Înțelepciunea lui Israel comparativ cu înțelepciunea externă

0
74

Standardul prin care se evalueză o înțelepciune

Valoarea oricărei înțelepciuni din lume este în funcție de valoarea scopului său. Acesta este scopul pe care îl vizează toate examinările. Prin urmare, o înțelepciune fără un scop este de neconceput, cu excepția copiilor care joacă jocuri, deoarece așa le trece timpul și acesta este scopul lor, în funcție de valoarea lor. Din acest motiv, o înțelepciune nu este evaluată de intensitate și competență, ci în funcție de meritul scopului pe care îl produce.

De aceea, descoperiți că orice înțelepciune externă este numai pentru scopul corporalității, care este sigur că va fi pierdută astăzi sau mâine. În acest caz, este suficient ca subiectul să fie ca predicatul.

Și deși înțelepciunea are multe avantaje față de aceste subiecte, oriunde este, este totuși un element spiritual, dar deja am spus că este evaluată prin scop, care este persistența ei pentru veșnicie. Și dacă scopul este tranzitoriu și trecător, se pierde împreună cu el.

Acum avem un standard prin care să evaluăm semnificația înțelepciunii lui Israel în comparație cu o înțelepciune externă. Este vorba numai de înțelegerea modurilor de supraveghere ale Creatorului față de creațiile Sale și de aderarea la El. Rezultă că însăși esența acestei înțelepciuni se bazează pe Creator. Și pentru că importanța Creatorului față de creațiile Sale, pe care El le-a creat, este de neconceput, meritul înțelepciunii lui Israel față de înțelepciunea externă este de asemenea de neconceput.

Și pentru că însăși esența înțelepciunii noastre este întotdeauna valabilă și veșnică, toată înțelepciunea noastră va rămâne eternă. Și deoarece se referă la favorizarea apropierii de Creator, care este cel mai bun scop care poate fi perceput vreodată, cel care se angajează în el și, cu siguranță, unul care este răsplătit cu el, este cel mai bun dintre cei mai buni din specia vorbitorilor.

Nebunii nu au dorință

Dar nebunii nu au nici o dorință. Prin urmare, casa lui Israel este puțină, așa cum au scris înțelepții noștri: “O mie de oameni încep cu Biblia [Tora], o sută cu Mișna, zece cu Talmudul, iar doar unul dintre ei iese (pentru a preda)”.

“Am văzut copiii înălțării și ei sunt puțini”. Există multe motive pentru aceasta. Dar cea mai importantă este că toți cei care încep cu ea doresc să o guste în întregime, iar cea mai mică dintre măsurile acestor nebuni este cel puțin să cunoască neprihănirea îndrumării Lui.

Există un fel de necesitate de a cunoaște și poate fi făcut cunoscută, conform spiritului nebunului. Dar “Ce vom face cu sora noastră în ziua despre care se vorbește”? Până la urmă, înțelepciunea noastră poate fi interpretată în orice fel, cu excepția stomacului, pentru că subiecții acestei înțelepciuni nu au nevoie de calea stomacului. Aceasta este ceea ce vrem să clarificăm și o vom clarifica într-un eseu separat, deoarece acesta este începutul confuziei și sfârșitul ei.

Vei trăi o viață plină de întristare

Du-te și vezi și vei descoperi că există o condiție prealabilă pentru fiecare înțelepciune, chiar și pentru înțelepciunea externă: “Să trăiești o viață tristă”. Este binecunoscut faptul că oricine a meritat titlul de “înțelept”, disprețuiește orice plăcere lumească. În funcție de măsura abținerii pe care sufletul o alege să o tolereze din cauza chinului de a căuta înțelepciunea, în acest fel el o găsește.

Astfel, ar trebui să punem o singură întrebare despre toți înțelepții din lume: Fiecare iubire iese din carnea și sinele propriu și se întoarce în sine și în carne. Astfel, cum se face că toți înțelepții nu reușesc să eșueze în înțelepciunea iubirii, a cărui început și sfârșit nu este altceva decât munca trupească?

Într-adevăr, orice persoană experimentată știe că cea mai mare dintre toate plăcerile imaginabile ale lumii este să câștige favoarea oamenilor. Pentru obținerea acestui lucru râvnit merită făcut tot efortul și concesiunea lumească. Acesta este magnetul la care sunt atrași cei mai buni din fiecare generație și pentru care rânvesc întreaga viață lumească.

De asemenea, fiecare înțelepciune vine cu terminologia proprie, pe care progenitorii au stabilit-o și prin care ei și-au explicat dorințele. Această limbă este un mediator – apropiat de înțelepciunea în sine și aproape de cei care se angajează în ea – deoarece există un mare avantaj pentru că ea folosește câteva cuvinte pentru a explica multe lucruri.

Purtătorii Înțelepciunii Adevărului și purtătorii unei Înțelepciuni Exterioare

Conform meritului înțelepciunii adevărului, este evident că premisa care se aplică oricărei înțelepciuni se aplică și ei, și anume, de a discredita viața lumească. Dar, în plus, este nevoie de a disprețui magnetul colectiv –favoarea oamenilor.

Un înțelept extern dezaprobă viața lumească pentru a fi salvat de la pierderea timpului prețios în obținerea ei. Asa este cazul tuturor nebunilor – datorita dragostei lor de viață lumească, își pierd timpul cu ea. Înțeleptul este salvat dintre ei ca un fugar datorită alegerii sale de a ridiculiza viața lumească. În schimb, el va obține înțelepciune în același timp.

Prin aceasta, puteți deduce în ceea ce privește înțelepții adevărului că, atâta timp cât nu dispar magnetul colectiv –  câștigarea favorurilor oamenilor – ei nu sunt deloc gata să atingă această înțelepciune. Acea persoană va pierde timpul pentru a câștiga favorurile oamenilor și înclinația lor ca nebunii care își pierd timpul cu viața lumească. Inima acelei persoane nu este liberă să atingă o înțelepciune pură și curată și nu este capabilă să câștige favoarea Creatorului și asta este simplu.

Acum puteți înțelege de ce înțelepciunea noastră este indezirabilă oamenilor din lume și de ce nu o consideră ca o înțelepciune inferioară. Ei se înșeală din cauza diferitelor subiecte, pentru că întregul scop al înțelepciunii externe este să câștige favoarea oamenilor. Prin urmare, ei își exercită înțelepciunea cu o îmbrăcăminte superficială, pe care chiar și nebunii o vor accepta, deoarece ei sunt majoritatea și ei sunt cei care fac celebră faimoasa persoană.

Ascunderea înțelepciunii Adevărului de cei nebuni

Dar înțelepții adevărului nu aveau nici un interes să arate o parte a înțelepciunii într-o măsură pe care nebunii o vor accepta, de vreme ce aceștia nu au dorință. Vreau să spun că, chiar dacă înțelepții generației s-au străduit să-i educe despre adevăr, astfel încât să-l accepte, nu pentru acest motiv vor începe cu Tora.

Nebunul nu are nici o dorință decât prin dezvăluirea inimii sale și a lucrurilor care sunt aproape de el, și anume care se referă la plăcerile lumești. Am explicat deja că nebunul nu rămâne în nebunie datorită disprețului său față de înțelepciune, ci datorită apropierii sale față de deliciile oamenilor, pentru că întreaga sa viață nu va fi suficientă pentru a satisface jumătate din dorințele lui. Din acest motiv, el nu are timp pentru înțelepciune, chiar dacă îi place și chiar dacă înțelepții celebri în înțelepciunea externă sunt considerați ca nebuni și lumești în comparație cu această înțelepciune datorită apropierii lor față de câștigarea favorii oamenilor, această înțelepciune este echivalentă cu poftele lumești și îndestulările corporale.

Înțelepții noștri nu au descoperit o dezvoltare din Înțelepciunea Adevărului

Din cauza aceasta, înțelepții noștri nu au dezvăluit vreo dezvoltare din înțelepciunea adevărului în fața nebunilor, pentru că este o mare jignire, așa cum au spu ei:, „După cum îi este poruncit să spună ce aude, omului îi este de asemenea poruncit să nu spună ceea ce nu este de auzit”. Și este scris și în Zohar în multe locuri:” Vai dacă spun; Vai dacă nu spun. Dacă eu spun, cei nevrednici vor ști cum să-și slujească stăpânul lor“ etc. Datorită importanței înțelepciunii – pentru a evita inutil producerea de cuvinte goale din gura nebunului, ca și cei care sunt alimentați de pasiunea inimilor lor ei nu vor fi hrăniți cu certitudine de strălucirea Șchina [Divinității], așa cum au spus înțelepții noștri: “Toată lumea a cărei inimă este mândră”, etc.

Acesta este motivul pentru care de fiecare dată răul Malchut se răspândește peste generație – Tora noastră sfântă este condamnată imediat să fie arsă, așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori chiar și în generația noastră. A fost așa atât pentru că ei au urât înțelepciunea unicității Lui, care este întotdeauna un ghimpe în ochii nebunilor, așa cum am explicat că nu găsesc nici un scop în ea, prin care să-și satisfacă poftele lor murdare. Dimpotrivă, ei sunt jefuiți din cauza ei, căci ei nu se pot bucura și nu se bucură de incest în public – singurul lucru care le pacifică inimile.

Eseul face parte din cartea  Fructul unui Înțelept

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts