Pri Hacham –Scrisori – Introducere

0
112

Scrisă de fiul autorului

Mulțumim Domnului pentru că harul Său este veșnic. Ochii noștri vor vedea și inima noastră se va bucura de dezvăluirea scrisorilor ascunse ale tatălui și învățătorului meu care au fost ascunse și sigilate în scrierile sale sfinte și au fost tipărite acum pentru a deschide ochii dorinței și năzuinței, celor însetați de îndurările Sale, ca cei care se rugau să primească apă și să-și sature setea din râul care iese din Eden, parfumat de lumina Sa și curățit de plăcerea Domnului.

Iar ei au fost răsplătiți: „Atunci a cântat Israel cântarea aceasta, „Ţâşneşte, fântână! Cântaţi în cinstea ei!” .”Ţâşneşte, fântână” pentru a anunța lui Israel minunile Domnului cu privire la descoperirea milei și bunătății Lui față de cei care se tem de El.

Fericiți sunt cei care sunt răsplătiți cu alipirea Lui. S-a spus despre ei: „Seretul Torei este descoperit înaintea lor și devine ca o fântână ce curge mereu și ca un râu care nu se oprește niciodată …” Aceasta se referă la realizarea spirituală prezentată în această carte și în restul scrierilor lui.

Pentru a înțelege chiar puțin sensul înfăptuirii spirituale, voi prezenta acum un eseu pe care l-am auzit din sfânta lui gură:

Noi discernem multe grade și discernăminte în lumi. Trebuie să știm că tot ce se leagă de discernăminte și de grade vorbesc despre atingerea sufletelor în ceea ce privește ceea ce primesc din lumi. Aceasta respectă regula: ceea ce nu atingem nu știm pe nume. Acest lucru se datorează faptului că folosirea cuvântului „nume” indică realizarea, ca o persoană care numește un obiect după ce a obținut ceva în legătură cu acesta, în funcție de realizarea lui.

Prin urmare, realitatea în general, este împărțită în trei discernăminte în ceea ce privește atingerea spirituală:

  1. Ațmuto (Esența Sa)
  2. Ein Sof (Infinit)
  3. Suflete

1) Nu vorbim de Ațmuto deloc. Acest lucru se datorează faptului că rădăcina și locul creaturilor încep în Gândul creației, unde sunt încorporate, așa cum este scris: „Sfârșitul unui act este în gândirea preliminară”.

2) Ein Sof se referă la gândirea creației, care este „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”. Acest lucru este considerat Ein Sof și este conexiunea existentă între Ațmuto și suflete. Noi percepem această legătură în dorința Sa de a încânta creaturile.

Ein Sof este începutul. Se numește „o lumină fără Kli”, dar există rădăcina creaturilor, adică legătura dintre Creator și creaturi, numită „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”. Această dorință începe în lumea Ein Sof și se extinde până la lumea Asya.

3) Sufletele, sunt primitorii binelui pe care El dorește să-l facă.

El este numit Ein Sof deoarece aceasta este legătura dintre Ațmuto și suflete, pe care o percepem ca „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”. Nu avem nici o rostire decât pentru acea legătură a dorinței de a ne bucura. Aceasta este începutul angajamentului și se numește „lumină fără Kli”.

Și totuși, aici începe rădăcina creaturilor, adică legătura dintre Creator și creaturi, numită „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”. Această dorință începe în lumea veșnică a Ein Sof și se extinde până la lumea Asya.

Toate lumile sunt, în sine, considerate acolo. Acest lucru se datorează faptului că aceste discernăminte există în potențial. După aceea, când sufletele vin, aceste discernăminte vor apărea în sufletele care primesc lumina superioară în funcție de ceea ce au corectat și aranjat. Astfel, sufletele vor putea să o primească, fiecare în funcție de capacitatea și calificarea sa. Și apoi aceste discernăminte apar în realitate. Cu toate acestea, când sufletele nu ating lumina superioară, ele însele sunt considerate Ațmuto.

Cu privire la sufletele care primesc din lumi, lumile sunt considerate Ein Sof. Acest lucru se datorează faptului că această legătură între lumi și suflete, adică ceea ce lumile dau sufletelor, se extinde din Gândul creației, care este o corelație între suflete și Ațmuto.

Legătura se numește Ein Sof. Când ne rugăm la Creator și îi cerem să ne ajute să ne dea ceea ce dorim, ne referim la discernământul de Ein Sof. Există rădăcina creaturilor, care vrea să le dea bucurie și plăcere numită „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”.

Rugăciunea este către Creatorul care ne-a creat și numele Său este „Dorința Lui de a face bine creațiilor Sale”.

El este numit Ein Sof pentru că vorbește despre aceasta înainte de restricție. Și chiar după restrângere, nu se produce nici o schimbare în El, deoarece nu există schimbare în lumină și El rămâne cu acest nume.

Proliferarea numelor este numai în ceea ce privește destinatarii. Prin urmare, primul nume care a apărut, adică rădăcina creaturilor, se numește Ein Sof [infinit]. Și numele lui rămâne neschimbat. Toate restricțiile și schimbările se fac numai în privința primitorilor și El întotdeauna strălucește în primul nume „Dorința Lui de a face binele creațiilor Sale”, fără sfârșit.

Acesta este motivul pentru care ne rugăm Creatorului, numit Ein Sof, care strălucește fără restricții și fără sfârșit. Sfârșitul care apare ulterior, este corecția pentru primitor, astfel încât să poată primi lumina Lui.

Lumina superioară constă în două discernăminte: atingerea și obținere. Tot ceea ce spunem în privința luminii superioare se referă numai la modul în care atingerea este impresionată de obținere. Cu toate acestea, în sine, însemnând doar atingere, sau doar obținere, ele nu sunt numite Ein Sof. Mai degrabă, atingerea se numește Ațmuto, iar obținerea se numește „suflet”, fiind un nou discernământ, care face parte din întreg. Este nou în sensul faptului că voința de a primi este imprimată în ea. Și în acest sens, creația se numește „existență din absență”.

Pentru ele însele, toate lumile sunt privite ca o unitate simplă și nu există nici o schimbare în Sfințenie. Acesta este sensul pentru „Eu Domnul nu Mă schimb”. Nu există Sfirot și Behinot în Sfințenie.

Chiar și cele mai subtile denumiri nu se referă la lumina în sine, deoarece aceasta este un discernământ al Ațmuto în care nu există nici un rezultat. Mai degrabă, toate Sfirot și discernămintele vorbesc doar despre ceea ce atinge o persoană în ele. Acest lucru se datorează faptului că El a dorit să ajungem și să înțelegem abundența ca „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”.

Pentru ca noi să ajungem la ceea ce voia El să atingem și să înțeleagem ca „dorința Lui de a face bine creațiilor Sale”, El ne-a creat și ne-a împărtășit aceste simțuri și aceste semne își ating impresiile despre lumina superioară.

În consecință, ni s-au dat multe discernăminte, deoarece sensul general este numit „voința de a primi” și se divide în mai multe detalii, în funcție de măsura pe care primitorii o pot primi. Astfel, găsim multe diviziuni și detalii, numite urcări și coborâri, expansiune și apropiere etc.

Deoarece voința de a primi se numește „creatură” și „nou discernământ”, rostirea începe exact din locul în care voința de a primi începe să primească impresii. Vorbirea este discernământ, părți ale impresiilor. Pentru că aici există deja o corelație între lumina superioară și dorința de a primi.

Aceasta se numește „lumină și Kli”. Cu toate acestea, nu există nici un enunț în lumină fără un Kli, deoarece un lucru care nu este atins de receptor este considerat Ațmuto, unde rostirea este interzisă, deoarece este imposibil de atins și cum putem să numi ceea ce nu atingem?

Din aceasta aflăm că atunci când ne rugăm Creatorului să ne trimită mântuirea, vindecarea și așa mai departe, trebuie să distingem două lucruri: 1) Creatorul și 2) ceea ce se extinde de la El.

În primul discernământ, considerat Ațmuto, vocea este interzisă, așa cum am spus mai sus. În cel de-al doilea discernământ, ceea ce se extinde de la El, care este considerată lumina care se extinde în afara Kelim, adică în voința noastră de a primi, însemnând creaturile, aceasta fiind „dorința Sa de a face bine creațiilor Sale”. Voința de a primi este privită ca lumina care se extinde și care ajunge în cele din urmă la voința de a primi.

Atunci când voința de a primi primește lumina care se extinde, extinderea luminilor se numește Ein Sof. Este vorba de primire prin mai multe acoperiri, astfel încât cel inferior să le poată primi.

Se pare că toate discernămintele și modificările sunt făcute în mod specific în primitor, în legătură cu modul în care primitorul este impresionat de acestea. Când vorbim despre discernăminte în lumi, acestea sunt discernăminte potențiale. Iar atunci când primitorul atinge aceste discernăminte, ele sunt numite „actuale”.

Obținerea spirituală este atunci când atingerea și obținerea s-au alăturat, pentru că într-o atingere nu există nici o obținere a realizării, deoarece nu există cine să aducă forma realizată. Prin urmare, acest discernământ este considerat Ațmuto, unde este atinsă are forma sa proprie?

Putem vorbi doar de unde simțurile noastre sunt impresionate de lumina în expansiune, care este „dorința Lui de a face bine creațiilor Sale”, care în realitate intră în mâinile primitorilor.

Similar, atunci când vom face o masă, simțul nostru de atingere, simte că este ceva greu. Noi discernem lungimea și lățimea, toate conform simțurilor noastre. Cu toate acestea, acest lucru nu necesită ca masa să apară astfel la cel care are alte simțuri. De exemplu, în ochii unui înger, atunci când analizează masa, el o va vedea în conformitate cu simțurile sale. Prin urmare, nu putem să determinăm vreo formă cu privire la un înger, deoarece nu-i cunoaștem simțurile.

Astfel, de vreme ce noi nu am obținut în Creator, nu putem spune care dintre lumi posedăm  din perspectiva Lui. Noi ajungem numai în lumi în funcție de simțurile și senzațiile noastre, deoarece voința Lui este ca noi să ajungem astfel.

Acesta este sensul pentru „nu există schimbare în lumină”. Mai degrabă, toate schimbările sunt în Kelim, adică în simțurile noastre. Măsurăm totul conform imaginației. Din asta rezultă că, dacă mulți oameni examinează un lucru spiritual, fiecare îl va atinge după imaginația și simțurile sale.

În plus, forma în sine se va schimba într-o persoană în funcție de urcările și coborârile sale, așa cum am spus mai sus, că lumina este o lumină simplă și toate schimbările sunt doar în primitori.

Fie ca să ni se acorde lumina Lui și să urmăm în căile Creatorului și să-L slujim nu pentru a fi răsplătiți, ci pentru a da mulțumiri Creatorului și pentru a ridica Divinitatea din praf. Fie ca noi să primim aderarea la Creator și descoperirea Dumnezeirii Sale către creaturile Sale.

Baruch Șalom, fiul învățătorului și tatălui meu, Yehuda Leib HaLevi Așlag, fie-i memoria binecuvântată

 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts