Iubirea pentru Creator și iubirea pentru ființele create

0
83

“Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi“. Rabi Akiva a spus: “Aceasta este o mare lege, în Tora”.      

General şi particular

Această expresie este una dintre cele mai cunoscute şi faimoase citate, din zilele noastre. Dar în acelaşi timp nimeni nu-i înţelege sensul. Deoarece cuvântul „general”  ne indică suma părţilor, fiecare la rândul său formând „ întregul”, corelând cu el în aşa fel ca atunci când se unesc părţile se formează acel general.

Dacă vorbim despre “o mare lege, în Tora”, aceasta înseamnă, că toate sursele şi cele 612 Mițvot formează suma părţilor, care completează legea „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

Este greu de înţeles, cum această regulă poate conține ceea ce numim „general” pentru toate Mițvot din Tora. Mai mult, el poate fi „ general”, împărțit în Tora și judecăți care au loc între om și semenii lui. Dar cum se poate include măreția Torei, dacă te referi la munca între om și Creator, în acest cadru al „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”?

Nu fă prietenului, ceea ce tu dispreţuieşti

Dacă cineva încă nu e complet de acord cu textul de mai sus, aici vine răspunsul lui Hillel către cel care a venit în faţa lui și i-a cerut să fie convertit – cum este scris în Gmarah – “convertește-mă astfel, ca să mă înveți întreaga Tora, cât timp stau într-un picior”. El i-a răspuns: “Nu fă prietenului, ceea ce tu dispreţuiești”. “Aceasta este întreaga Tora, iar restul, du-te și învață!” Noi vedem că el i-a spus că întreaga Tora constă în explicarea celor spuse în versetul „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

Conform spuselor lui Hillel şi altor învățături ale tuturor cabaliștilor din vremea sa, este foarte clar pentru noi că scopul principal al Sfintei Tora este de a ne aduce la un asemenea nivel sublim, unde putem observa acest verset “iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”, pentru că este specificat: “iar restul, du-te și învață”. Aceasta înseamnă că ei ne-au explicat cum să ajungem la îndeplinirea acestei legi.

Este surprinzător faptul că o astfel de declarație poate fi corectă în cele mai multe dintre problemele Torei, care privesc pe om și Creator, atunci când fiecare începător, evident știe că aceasta este inima Torei, și explicațiile despre “Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”.

Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi

Aici,  mai avem de explicat, ce presupune esenţa celor spuse în  „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. De fapt aceasta înseamnă – să-l iubeşti în aceeasi măsură în care te iubești pe tine. Dar noi vedem că nimeni nu este în stare să îndeplinească acest lucru. Chiar dacă ar fi spus „iubeşte-ţi aproapele, cum te iubeşte el pe tine” – şi în acest caz puţini ar putea îndeplini acest lucru în deplinătatea lui, chiar dacă asta ar fi de dorit.

Dar, să-ți iubeşti prietenul ca pe tine însuţi este imposibil. Chiar dacă în lume nu ar fi fost nimeni, în afară de prieten, chiar şi în acel caz nu era posibil, dar cu atât mai mult, când lumea e plină de oameni. Dacă omul începe să-i iubească pe toţi, ca pe sine, atunci, nu-i va rămâne timp pentru el, deoarece către iubirea sa, el îşi umple necesităţile în totalitate şi cu multă dorinţă.

Dar nu stau lucrurile astfel, când vine vorba de nevoile colectivului. El nu are un motiv   întemeiat pentru a descoperi în el dorinţa de a lucra pentru ei.  Şi chiar dacă ar fi avut o astfel de dorinţă, oare ar fi putut el îndeplini cele spuse, cel puţin la nivel teoretic? Va avea oare puterea necesară?  Iar, dacă lucrurile stau astfel, cum poate Tora să-l responsabilizeze, pentru a îndeplini imposibilul?

Nu ne putem imagina, că cele spuse sunt exagerate, deoarece avem un avertisment în:  „Nu adăuga, și nici nu scoate din ea”.  Şi cu acest lucru sunt de acord toţi comentatorii, în interpretarea literală a textului. Mai mult de atât, ei au spus, că omul este obligat să umple necesităţile prietenului său, chiar şi în cazul în care nu îi ajunge lui însuşi. Şi atunci trebuie să ne îngrijim să umplem necesităţile prietenului, iar noi să rămânem în nevoi (trebuinţe).

Tosafot interpretează că orice persoană care cumpără un sclav evreu, este ca și cum ar cumpăra un maestru pentru el însuși. Iar Tosafot interpretează că, dacă cineva ar avea o singură pernă, el este obligat să i-o dea slugii, chiar dacă el va dormi pe pământ, pentru că, dacă se culcă pe ea el însuși, el nu respectă, „Căci El este fericit cu tine”. Și dacă cineva nu respectă asta și nu i-o dă sclavului, aceasta este regulă sodomită. Se constată că, împotriva voinței sale, trebuie să i-o dea sclavului. Asta dovedește că cineva a cumpărat pentru sine un maestru.

Eseul face parte din cartea  Fructul unui Înțelept

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts