Ridicarea MAN de Zat de Nikudim la Aba ve Ima (III)

0
245

97) În mod similar, puteți înțelege că, chiar dacă spunem că odată ce ZON a urcat la MAN la AVI și a primit Lumina lor acolo, și a plecat de acolo și s-a întors la locul lor de dedesubt, aici, de asemenea, nu înseamnă că au plecat mai sus și s-a mutat în locul de mai jos. Dacă ZON ar fi fost absente de la locul lor de mai sus în AVI, față în față Zivug de AVI s-ar opri instantaneu, și s-ar întoarce la a fi spate în spate ca înainte. Acest lucru i-ar opri abundența, iar ZON, de mai jos, ar pierde și Mochin.

Din acest exemplu, vedem că are loc un schimb de proprietăți. Aceeași proprietate poate fi localizată într-un număr de locuri diferite. Dacă scriu o scrisoare șefului meu în care cer ceva, nu înseamnă că, după trimiterea scrisorii, voi înceta să am dorință pentru ceea ce am cerut în scrisoare. Această dorință va fi simultan în mine și va trece și la șeful meu.

Studiem tranziția lumii Nikudim la starea de Gadlut. Se întâmplă că Keter, Aba ve Ima și ZON în Katnut erau doar din GE. Acum, Keter, care folosește toate cele zece Sfirot din nou, a ridicat GE de Aba ve Ima până la nivelul său. După ce a primit cele zece Sfirot, Aba ve Ima înalță GE de ZON. Mai târziu, vom studia modul în care lumina AB-SAG a ajuns la Parsa și a dorit să intre înăuntru; dar s-a întâlnit cu dorințe enorme care au dus la spargerea vaselor.

Acum întâlnim pentru prima dată noțiunea de “Sfira Da’at“. Până acum am spus că există doar cinci Behinot în Parțufim din AK: Keter, Hochma, Bina, ZA și Malchut. Începând cu lumea Nikudim și mai departe, întâlnim o altă Sfira numită Da’at, pe care o includem în numărul general de Sfirot numite HaBaD: Keter, Hochma, Bina și Da’at (de obicei, Keter este omis). Nu există nici o noțiune de “ridicare a MAN” în lumea AK.

Creatorul a creat primele patru Behinot de Ohr Yașar: Hochma, Bina, ZA și Malchut, care au ieșit din Keter (cele patru faze ale dezvoltării vasului). Restul este consecința acestor patru faze numite YudHeyVavHey (numele Creatorului). Orice vas sau dorință, orice dezvoltare, are loc în aceste patru faze. Acestea conțin toate informațiile despre vas și despre lumină.

Ulterior, lumina umple faza a patra, Malchut, și îi conferă proprietățile sale. Ea face o Țimțum și apoi începe analizarea relațiilor sale cu lumina; dorește să primească lumina în diferite condiții, în funcție de proprietățile instalate atât în ​​Malchut, cât și în lumină. Nu se întâmplă nimic nou, doar relațiile dintre lumină și vas continuă să se dezvolte. Dacă mai târziu găsiți ceva greu de înțeles, trebuie să reveniți de fiecare dată la aceste patru faze.

Lumina Creatorului poate intra în Malchut numai când Bina își umple Zat-ul cu Ohr Hochma și o trece în ZA și către Malchut. Cum primește Bina Ohr Hochma? Se întoarce spre Hochma, face un Zivug de Haka’a pe această lumină și apoi o trece la ZA. Dacă, din anumite motive, ZA și Malchut nu pot sau nu vor să primească lumina, Bina înțelege și refuză să le-o transmită. În acest moment, cele șapte Sfirot inferioare sunt umplute numai cu Ohr Hasadim. Proprietatea lui Bina, de a primi Ohr Hochma, se manifestă numai atunci când poate trece această lumină către altcineva. Bina nu are nevoie de această lumină.

Putem vedea această imagine din lumea Nikudim, unde cele șapte Sfirot inferioare de Bina (adică, Parțuf Aba ve Ima) sunt în starea Achor be Achor; Bina nu vrea să primească nimic. Așteaptă până când ZON începe să primească Ohr Hochma, ceea ce se poate întâmpla numai când ZON decid să treacă de la Katnut la Gadlut. Ohr AB-SAG îi oferă o astfel de oportunitate.

Pentru asta, ZON trebuie să se întoarcă spre Aba ve Ima, care se întoarce față în față, face un Zivug pe Ohr Hochma și o trece la ZON. Solicitarea trimisă de ZON către Ima este numită ridicarea MAN. Când Ima începe să dea Ohr Hochma, ZON coboară cu această cerere și devine primitor de Ohr Hochma. Cu toate acestea, fiind mai jos și primind lumina, ZON trebuie să fie în permanență aproape de Ima, cu cererea de a continua să facă un Zivug pe Ohr Hochma cu Aba pentru a o trece mai jos.

