Menu
Wednesday.21.10.2020

Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

Ansamblul sferei cerești

0
Ansamblul sferei cerești Acest univers în întregul lui alcătuiește o unitate; vreau să spun că globul cerului extrem este, împreună cu tot ce cuprinde el,...

Vindecarea sufletului

0
Vindecarea sufletului Știți că îmbunătățirea calităților morale este cauzată de vindecarea sufletului și a activităților sale. De aceea, așa cum medicul, care se străduiește să vindece...

Imitând pe Domnul

0
Imitând pe Domnul Acțiunile pe care trebuie să le cunoaștem și să le luăm drept pildă sunt: Hesed, bunăvoința, Mișpat, căutarea dreptății și Tedaka, echitatea....

Binele și răul

0
Binele și răul În nici un caz nu se va putea spune despre Dumnezeu că face în mod direct rău, cu alte cuvinte că Dumnezeu...

Facultatea imaginativă

0
Facultatea imaginativă Ce se cuvine să reții este că unor oameni din această clasă a ghicitorilor li se întâmplă, chiar treji fiind, să aibă uimitoare...

Înțelepciunea creației

0
Înțelepciunea creației Dacă iei în considerare lucrările divine, vreau să spun opera naturii, ai să înțelegi câtă prevedere, câtă înțelepciune a vădit Dumnezeu în crearea...

Să se laude că are pricepere

0
Să se laude că are pricepere Profeții ne-au expus și filosofi au explicat, arătându-ne că nici averea, nici sănătatea, nici unele obiceiuri nu sunt perfecțiuni...

Răspândirea inteligenței divine

0
Răspândirea inteligenței divine Cu cât un individ uman se împărtășește din această răspândire a Inteligenței divine, în funcție de materia mai bine sau mai puțin...

Eliberarea de lumesc

0
Eliberarea de lumesc Dacă într-un individ, o facultate imaginativă pe cât de perfectă cu putință ar fi în plină activitate, iar Intelectul activ ar acționa...

Cu ajutorul intelectului

0
Cu ajutorul intelectului În ce-i privește pe cei care meditează la Dumnezeu și vorbesc despre el fără a stăpâni știința, atașându-se, dimpotrivă, de o simplă...

Perfecțiunea trupului și a sufletului

0
Perfecțiunea trupului și a sufletului S-a demonstrat că omul este în stare de o dublă perfecțiune, anume de o perfecțiune primă, aceea a trupului, și...

Departe de inima lor

0
Departe de inima lor Trebuie să știi că toate ceremoniile cultului, ca citirea Legii, rugăciunea și practicarea altor porunci n-au alt scop decât să te...

Orânduirile Domnului sunt fără prihană

0
Orânduirile Domnului sunt fără prihană Există practici religioase în care nu aflăm nici povară, nici exces: ca în viața monahală, în cea de pelerin etc......

Ocrotirea divină

0
Ocrotirea divină Ațintește-ți privirea asupra felului cum se vorbește despre Providența ce ocrotește situațiile patriarhilor, precum și asupra făgăduielilor ce le-au fost făcute în legătură...

Inteligența divină și cea umană

0
Inteligența divină și cea umană Sunt departe de a crede că vreun lucru oarecare poate rămâne necunoscut lui Dumnezeu, ori să-i atribui neputință. Dar socotesc...

Utilitatea legilor

0
Utilitatea legilor Așa cum teologii speculativi nu se pot înțelege atunci când e vorba de a ști dacă lucrările Celui de Sus sunt în funcție...

Lumea își urmează cursul

0
Lumea își urmează cursul Dacă am spus că nimic n-o să se schimbe în natură în așa fel încât ea să rămână modificată, am făcut-o...

Scopul Torei

0
Scopul Torei Legea, în întregul ei, are drept scop două lucruri: anume bunăstarea sufletului și aceea a trupului. Cel dintâi scop urmărește ca toți oamenii...

Legăturile Universului

0
Legăturile Universului În toate animalele care au o inimă, ea se află în mijlocul tuturor membrelor dominate ce o înconjoară, pentru a-i fi în general...

Calitățile profetice

0
Calitățile profetice Profetul, în cazul nostru este un individ uman, a cărui substantă cerebrală, în formula ei primitivă, trebuia să fie extrem de bine proporționată,...

Recent Posts

Coastă

Ansamblul sferei cerești

Ascensiunea Lumilor (XIV)

Pericopa Noe/Noah

Vindecarea sufletului

Ascensiunea Lumilor (XIII)