Învățătura Cabalei

0
176

Ce este înțelepciunea Cabalei

Ca întreg, înțelepciunea Cabalei se referă la revelarea Divinității, aranjată pe calea sa în toate aspectele ei – cele care au apărut în lumi și cele menite să fie revelate, și în toate modurile care pot să apară vreodată în lumi, până la sfârșitul timpului.

Scopul creației

Cum nu există acțiune fără un scop, e sigur că Creatorul a avut un scop în creația ce ne e pusă dinainte. Și lucrul cel mai important, în toată această realitate diversă, este senzația dată animalelor – fiecare își simte propria existență. Iar cea mai importantă senzație este senzația noetică, dată numai omului, prin care simțim și ceea ce este în celalalt – durerile și plăcerile acestuia. Ca urmare, e sigur că, dacă Creatorul are un scop în această creație, subiectul său este omul. Se spune despre el, Toate lucrările Domnului sunt pentru el.

Dar tot trebuie să înțelegem, care a fost scopul pentru care a creat Creatorul toate acestea? Într-adevăr, este pentru a îl înălța la un grad Superior, mai important, să își simtă Creatorul la fel ca senzația omenească ce i-a fost deja dată. Și așa  cum știm și simțim dorințele prietenului, la fel vom învăța cuvintele Creatorului, după cum este scris despre Moise, Iar Domnul a vorbit cu Moise față în față, așa  cum vorbește omul cu prietenul lui.

Oricine poate să fie ca Moise. Fără îndoiala, oricine care analizează evoluția creației dinaintea noastră va vedea și va înțelege marea plăcere a Operatorului, a cărui operare evoluează până când capătă acea senzație minunată de a putea să converseze și să relaționeze cu Creatorul său așa  cum vorbește cu prietenul său.

De sus în jos

Se știe că sfârșitul acțiunii se află în gândul preliminar. Înainte să începi să te gândești cum să construiești o casă, contempli apartamentul din casă, care este scopul. În continuare, analizezi schița, ca să o faci potrivită pentru această sarcină.

La fel e și cu chestiunea despre care discutăm. După ce am aflat scopul, ne e clar și faptul că toate comportamentele creației, în toate colțurile sale, în toate intrările și ieșirile, sunt aranjate pe deplin dinainte, cu scopul de a cultiva specia umană din mijlocul ei, de a îi îmbunătăți calitățile, până când aceasta poate să simtă Divinitatea așa  cum am simți un prieten.

Înălțarile acestea sunt că treptele unei scări, aranjate nivel cu nivel, până când este gata și își realizează scopul. Și ar trebui să știti că aceste trepte au calitatea și cantitatea în două realități: 1) existența substanțelor materiale și 2) existența conceptelor spirituale.

În limbajul Cabalei, ele se numesc de Sus în jos și de jos în Sus. Asta înseamnă că substanțele materiale sunt un șir de dezvăluiri ale Luminii Sale de Sus în jos – de la prima sursă, când din Esența sa a fost tăiată o măsură de Lumină și restricționată Țimțum cu Țimțum (restricție cu restricție) până ce s-a format din ea lumea materială, cu creaturile materiale în partea ei cea mai de jos.

De jos în sus

După aceea începe o ordine de jos în Sus. Acestea sunt toate treptele scării prin care rasa umană se dezvoltă și se înalță către scopul creației. Aceste două realități sunt explicate cu toate detaliile lor, în înțelepciunea Cabalei.

Necesitatea de a studia cabala

Un oponent ar putea spune, ca urmare, această înțelepciune este pentru aceia care deja au fost răsplătiți cu o oarecare măsură de revelație Divină, dar ce necesitate poate să aibă majoritatea oamenilor, de a cunoaște aceasta înțelepciune sublimă?

Cu adevărat, există o opinie obișnuită care spune că scopul principal al religiei și al Torei este doar curățirea acțiunilor, că tot ce se dorește are legătură cu respectarea Mițvot (poruncilor) fizice, fără nicio adăugire și fără nimic care să rezulte din asta. Dacă lucrurile ar fi stat așa, cei care spun că studierea acțiunilor revelate și practice este suficientă ar avea dreptate.

Dar nu așa  stau lucrurile. Înțelepții noștri au spus deja, De ce i-ar păsa Creatorului, dacă tai la gât sau la spatele gâtului? La urma urmei, Mițvot s-au dat numai pentru a curăți pe oameni. Astfel, există un scop dincolo de respectarea acțiunilor, iar acțiunile sunt doar pregătiri pentru acest scop. Ca urmare, în mod clar, dacă acțiunile nu sunt structurate pentru scopul dorit, este ca și cum nu ar exista nimic. Și este scris și în ZoharO Mițva (poruncă) fără un scop e ca un trup fără suflet. Drept urmare, scopul trebuie să însoțească și el acțiunea.

De asemenea, e clar că scopul ar trebui să fie un scop adevărat, care să merite acțiunea, după cum au spus înțelepții noștri despre versetul, ‘Și vă voi pune la o parte de popoare, ca să fiți ai Mei’, așa că separarea voastră va fi în Numele Meu. Să nu spună nimeni, ‘Porcul este imposibil’. Mai degrabă, să spună, ‘este posibil, dar ce pot să fac, Tatăl meu din Ceruri mi-a dat verdictul’.

Astfel, dacă cineva nu mănâncă porc pentru că asta e o monstruozitate, sau că e vreun rău fizic, acest scop nu ajută  deloc la a fi considerat ca Mițva, decât dacă există intenția unică și corepunzătoare că Tora a interzis aceasta. La fel este cu fiecare Mițva – și numai atunci, corpul este purificat treptat, prin respectarea Mițvot, iar acesta este scopul dorit.

Ca urmare, studiul comportamentelor fizice nu este suficient; trebuie să studiem acele lucruri care produc intenția dezirabilă, să respectăm totul cu credință în Tora și în Dătătorul Torei, să respectăm că există o Judecată și un Judecător.

Cine e atât de nebun încât să nu înțeleagă că credința în Tora și în recompensă și pedeapsă, care are puterea să producă acest lucru măreț, necesită studiul temeinic al cărților corepunzătoare? Ca urmare, chiar înainte de acțiune, este nevoie de un studiu care purifică trupul, pentru a ne obișnui cu credința în Creator, în Legea Lui și în Providența Sa. Înțelepții noștri au spus despre asta, Eu am creat înclinația rea; am creat pentru ea Tora, ca mirodenie. N-au spus, Am creat pentru ea Mițvot ca mirodenie, căci cel care garantează pentru tine are nevoie și el de cineva care să fie gaj, căci înclinația rea dorește imoralitate și nu îl va lasa să țină Mițvot.

Tora ca mirodenie

Tora este singura mirodenie care anulează și supune înclinația rea, după cum au spus înțelepții noștri – Lumina din ea i-a reformat.

Majoritatea cuvintelor din tora sunt pentru studiu

Asta explică de ce Tora vorbește pe larg despre părți care nu au legătură cu partea practică, ci doar cu studiul, adică cu introducerea la actul creației. Acestea reprezintă toată cartea Bereșit (Geneza), Șemot (Exodul), cea mai mare parte din Dvarim (Deuteronomi) și – se înțelege de la sine – legendele și comentariile. Cu toate acestea, ele fiind părțile în care este depozitată Lumina, corpul va fi atunci purificat, înclinația rea va fi supusă, iar el va veni la credința în Tora și la răsplată și pedeapsă. Acesta e primul grad în respectarea lucrării.

Porunca e o lumânare, iar Învățătura e lumina

E scris astfel: căci porunca e o lumânare, iar învățătura e lumina. Așa  cum cel care are lumanări, dar nu are lumină să le aprindă, va sta în întuneric, la fel și cel care are Mițvot, dar nu are Tora va sta în întuneric. Asta pentru că Tora este Lumina, prin care întunericul din corp este iluminat și aprins.

Nu toate părțile din Tora sunt egale ca lumină

Conform puterii din Tora menționate mai sus – adică, ținând seama de măsura de Lumină din ea, este sigur că Tora ar trebui împărțită în grade, conform măsurii de Lumină pe care o putem primi studiind-o. în mod clar, atunci când ne gândim și analizăm cuvintele Torei care se referă la dezvăluirea Creatorului pentru părinții noștri, ele aduc celui care analizează mai multă Lumină decât atunci când analizează chestiunile practice.

Deși ele sunt mai importante în ceea ce privește acțiunile, cu privire la Lumină, dezvăluirea Creatorului pentru părinții noștri este cu siguranță mai importantă. Orice om cu inima cinstită care a încercat să ceară să primească Lumina Torei va recunoaște asta.

Necesitatea și desfășurarea expansiunii înțelepciunii

Cum toată înțelepciunea Cabalei vorbește despre dezvăluirea Creatorului, desigur că nu există altă învățătură care să reușească mai bine în aceasta sarcină. Asta ținteau cabaliștii – să o aranjeze în așa  fel, încât să fie potrivită pentru studiu.

Asa că au studiat-o până la vremea ascunderii (s-a căzut de acord ca ea să fie ascunsă, dintr-un anumit motiv). Însă aceasta era doar pentru o vreme, nu pentru totdeauna, după cum stă scris în ZoharAceastă înțelepciune e menită a fi dezvăluită la sfârșitul zilelor, chiar și copiilor.

Rezultă că înțelepciunea menționată mai sus nu e deloc limitată la limbajul Cabalei, căci esența ei este o Lumină spirituală care izvorăște din Esența Lui, după cum stă scris, poți să trimiți fulgere, care să meargă și să-ți spună: ‘Aici suntem’, referindu-se la cele două căi de mai sus: de Sus în jos și de jos în Sus.

Aceste chestiuni și grade se extind conform unui limbaj potrivit pentru ele, iar ele reprezintă într-adevăr toate ființele din aceasta lume și comportamentele lor în aceasta lume, care sunt ramurile lor. Este așa  pentru că Nu ai nici măcar un fir de iarbă dedesubt, care să nu aibă un înger deasupra, care îl lovește și îi spune, ‘Crești!’. Astfel, lumile izvorăsc una din alta și sunt imprimate de la una la alta, ca o pecete și amprenta ei. Și tot ce este în una este și în cealaltă, până la lumea materială, care este ultima lor ramură, dar conține lumea Superioară ei, ca amprenta unei peceți.

Astfel, e ușor să știm că putem să vorbim de Lumile Superioare numai prin ramurile lor inferioare, materiale, care se extind din ele, sau despre comportamentele lor – care reprezintă limbajul Bibliei, sau prin învățăturile seculare sau prin oameni – care reprezintă limbajul cabaliștilor, sau conform numelor convenite. Acesta a fost comportamentul în Cabala a Gheonim [Titlu onorific purtat de Președinții Academiilor], de la ascunderea Zohar-ului.

Astfel, s-a clarificat că dezvăluirea Creatorului nu este o dezvăluire care se face o singură dată, ci o chestiune continuă, care e dezvăluită pe o perioada de timp, suficientă pentru dezvăluirea tuturor marilor grade care apar de Sus în jos și de jos în Sus. în vârful lor și la capătul lor apare Creatorul.

E ca o persoană care cunoaște toate țările și oamenii din lume, care nu poate să spuna că întreaga lume i-a fost dezvăluită, până ce nu încheie examinarea ultimului om și a ultimei țări. Până ce nu realizezi acest lucru, nu ai realizat întreaga lume.

La fel, realizarea Creatorului se dezvăluie în moduri prestabilite. Cautătorul trebuie să obțină toate aceste căi, atât în Superior, cât și în inferior. În mod clar, aici sunt importante Lumile Superioare, dar ele sunt realizate împreună, pentru că nu există nicio direfență în ceea ce privește forma lor, ci doar substanța. Substanța unei Lumi Superioare este mai pură, dar formele sunt imprimate de la una la alta, iar ceea ce există în Lumea Superioară există în mod necesar în toate lumile de sub ea, de vreme ce lumea inferioară e imprimată de aceasta. Să știti că aceste realități și comportamentele lor, pe care le realizează cel care caută  pe Creator, se numesc grade, căci obținerea lor este aranjată unul deasupra altuia, ca treptele unei scări.

din cartea  Fructul unui Înțelept

eseul Învătătura Cabalei și esența acesteia 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts