Menu
Friday.23.04.2021

Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

CELE 13 PRINCIPII ALE CREDINŢEI IUDAICE

0
CELE 13 PRINCIPII ALE CREDINŢEI IUDAICE conform lui Rambam (Maimonides) Ani maamin be’emunah shelemah... (Cred cu o credinţă desăvârşită...) Cred că Dumnezeu este Creatorul şi...

Cutezanța

0
Cutezanța Află că orice om are în mod necesar o facultate de cutezanță; fără ea el n-ar fi mânat de gândul de a îndepărta ceea...

Bunăstarea sufletului

0
Bunăstarea sufletului Se cuvinte să știm că din aceste două scopuri ale legii, unul este, neîndoielnic, de un ordin superior celuilalt, anume bunăstarea sufletului și...

Stricăciunea trupului și a sufletului

0
Stricăciunea trupului și a sufletului Această speță de rele este o urmare a tuturor păcatelor și când spun asta am în vedere mai cu seamă...

Ordinea lucrurilor

0
Ordinea lucrurilor Cum și-ar putea, dar, închipui un om înțelept că pozițiile astrelor, mărimile, numărul și mișcările diferitelor lor sfere au loc fără o rațiune...

Folosul prescripțiilor

0
Folosul prescripțiilor Comandamentele al căror folos este vădit pentru toată lumea sunt numite legi sau porunci, iar cele al căror folos nu este îndeobște vădit...

Căile Domnului

0
Căile Domnului Dar iată până unde poate ajunge greșeala indivizilor din plebe; ei l-au învinovățit pe Creator de a fi făurit universul așa cum este,...

Facultatea de a ghici

0
Facultatea de a ghici Toți oamenii au și facultatea de a ghici (întâlnită la profeți), în mai mare sau în mai mică măsură; ea există...

Întinarea trupului

0
Întinarea trupului Curățenia veșmintelor, spălarea trupului și îndepărtarea murdăriei sunt și ele lucruri avute în vedere de lege, dar care vin după purificarea faptelor și...

Ansamblul sferei cerești

0
Ansamblul sferei cerești Acest univers în întregul lui alcătuiește o unitate; vreau să spun că globul cerului extrem este, împreună cu tot ce cuprinde el,...

Vindecarea sufletului

0
Vindecarea sufletului Știți că îmbunătățirea calităților morale este cauzată de vindecarea sufletului și a activităților sale. De aceea, așa cum medicul, care se străduiește să vindece...

Imitând pe Domnul

0
Imitând pe Domnul Acțiunile pe care trebuie să le cunoaștem și să le luăm drept pildă sunt: Hesed, bunăvoința, Mișpat, căutarea dreptății și Tedaka, echitatea....

Binele și răul

0
Binele și răul În nici un caz nu se va putea spune despre Dumnezeu că face în mod direct rău, cu alte cuvinte că Dumnezeu...

Facultatea imaginativă

0
Facultatea imaginativă Ce se cuvine să reții este că unor oameni din această clasă a ghicitorilor li se întâmplă, chiar treji fiind, să aibă uimitoare...

Înțelepciunea creației

0
Înțelepciunea creației Dacă iei în considerare lucrările divine, vreau să spun opera naturii, ai să înțelegi câtă prevedere, câtă înțelepciune a vădit Dumnezeu în crearea...

Să se laude că are pricepere

0
Să se laude că are pricepere Profeții ne-au expus și filosofi au explicat, arătându-ne că nici averea, nici sănătatea, nici unele obiceiuri nu sunt perfecțiuni...

Răspândirea inteligenței divine

0
Răspândirea inteligenței divine Cu cât un individ uman se împărtășește din această răspândire a Inteligenței divine, în funcție de materia mai bine sau mai puțin...

Eliberarea de lumesc

0
Eliberarea de lumesc Dacă într-un individ, o facultate imaginativă pe cât de perfectă cu putință ar fi în plină activitate, iar Intelectul activ ar acționa...

Cu ajutorul intelectului

0
Cu ajutorul intelectului În ce-i privește pe cei care meditează la Dumnezeu și vorbesc despre el fără a stăpâni știința, atașându-se, dimpotrivă, de o simplă...

Perfecțiunea trupului și a sufletului

0
Perfecțiunea trupului și a sufletului S-a demonstrat că omul este în stare de o dublă perfecțiune, anume de o perfecțiune primă, aceea a trupului, și...

Cartea Zilei

Recent Posts

Aleph

Ayin

Punctul 3

Ascensiune

prima-granita

Însușirile spirituale