Cererea ZON trebuie să fie autentică; în caz contrar, nu se poate numi ridicare de MAN și nu se va răspunde. Cererea ZON, care a rămas mai sus în timp ce ZON a coborât, se numește Sfirat Da’at. Aceasta nu este o suplimentare de Behina sau a unsprezecea Sfira; aceasta indică pur și simplu starea Parțuf-ului.

Aba ve Ima poate fi în trei stări: Achor be Achor (spate în spate), unde ZON nu are nevoie de Ohr Hochma, deci este absent și în Aba ve Ima. O astfel de stare este numită Holam și Katnut. Cea de-a doua stare vine atunci când există Ohr Hochma în Keter și în Sfirat Aba din lumea Nikudim și Sfirat Aba se confruntă cu spatele lui Ima. Această stare este numită Șuruk și Yenika. În cea de-a treia stare, ZON ridică MAN la Sfirat Ima, care își întoarce fața spre Aba. Această stare este numită Hirik și Gadlut.

Lumina AB-SAG permite ZON să primească Ohr Hochma ca AB și să dobândească “dorința de a dărui” inerentă SAG-ului.

Există două tipuri de Reșimot: de Katnut Bet / Alef și de GadlutDalet / Gimel. Primul permite lumii Nikudim să intre în starea de Katnut. Când cel de-al doilea tip de Reșimo se trezește, vasul începe să-i ceară lui AB-SAG puterea de a primi Ohr Hochma. Nu există presiune din partea de sus decât dacă există o cerere din partea de jos. Deși Reșimot provoacă o astfel de cerere, vasul și-o atribuie lui însuși.

S-a explicat deja mai sus că Bina tânjește în mod natural numai Ohr Hasadim, ca și în “pentru că se bucură de milă”. Ea nu are nici un interes să primească Ohr Hochma; de aceea, ea se întoarce cu Hochma. Doar atunci când ZON urcă spre ea pentru MAN, Bina se întoarce față în față cu Hochma, pentru a da lumina lui Hochma la ZA (punctul 80).

Prin urmare, este necesar ca ZON să rămână întotdeauna acolo, pentru a oferi susținere și subzistență față în față pentru Zivug de AVI. Din acest motiv, nu se poate spune că ZON lipsesc din locul AVI când ajung la locul lor de dedesubt. Mai degrabă, așa cum am spus, orice “schimbare a locului” este doar o adăugare. Astfel, deși ZON au coborât din locul lor, ele încă mai rămăseseră deasupra.

98-99) Acum înțelegeți Sfira Da’at care a fost inițiată în lumea Nekudim. În toate Parțufim de AK, prin Nekudim, există doar zece Sfirot KHB ZON. Dar, din lumea Nekudim, există Sfira Da’at, pe care noi o considerăm KHBD ZON.

Chestiunea este că nu a existat ascensiunea MAN în Parțufim de AK, ci doar ascensiunea Masach la Peh de Roș (punctul 79). Dar trebuie să știți că Sfira Da’at se extinde de la înălțarea MAN de ZON la AVI, deoarece s-a clarificat faptul că ZON, care s-a ridicat acolo la MAN până la Hochma și Bina, rămân acolo, chiar și după ieșirea lor de acolo, pentru a oferi susținere și subzistență față în față la Zivug de AVI. Aceste ZON, care rămân în AVI, sunt numite “Sfira Da’at”. De aceea, acum HB au Sfira Da’at, care le susține și le poziționează într-un Zivug față în față. Acestea sunt ZON care s-au ridicat la MAN acolo și au rămas acolo chiar și după ieșirea din ZON la locul lor.

Prin urmare, de acum înainte numim cele zece Sfirot cu numele KHBD ZON. Dar în Parțufim de AK, înainte de lumea Nekudim, înainte de înălțarea MAN, nu exista nici o Sfira Da’at acolo. De asemenea, trebuie să știți că Sfira Da’at este întotdeauna numită “cinci Hasadim și cinci Gvurot”, deoarece ZA rămâne acolo fiind considerate cinci Hasadim, iar Nukva care a rămas acolo este considerată cinci Gvurot.

100) Am putea întreba despre ceea ce este scris în Cartea Creației că cele zece Sfirot sunt “zece și nu nouă, zece și nu unsprezece”. S-a spus că Sfira Da’at a fost inițiată în lumea Nekudim; astfel, există unsprezece Sfirot KHBD ZON.

Răspunsul este că aceasta nu este deloc o adăugare la cele zece Sfirot, deoarece am aflat că Sfira Da’at sunt ZON care s-au ridicat la MAN și au rămas acolo. Prin urmare, nu există o adăugare aici, ci mai degrabă două discernăminte în ZON:

ZON în locul lor de jos, care sunt considerate Guf;

ZON care au rămas în Roș de AVI, deoarece erau deja acolo în timpul înălțării MAN și nu există absență în spiritualitate. Astfel, aici nu există oricum nici o completare la cele zece Sfirot pentru că, în cele din urmă, există doar zece Sfirot KHB ZON aici. Și dacă discernământul ZON rămâne în Roș în AVI, nu adaugă nimic celor zece Sfirot.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei 

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts