Menu
Wednesday.20.01.2021
Home Cabalistii de ieri

Cabalistii de ieri

Originile Kabalei, a spus cu destulă dreptate Maestrul Samael Aun Weor, se pierd în noaptea înspăimântătoare a tuturor veacurilor”, de vreme ce Universul în care trăim şi ne desfăşurăm a fost făcut pe baza Măsurilor Kabalistice relaţionate cu Numărul, Greutatea şi Măsura, cu care a fost elaborată ecuaţia existenţială a acestei Zile Cosmice sau Mahamvantara.

Tatăl Etern Cosmic Comun şi Înţelepţii Cosmocratori Planetari, spune tradiţia ce datează de la începutul timpurilor, au cântat silabele Kabalei Cosmogonice, făcând ca Creaţia să se cristalizeze şi să coboare din cele mai înalte Dimensiuni Superioare ale spaţiului până în Lumea Tridimensională Euclidiană. Inteligenţele Divine au înregistrat acel eveniment cosmic în simboluri şi astfel s-a născut Kabala Simbolică. Aceasta de asemenea a fost percepută de către Preceptorii Umanităţii şi ei au explicat-o oamenilor doritori să-şi cunoască originile, dând naştere în acest fel Kabalei Ceremoniale care prin intermediul Kabalei Rituale a repetat, mileniu după mileniu, formula sacră ce conţine sinteza Puterii Magice pentru ca aceia care vor ajunge s-o dobândească să poată să fie din nou chipul şi asemănarea Creatorului sau, ceea ce este acelaşi lucru, să se întoarcă la punctul de plecare originar.

Cele zece principii ale lui Baal Shem Tov

0
Întreaga Tora și întreaga lume nu conține decât lumina Celui Infinit (binecuvântat fie El) ascunsă în ele. Toate versetele care vorbesc despre acest...

Cunoaștere

0
Cunoaștere Adevărat, eu am obiceiul să trezesc mereu pe cei care conduc poporul, să nu fie satisfăcuți numai cu o profesiune, ci să se specializeze...

CAPITOLUL ZECE

0
Întreaga substanță care este atribuită emanatului este voința de a primi. Orice adăugare în ea este atribuită emanatorului. 35) Cunoașteți că voința de a primi...

Un război mare și periculos

0
Un război mare și periculos Uneori, pe măsură ce ne luptăm să ne lipim de o spiritualitate înaltă, toate forțele vieții spirituale se ridică în...

CAPITOLUL NOUĂ

0
Mișcarea spirituală înseamnă reînnoirea disparității formei. 33) Trebuie să înțelegem încă sensul timpului și mișcării pe care îl întâlnim în aproape fiecare cuvânt din această...

CAPITOLUL OPT

0
Hochma se numește Lumină, iar Hasadim, „Apă”. Bina se numește „Apă Superioară” și Malchut, „apă inferioară”. 29) Acum vom explica sensul celor patru Behinot de...

Cuvinte de nebunie

0
Cuvinte de nebunie Era calea lui Rav Hamnuna Saba de a preface cuvinte de înțelepciune cu cuvinte de nebunie. Pentru a distinge lumina în mijlocul întunericului,...

CAPITOLUL ȘAPTE

0
Deși numai Behina Dalet a fost restricționată, Lumina a părăsit și primele trei Behinot. 27) S-a explicat deja că punctul de mijloc, care este...

CAPITOLUL ȘASE

0
Este imposibil pentru voință de a primi să apară în orice esență, cu excepția a patru Behinot (discernăminte), care sunt cele patru litere ale...

Educaţie

0
Educaţie Educația simplă începe atunci când un copil ajunge la o înțelegere. Educația intelectuală începe când el intră în atmosfera lumii. Iar credința - cu începutul creativității....

CAPITOLUL CINCI

0
Gândul creației determină ca fiecare element în realitate să fie înlănțuit unul de celălalt până la sfârșitul corecției. 22) Acum înțelegem puterea Unicității Lui, că...

CAPITOLUL PATRU

0
După Timțum și Masach (ecranul) care a fost plasat pe voința de a primi, a fost descalificat de la a fi un Kli pentru...

Frumuseţea

0
Frumuseţea Pentru a obține victoria asupra ateismului necontenit și distructiv, trebuie să educăm învățații Torei care sunt sănătoși fizic și sănătos în toate aspectele non-fizice. Ei...

Cutezanța

0
Cutezanța Află că orice om are în mod necesar o facultate de cutezanță; fără ea el n-ar fi mânat de gândul de a îndepărta ceea...

Bunăstarea sufletului

0
Bunăstarea sufletului Se cuvinte să știm că din aceste două scopuri ale legii, unul este, neîndoielnic, de un ordin superior celuilalt, anume bunăstarea sufletului și...

CAPITOLUL TREI

0
Explicarea originii sufletului. 15) Acum vom explica problema originii sufletului. S-a spus că este o parte a lui Dumnezeu de Sus. Am întrebat: „Cum și...

Înțelegere și senzație

0
Înțelegere și senzație Esența învățării Torei de dragul ei propriu vine numai după următoarea pregătire: o înțelegere, însoțită de sentimentul că toate detaliile Torei sunt...

Stricăciunea trupului și a sufletului

0
Stricăciunea trupului și a sufletului Această speță de rele este o urmare a tuturor păcatelor și când spun asta am în vedere mai cu seamă...

CAPITOLUL DOI

0
Explicarea Gândirii Creație. 10) Acum vom veni să clarificăm Gândul creației. Este cert că „Sfârșitul actului este în gândul preliminar”. Chiar și în cazul oamenilor...

Salvează-mă, Doamne

0
Salvează-mă, Doamne Salvează-mă, Doamne, eliberează-mă de opresiunea umană. Acordămi-mi meritul de a-mi lumina cu adevărat întreaga ființă. Întărește-mă și încinge-mi voința și abilitățile mele de a umbla...

Cartea Zilei

Recent Posts