Friday.12.08.2022

Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

Sufletele înalte

0
Sufletele înalte În conformitate cu teza noastră religioasă ce atribuie existența și pieirea lucrurilor voinței lui Dumnezeu și nu necesitații,  nimic nu ne obligă să...

Cele trei feluri de rele

0
Ca să mă explic mai bine, am să-ți spun că toate relele care-l lovesc pe om pot fi reduse la una din următoarele trei...

Savant, ghicitor și profet

0
Savant, ghicitor și profet Trebuie să știi că dacă această emanație a intelectului activ este răspândită numai asupra facultății raționale a omului, fără a se...

Ce vă închipuiți

0
Ce vă închipuiți Am spus de mai multe ori că iubirea de Dumnezeu este în funcție de percepere; numai prin iubire poate veni acest cult...

Natura contrariilor

0
Natura contrariilor Amintește-ți că s-a dovedit că relele nu sunt rele decât raportate la ceva și că orice rău raportat la o ființă oarecare constă...

Dar inima îmi veghea

0
Rar un individ uman ar putea ajunge să perceapă marile adevăruri și să se bucure de ceea ce a perceput, în așa fel încât...

De ce?

0
De ce? De ce a poruncit să fie împlinite cutare lucruri și a oprit a face altele? De ce a dat-o într-o anume perioadă și...

Să iubești pe Domnul

0
Să iubești pe Domnul Și iată un lucru ce trebuie să-ți atragă luarea-aminte; anume, că despre adevărurile metafizice prin care se ajunge la perfecțiunea ultimă,...

Specii de perfecțiuni

0
Filosofii vechi și moderni au arătat că la om pot fi aflate patru specii de perfecțiuni: Cea dintâi și de cea mai mică valoare, dar...

CELE 13 PRINCIPII ALE CREDINŢEI IUDAICE

0
CELE 13 PRINCIPII ALE CREDINŢEI IUDAICE conform lui Rambam (Maimonides) Ani maamin be’emunah shelemah... (Cred cu o credinţă desăvârşită...) Cred că Dumnezeu este Creatorul şi...

Cutezanța

0
Cutezanța Află că orice om are în mod necesar o facultate de cutezanță; fără ea el n-ar fi mânat de gândul de a îndepărta ceea...

Bunăstarea sufletului

0
Bunăstarea sufletului Se cuvinte să știm că din aceste două scopuri ale legii, unul este, neîndoielnic, de un ordin superior celuilalt, anume bunăstarea sufletului și...

Stricăciunea trupului și a sufletului

0
Stricăciunea trupului și a sufletului Această speță de rele este o urmare a tuturor păcatelor și când spun asta am în vedere mai cu seamă...

Ordinea lucrurilor

0
Ordinea lucrurilor Cum și-ar putea, dar, închipui un om înțelept că pozițiile astrelor, mărimile, numărul și mișcările diferitelor lor sfere au loc fără o rațiune...

Folosul prescripțiilor

0
Folosul prescripțiilor Comandamentele al căror folos este vădit pentru toată lumea sunt numite legi sau porunci, iar cele al căror folos nu este îndeobște vădit...

Căile Domnului

0
Căile Domnului Dar iată până unde poate ajunge greșeala indivizilor din plebe; ei l-au învinovățit pe Creator de a fi făurit universul așa cum este,...

Facultatea de a ghici

0
Facultatea de a ghici Toți oamenii au și facultatea de a ghici (întâlnită la profeți), în mai mare sau în mai mică măsură; ea există...

Întinarea trupului

0
Întinarea trupului Curățenia veșmintelor, spălarea trupului și îndepărtarea murdăriei sunt și ele lucruri avute în vedere de lege, dar care vin după purificarea faptelor și...

Ansamblul sferei cerești

0
Ansamblul sferei cerești Acest univers în întregul lui alcătuiește o unitate; vreau să spun că globul cerului extrem este, împreună cu tot ce cuprinde el,...

Vindecarea sufletului

0
Vindecarea sufletului Știți că îmbunătățirea calităților morale este cauzată de vindecarea sufletului și a activităților sale. De aceea, așa cum medicul, care se străduiește să vindece...
Hostico Web Hosting