci îl știau pe cel ce stă pe tronul său, adică pe demon, Asmodeus. Ca și cu Regele Solomon, nu are rost să fie dezvăluit adevărul, pentru că înțelepciunea este profundă și nu poate fi revelată depunând marturie sau facând experimente, exceptându-i pe cei credincioși, care s-au dedicat ei, cu inima și sufletul.

Așa cum Sanhedrinii nu l-au recunoscut pe Regele Solomon atâta timp cât înșelătoria lui Asmodeus nu a fost dată-n vileag, Cabala nu-și poate dovedi natura și autenticitatea și nicio dezvăluire nu va fi suficientă, pentru ca lumea să o recunoască înaintea înșelăciunii și falsității filosofiei teologice, care i-a luat tronul și a devenit vizibilă.

Astfel, nu există nicio cale de salvare pentru Israel atunci când psihologia materialistică a apărut și a dat o lovitura mortală în capul filosofiei teologice. Acum, orice persoană care îl caută  pe Creator trebuie să aducă înapoi Cabala pe tronul care-i aparține și să-i refacă gloria.

din cartea  Fructul unui Înțelept

eseul Înțelepciunea Cabala și filozofia

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts