Cele cinci Parțufim de Ațilut, MA și BON din fiecare Parțuf (III)

0
145

126) Și GE de ZON au crescut împreună cu aceste AHP de AVI, unde au primit primele Ibur și Yenika. Asta completează ZON în starea VAK la ZA și Nekuda (punct) la Nukva. Astfel, am explicat cele cinci Parțufim ale noului MA care au apărut în lumea Ațilut, în stare constantă, numită Atik, AA, AVI și ZON.

  • Atik a ieșit la nivelul Keter;
  • AA- la nivelul Hochma;
  • AVI – la nivelul Bina;
  • Și ZON în VAK și Nekuda, care este nivelul ZA.

De asemenea, nu poate exista nici o diminuare în aceste cinci niveluri, deoarece faptele celor inferioare nu ajung niciodată la GAR într-un mod care să le poată afecta. Acțiunile celor inferioare ajung la ZA și Nukva, adică la Kelim de Achoraim, pe care le obțin în timpul Gadlut. Dar acțiunile celor inferioare nu pot ajunge la Kelim de Panim, care sunt GE în Luminile VAK și Nekuda. Prin urmare, aceste cinci niveluri sunt considerate Mochin din Ațilut constante.

Obiectele inferioare sunt sufletele din AHP de ZON din lumea Ațilut. Ele nu se pot corecta, dar pot ridica MAN la ZON de Ațilut, care le ridică AHP. În timp ce MAN face un Zivug pe ele, dă naștere simultan la Katnut-ul sufletului particular.

Sarcina constă în asigurarea vaselor sparte cu un nou ecran și umplerea treptată a acestora cu lumină. Această activitate se desfășoară de jos în sus. Începe cu vasele mai puțin egoiste și se termină cu cele mai grosiere și mai egoiste, adică trecerea de la vasele ușor de corectat la cele mai dificile. Lucrarea începe cu nașterea lumii Ațilut.

După ce vasele se sparg, ecranul urcă spre Roș de SAG și face un Zivug de Haka’a pe cea mai pură dintre Reșimot, ceea ce are ca rezultat apariția primului Parțuf Atik. Apoi Atik face un Zivug pe cea mai pură dintre Reșimot, ceea ce duce la apariția lui Arich Anpin. Arich Anpin ia cea mai pură dintre Reșimot rămase și face un Zivug pe ea, ceea ce creează Parțuf Aba ve Ima.  Din restul Reșimot, Aba ve Ima creează ZON.

După aceea, un Zivug ar putea fi făcut fără Reșimot. Numai Reșimot care pot duce la Katnut a lumii Ațilut sunt activate. În mod similar, Katnut a lumii Nikudim a fost creat în timpul său. Aceste lumi seamănă; diferența fiind că Ațilut este construit astfel încât vasele din el nu se pot sparge.

De fapt, există 12 Parțufim în lumea Ațilut. Fiecare dintre ele este împărțit în două părți: în sus și în jos, în stânga și în dreapta, etc. Toate aceste stări intermediare sunt create pentru a maximiza utilizarea AHP, corectând fără a sparge vasele.

Cum poate fi folosit AHP după spargerea vaselor, când este interzisă utilizarea? TA și TB nu trebuie să fie încălcate. Cu toate acestea, TA este în vigoare pentru totdeauna, în timp ce TB – numai în timpul a 6.000 de nivele. Întregul proces de corecție este controlat de TB. Care este sensul jocului Țimțum Bet? Din cele cinci dorințe, pot fi folosite numai Keter și Hochma, care sunt aproape neegoiste. Cele trei dorințe rămase, Bina, ZA și Malchut, și anume, AHP, nu trebuie folosite pentru caracterul lor egoist; ele necesită voință mare, un ecran foarte puternic.

După TB, apar Kelim care nu au putere să lucreze cu vasele egoiste. Cu toate acestea, dorințele nu dispar. Este posibilă interzicerea utilizării acestora. Dorințele GE pot fi utilizate numai în anumite limite. Când vă aflați în Katnut, nu primiți nimic și nu vă bucurați decât de echivalența proprietăților cu Creatorul. Sunteți asemănători cu Creatorul – care înseamnă mult, dar insuficient pentru îndeplinirea Scopului Creației, care este umplerea de lumina Hochma. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să aveți vasele de primire. O asemenea oportunitate încă nu este disponibilă pentru voi.

Singura soluție este de a folosi vasele egoiste ale AHP, incluzându-le în GE altruiste. Cu toate acestea, vasele ale AHP doresc să primească exclusiv Ohr Hochma, care este interzisă. Numai lumina Hasadim poate fi primită. Cu toate acestea, atunci când lumina Hochma este împinsă, o cantitate mică intră în vase. AHP pot fi utilizate numai dacă sunt ridicate deasupra Parsei. Dacă toate AHP din lumea Nikudim au fost ridicate deasupra Parsei și lumina Hochma primită în cele 10 Sfirot formate în acest fel, vasele nu s-ar sparge. AHP pot fi ridicate și umplute cu lumină numai dacă această lumină va fi transmisă către Parțuf-ul de jos. Aceasta este una dintre corecțiile făcute de lumea Ațilut.

Ridicând MAN, umplând Parțufim de jos cu lumină, ca răspuns la o cerere de corecție, se corectează vasele sparte, de la care primesc porțiuni de lumină. Astfel, sistemul de răspândire și primire de lumină apare în lumea spirituală. În mod similar, cineva poate veni să dezvăluie Creatorul numai într-un grup a celor care doresc să fie corectați prin aderarea la sistemul de circulare a Cabalei.

Dorințele sunt constante; ele sunt însăși esența noastră creată de Creator. Nu ne putem schimba, dar ne putem modifica intențiile. Nu este nevoie să lucrezi la acțiuni, ci doar pe intențiile care le însoțesc. Scopul acțiunilor tale este ai un sentiment de bine, sănătatea familiei, banii sau răsplata care trebuie primită de la Creator în lumea viitoare – toate acestea rămân în limitele egoismului tău.

Este o chestiune foarte diferită dacă Creatorul te înzestrează cu o ocazie de a-ți da seama de măreția Lui într-o asemenea măsură încât, orice ai face, este numai pentru numele Lui. Aceasta necesită revelarea Creatorului. Numai munca constantă și perseverentă cu cărți și într-un grup sub îndrumarea unui adevărat învățător poate atrage Lumina înconjurătoare și poate duce la revelarea Creatorului. Calea spirituală nu începe cu o acțiune, ci cu o reflecție interioară.

Nimic nu dispare în domeniul spiritual. Această regulă se aplică sufletelor. Astăzi sunt la un anumit nivel, mâine voi trece la altul. Toate stările mele anterioare sunt incluse în acest nou nivel. Astăzi îmi amintesc încă ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Stările trecute sunt destul de aprinse de starea de astăzi. Lumina care luminează în prezent, de asemenea, umple trecutul.

În Gmar Tikun, toate stările anterioare sunt condensate într-un mare Parțuf umplut complet de lumină. Toate vasele succesive dau dorințe suplimentare celor care le preced, astfel încât de fiecare dată primesc o lumină mai puternică.

Toate ecranele s-au spart împreună cu vasele. În timpul corecției, acestea încep să crească de la zero la 100%. Noile dorințe pentru care nu aveți un ecran sunt adăugate pentru a asigura trecerea la nivelul următor, în timp ce cel anterior s-a epuizat. O astfel de stare este numită cădere. Cu un moment în urmă, ați fost într-o stare minunată, ați avut un ecran, dar acum ați “căzut”. Vi s-au dat mai multe dorințe egoiste; prin urmare, nu vreți nimic spiritual.

În această stare, trebuie făcută o lucrare interioară serioasă pentru a obține un ecran nou, care vă va permite să primiți o lumină și mai puternică. Lucrarea pe ecran constă numai în studii active.

La prima întâlnire cu “Prefața la Înțelepciunea Cabalei”, creierul uman nu poate înțelege toate informațiile; se creează confuzie, în special în timp ce se studiază lumea Nikudim, apoi Ațilut și așa mai departe. Studentul ar trebui să se oprească pentru un timp, să se gândească la lucrurile pe care le-a auzit și, probabil, să le revizuiască pe capitolele anterioare. Ascultarea înregistrărilor audio este foarte recomandată. Treptat, materialul se poate opri și este absorbit, deoarece construirea vaselor spirituale (și asta este exact ceea ce vi se întâmplă) necesită timp și eforturi.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts