Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

Despre magie

0
Despre magie În toate operațiile magice, trebuie cercetată starea aștrilor; căci magicienii susțin că o anume plantă ține de un anume astru și tot astfel...

Înțelepciunea legilor

0
Înțelepciunea legilor Lucrurile pe care ți le-am prescris, asupra cărora n-ai voie să gândești, pe care Satan le critică și păgânii le resping, aceste prescripții,...

Înfrângerea poftelor

0
Înfrângerea poftelor Legea perfectă mai urmărea, pe de altă parte, să ne înfrângem și să ne disprețuim poftele, să le restrângem pe cât cu putință,...

Temelia Binelui

0
Temelia Binelui Cei ce respectă natura ființei și preceptele Legii, care-i cunosc țelul, înțeleg bunătatea și adevărul ce stau la temelia a toate cele. De...

Cauza

0
Cauza Ori de câte ori o materie e comună unor lucruri ce se deosebesc între ele într-un fel oarecare, a fost nevoie ca în mod...

Providența divină și acțiunile umane

0
Providența divină și acțiunile umane Ideea Providenței lui Dumnezeu nu este aceeași cu a noastră, iar ideea regimului al cărui obiect sunt, dinspre partea lui...

Poruncile privitoare la iubirea de Dumnezeu

0
Poruncile privitoare la iubirea de Dumnezeu Poruncile din a noua categorie sunt cele pe care le-am enumerat în cartea Ahava (despre iubirea față de Dumnezeu)....

Profeția și legea lui Moise

0
Dintre toți profeții de dinaintea lui Moise, învățătorul nostru, cum au fost patriarhii Sem, Eber, Noe, Metusalem și Enoh, nici unul n-a spus unei...

Unul

0
Unul Ori de câte ori afli dar în cărțile sfinte că lui Dumnezeu i se conferă atributele de primul și ultimul e ca și cum...

Timpul creației

0
Timpul creației Noi credem că acest univers va dăinui de-a pururi și fără încetare cu natura pe care Domnul Dumnezeu i-a dăruit-o, și că nimic...

Doar El

0
Doar El  Intelectul pe care Dumnezeu îl răspândește asupra noastră este legătura ce există între noi și el. Atârnă numai de tine, fie să întărești...

Prevenirea păcatului

0
Prevenirea păcatului Oricine își mustră semenul, fie că este vorba despre lucruri dintre cei doi, fie între el și semenul său, trebuie să-l mustre în...

Arată-mi căile Tale!

0
Arată-mi căile Tale! Prințul învățaților, învățătorul nostru Moise (lăudat fie el!) i s-a adresat Celui de Sus cu două rugăminți și a dobândit un răspuns...

Răul în lume

0
Răul în lume De multe ori plebea e înclinată să-și închipuie că în lume există mai mult rău decât bine, iar toate neamurile exprimă această...

Vorbirea profeților

0
Vorbirea profeților Află că uneori cel care nu înțelege limba unui om pe care-l aude vorbind știe, desigur, că acest om vorbește, dar ignoră ce...

Prisosința

0
Prisosința Cel care a primit o raspândire prisoselnică predică în mod necesar oamenilor, indiferent dacă-i ascultat sau nu și chiar dacă își primejduiește ființa; încât...

Întunericul și răul

0
Întunericul și răul Știi că cel care înlătură piedica din calea mișcării este, într-un anume fel, motorul; dacă cineva dă, bunăoară, deoparte o coloană de...

Adam

0
Adam Principiul de bază este că există o Primă Ființă care a adus existența oricărui lucru existent, căci dacă ar fi presupus că ea nu...

Îndurarea Sa

0
Îndurarea Sa Bunătatea pe care Dumnezeu o arată față de creaturile sale, ajutându-le să găsească necesarul, pe măsura însemnătății sale relative, iar pe de alta...

Măsura răului

0
Măsura răului El nu trebuie să se amăgească și să creadă că universul există doar pentru propria-i persoană; după părerea noastră, dimpotrivă, universul există din...

Cartea Zilei

Recent Posts