Menu
Tuesday.11.08.2020

Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

Lumea își urmează cursul

0
Lumea își urmează cursul Dacă am spus că nimic n-o să se schimbe în natură în așa fel încât ea să rămână modificată, am făcut-o...

Scopul Torei

0
Scopul Torei Legea, în întregul ei, are drept scop două lucruri: anume bunăstarea sufletului și aceea a trupului. Cel dintâi scop urmărește ca toți oamenii...

Legăturile Universului

0
Legăturile Universului În toate animalele care au o inimă, ea se află în mijlocul tuturor membrelor dominate ce o înconjoară, pentru a-i fi în general...

Calitățile profetice

0
Calitățile profetice Profetul, în cazul nostru este un individ uman, a cărui substantă cerebrală, în formula ei primitivă, trebuia să fie extrem de bine proporționată,...

Percepțiile speculative

0
Percepțiile speculative Trebuie să cunoști că adevărații profeți au, neîndoios, și percepții speculative; ele sunt de o natură deosebită. Căci omul obișnuit nu poate desprinde,...

Limbajul profetic și interpretarea lui

0
Limbajul profetic și interpretarea lui Desparte și deosebește lucrurile cu ajutorul inteligenței și ai să înțelegi ce s-a exprimat printr-o hiperbolă și ce s-a spus...

Providența divină și faptele oamenilor

0
Providența divină și faptele oamenilor Nici un text din cărțile profetice nu pomenește că Providența divină s-ar extinde asupra unui individ animal oarecare, altul decât...

Șabatul și zilele de sărbătoare

0
Șabatul și zilele de sărbătoare În ce privește instituția șabatului, motivul e prea bine cunoscut spre a avea nevoie să fie explicat. Se știe că,...

Omul și animalele

0
Omul și animalele Dacă doctorii Legii spun că a chinui animalele este un lucru oprit de Lege — raportându-se la pasajul: „Pentru ce ţi-ai bătut...

Facultatea imaginativă

0
Facultatea imaginativă „Când va fi printre voi un profet, Eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis” (Numeri 12;...

Visele adevărate

0
Visele adevărate Cunoști acțiunile acestei facultăți imaginative, de a păstra amintirea lucrurilor sensibile, de a le combina și, ceea ce ține cu deosebire de natura...

Tată și fiu

0
Tată și fiu “Eu voi avea milă de ei cum se îndură un tată de fiul său”, dar nu pentru că Dumnezeu ar fi mișcat...

Să ne temem de Domnul

0
Să ne temem de Domnul Adevărata Lege care, așa cum am arătat, este unică — și, când spun asta, mă refer la legea lui Moise,...

În scopul unui anume folos

0
În scopul unui anume folos Orice om cu o judecată sănătoasă trebuie să creadă în legătură cu asta ce-am să-ți spun acum: dispozițiile generale ale...

Despre magie

0
Despre magie În toate operațiile magice, trebuie cercetată starea aștrilor; căci magicienii susțin că o anume plantă ține de un anume astru și tot astfel...

Înțelepciunea legilor

0
Înțelepciunea legilor Lucrurile pe care ți le-am prescris, asupra cărora n-ai voie să gândești, pe care Satan le critică și păgânii le resping, aceste prescripții,...

Înfrângerea poftelor

0
Înfrângerea poftelor Legea perfectă mai urmărea, pe de altă parte, să ne înfrângem și să ne disprețuim poftele, să le restrângem pe cât cu putință,...

Temelia Binelui

0
Temelia Binelui Cei ce respectă natura ființei și preceptele Legii, care-i cunosc țelul, înțeleg bunătatea și adevărul ce stau la temelia a toate cele. De...

Cauza

0
Cauza Ori de câte ori o materie e comună unor lucruri ce se deosebesc între ele într-un fel oarecare, a fost nevoie ca în mod...

Providența divină și acțiunile umane

0
Providența divină și acțiunile umane Ideea Providenței lui Dumnezeu nu este aceeași cu a noastră, iar ideea regimului al cărui obiect sunt, dinspre partea lui...