Pri Hacham – Eseuri- Introducere

0
118

Introducere scrisă de fiului autorului

 25 noiembrie 1984

„Și iată, o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer.”

Lăsați prietenii să se bucure și să se veselească complet. Prietenii iubiți se vor bucura atunci vor vedea  lucrurile încântătoare, cuvintele pe care tatăl și învățătorul meu, fie-i memoria binecuvântată, le-a scris.

Și aici vin să-l laud pe tatăl și pe învățătorul meu, ale cărui cuvinte sfinte strălucesc în generația noastră, generație de întuneric și ascundere. Și în ceea ce privește ascunderea și revelația, am auzit de la el, cel sfânt, în ajunul Sukot, 1942, la Ierusalim, când a intrat în Suka pentru a vedea dacă a fost construită corect.

El a spus că există două discernăminte într-o Suka: 1) Nori, și 2) Gunoi de grajd și de cramă. Și el a explicat:

«1. Norul este ascundere, ca un nor care ascunde soarele. Dacă cineva poate predomina peste nor, este răsplătit cu un nor de onoare, care este o trezire de sus.

Acesta este considerat MAN de Ima, aplicat pe parcursul celor 6.000 de ani, care este considerat Sod (secret), când cineva nu a realizat încă natura numită Peșat (literal). Discernământul de nor de onoare vine prin trezirea de sus. Acesta este considerat al șaptelea mileniu, în ceea ce privește cei 6.000 de ani, ceea ce este atunci când cineva a fost recompensat personal, așa cum se știe că generalul și particularul sunt întotdeauna aceleași. Iar acest lucru se numește „MAN de Ima, nori de onoare”.

  1. Gunoi de grajd și de cramă este considerat MAN de Malchut, îndulcită în prealabil de credință, numită „o trezire de jos”. Acest lucru este valabil atunci când o persoană este ea însăși capabilă în mod natural. Acesta este numit MAN de Nukva și este considerat „al șaptelea mileniu”, numit „și unul ruinat” (așa cum spuneau înțelepții noștri, „lumea există pentru 6 000 de ani și unul ruinat”), deoarece ea nu are nimic de-al ei , ceea ce este Malchut.

Astfel, există un discernământ al mileniului al șaptelea, care este cel ruinat, și există un discernământ de grajd și cramă, care este natura, însemnând prin sine însuși. Și tocmai dacă cineva este capabil să primească abundența, o primește.

Dar se pot obține norii de onoare, care este trezirea de sus, deasupra naturii, chiar dacă nu este potrivit. Aceasta se datorează faptului că abundența provine de la Cel superior, ca în „Eu sunt Domnul, care locuiesc cu ei în mijlocul necurățiilor lor”.

Și dacă cineva corectează discernământul gunoiului de grajd și cramă, discernământul de Malchut, MAN de Nukva, considerat al șaptelea mileniu, omul este recompensat cu al zecelea mileniu, considerat GAR. Un astfel de suflet coboară în lume o dată la zece generații» . Până în prezent, cuvintele lui sfinte.

Din aceste cuvinte sfinte putem înțelege măreția sufletului tatălui și învățătorului meu și gradul său în timp ce le spunea. Mi-a spus de mai multe ori că nu a spus niciodată cuvinte din Tora fără să obțină mai întâi cuvintele Torei din interiorul gradului.

Dar pentru a înțelege cumva cuvintele lui, ar trebui să explicăm că există problema asociației lui Midat ha Rachamim cu Din (asocierea calității milei cu judecata), numită MAN de Ima. Aceasta este considerată Bina, care sunt vase de dăruire, ceea ce înseamnă că a avut loc o corecție a asocierii cu Midat ha Rachamim, astfel încât cei inferiori pot realiza o măsură completă, așa cum este prezentat în „Prefața la înțelepciunea Cabalei” (punctul 58). Dacă omul ar fi fost făcut numai din Malchut, numită Midat ha Din, el nu ar fi în stare să-și corecteze acțiunile, din moment ce nu ar avea nici o scânteie de dăruire și el ar fi ca animalele, care nu au nimic sub formă de dăruire.

Din acest motiv, El a precedat Midat ha Rachamim, care este Bina, lui Midat ha Din, care este Malchut. Astfel, a devenit posibil ca Guf (corpul) omului, care a apărut din Behina Dalet, să fie inclus în calitatea daruirii.

Și prin asocierea Midat ha Rachamim cu Din, a avut loc Țimțum Bet (a doua restricție), în care numai șase Sfirot – numite 6.000 de ani – ar putea străluci. Dar Țimțum Bet va fi anulat în mileniul al șaptelea și toate cele zece Sfirot vor străluci din nou în grad. Acesta este numit „al zecelea mileniu”, deoarece toate zece Sfirot strălucesc în el, adică și primele trei.

Cu toate acestea, în cei 6.000 de ani, numiți VAK, gradele erau împărțite, adică doar șase Sfirot-numite HBD HGT de (a) Kelim (vase) – ar putea străluci, și în ele numai HGT NHY de Lumini. Acest lucru a strălucit în lumea Nekudim în timpul Katnut. Ulterior, când Gadlut a strălucit și Țimțum Bet a fost anulat, ele nu aveau puterea de a primi Lumina pentru a dărui și s-au spart, din moment ce trebuiau să primească.

Ari a scris în Arborele vieții, Shaar HaNekudim, că motivul spargerii a fost că existau Lumini mari și Kelim mici care nu au putut tolera Lumina. Și Baal HaSulam interpretează în Talmud Eser Sefirot, Partea 7: Deoarece Lumina a fost atât de mare încât nu au putut să o primească pentru a dărui și, prin urmare, s-au spart.

Din acest motiv, Ari spune că Kelim de Panim și Kelim de Achoraim s-au spart împreună și s-au amestecat unele cu celelalte. Dintre Kelim care s-au spart, unele Kelim pot fi sortate, iar acestea sunt sortate și corectate prin lumea Ațilut.

De asemenea, el spune că ceea ce este sortat sunt doar Kelim de Panim, din care a apărut Katnut de Ațilut. Gadlut de Ațilut sortează numai Kelim de Panim care au fost încorporate în Kelim de Achoraim, însă Malchut a fost ascunsă în RADLA.

El a explicat acolo că Kelim de Panim sunt vase de dăruire și numai Ohr Hasadim poate străluci în aceste Kelim. Aceasta este numită Katnut, deoarece HBD HGT de Kelim strălucește în grad, precum și HGT NHY de Lumini, lipsit de NHY de Kelim și GAR de Lumini.

Kelim de Achoraim se numesc „vase de primire” deoarece au nevoie de Ohr Hochma, numită „Luminile GAR”, care sunt Lumini ale Gadlut.

Ari a spus că aceste Kelim nu vor fi sortate în cei 6.000 de ani. Acesta este sensul pentru Malchut care a fost ascuns în RADLA.

În „Reflecția interioară”, el întreabă: „Dacă nu există vase de primire acolo, cum este Gadlut”, care este Ohr Hochma din Ațilut? El răspunde că Gadlut de Ațilut nu este de fapt din Kelim de Achoraim. Ațilut sunt vase de dăruire cu privire la faptul că au fost încorporate împreună cu Kelim de Achoraim când s-au spart și au căzut în BYA.

Prin urmare, Gadlut de Neșama este de la Kelim de Panim care a fost integrate cu Kelim de Achoraim, care au rămas în Beria. Și Ohr Haya strălucește în Ațilut prin sortarea Kelim de Panim care a fost incluse în Yețira. Și când Kelim incluse în Asya sunt sortate, Mochin de Yechida se revarsă în lumea Ațilut.

Cu toate acestea, al șaptelea mileniu este numit “unul ruinat”, ceea ce înseamnă că Țimțum Bet este anulat și toate cele zece Sfirot vor străluci. Dar mileniul al șaptelea, în raport nu cei 6.000 de ani, nu este numit “unul ruinat”, deoarece Țimțum Bet nu este anulată, ci rămasă, iar Gadlut de Ațilut este numai prin ridicarea vaselor de primire în locul lui Ațilut.

Se pare că BYA, în locul lor din afară, datorită Țimțum Bet, este încă restrânsă, iar zece Sfirot strălucesc numai în locul Kelim de Panim, numit „locul lui Ațilut”.

Conform celor de mai sus, putem interpreta faptul că al șaptelea mileniu este GAR care strălucește în cei 6.000 de ani. Aceasta este intenția sa de a spune că există un al șaptelea mileniu cu privire la cei 6.000 de ani etc. și se numește MAN de Ima, adică Kelim de Panim, care sunt vase de dăruire care extind GAR pentru a completa cele zece Sfirot. Aceasta se numește „ridicarea AHP”.

Și putem interpreta Ima ca fiind considerată trezirea de sus de Sus prin cuvintele lui Ari din Mavo She’arim (Poarta 2, Partea 3, Capitolul 9): Prima oară Mayin Nukvin nu a crescut prin ZON în AVI etc.

Și Baal HaSulam interpretează că, de la AHP de AVI, sunt plasate în GE de ZON, când Cel Superior își ridică AHP și GE de ZON, de asemenea.

Aceasta se numește „o trezire de sus”, făcută de Cel superior, dar ZON nu se poate ridica pe sine.

Iar atunci când cel inferior se ridică la Cel superior, primește acolo dăruire, care este considerată a fi cea superioară, fiind asocierea Midat ha Rachamim cu Din. Acest lucru se datorează faptului că Malchut, Midat ha Din, a fost intercalat cu Bina, Midat ha Rachamim, care este vas de dăruire – calitatea Creatorului, care este în mod în întregime de a dărui.

Prin urmare, primirea vaselor de dăruire este prin intermediul Celui superior. Și aceasta se numește „o trezire de sus”, ceea ce înseamnă că Cel Superior ridică pe cel inferior pentru a primi Kelim de Bina, care este un vas de dăruire, numit Midat ha Rachamim.

Apoi, a doua oară, după ce el are deja vase de dăruire, el se ridică de la sine pentru a primi vase de primire, numite Midat ha Din, iar acest lucru se numește „o trezire de jos”. Prin asta, ajunge la GAR, numit „al șaptelea mileniu”.

Dar acest lucru nu este cu adevărat al șaptelea mileniu, deoarece Malchut a fost ascunsă în RADLA. Mai degrabă, este al șaptelea mileniu în ceea ce privește cei șase mii de ani, care este încă MAN de Ima, numită „Malchut îndulcită în Bina”.

Aceasta este ceea ce este scris în Zohar (Bereșit, Partea 2, p. 152, p. 171): „Din pricina aceasta, el a spus: ’Vedeți acum că Eu sunt și că nu este alt Dumnezeu în afară de Mine, de unde să iau sfatul’ pentru că El nu are un al doilea alt partener”, etc.

Și Baal HaSulam interpretează în Sulam cu aceste cuvinte: ‎ «La Gmar Tikun, atunci când cuvintele ’devin piatra unghiulară’, vor fi dezvăluite și se va spune: „Vedeți acum că Eu sunt Cel ce sunt”, Malchut este numit „Eu sunt” și din moment ce Malchut din Țimțum Aleph va primi marele Zivug, va fi descoperit în lume ca Eu sunt de 6.000 de ani, asociat cu Midat ha Rachamim și al cărui sine a fost ascuns, acest Eu însemnând Eu de Țimțum Aleph. Aceasta este dezvăluirea sinelui lui Malchut și „nu există nici un Dumnezeu în afară de mine, de unde să iau sfatul”.

Acest lucru se datorează faptului că Eu, care este dezvăluit în cei 6.000 de ani, avea nevoie de un al doilea grad, adică de Bina, de la care să primească sfatul, însemnând corectarea. Dar acum nu am nevoie de sfatul altcuiva pentru că îmi ofer toate nevoile mele, sau un partener, pentru că nu mai sunt asociat cu Midat ha Rachamim, deoarece Din este diminuată în dulceața perfecțiunii .Sau calcul, adică Masach asociat cu Midat ha Rachamim de Bina, numit „calcul” deoarece Heșbon (calcul) vine de la cuvântul Machșava (gândire / contemplare), care este numele lui Bina care atenuează Masach și spune că acum nu mai are nevoie de acest calcul.»

Aceasta este diferența dintre mileniul al șaptelea, în ceea ce privește cei 6.000 de ani și cel de-al 10-lea mileniu.

Și ce putem, noi, care ascultăm învățăturile lui, să răspundem după el, căci nu ne-a fost acordată decât o licărire în măreția lui. Și cum putem să urcăm pe munte și să-i atingem degetele de la picioare și chiar să ne apropiem de virtuțile lui? Inovațiile și învățăturile lui sfinte strălucesc astăzi ca și în ziua când au fost spuse pentru prima oară.

Acesta este motivul pentru care am spus că în ziua în care această carte, scrierile tatălui și învățătorului meu, Baal HaSulam vor fi dezvăluite lumii, este atât de mare. Fie ca sfintele lui cuvinte să ne apropie de mersul pe calea lucrării lui Dumnezeu.

Baruch Șalom, fiul tatălui și al învățătorului meu Yehuda Leib HaLevi Așlag , fie-i memoria binecuvântată

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts