Maimonides

Rambam (Maimonides)

Moses ben Maimon (ebraică: מֹשֶׁה בֶּן-מַיְמוּן Mōšeh bēn-Maymūn; Arabă: موسى بن ميمون Mūsā bin Maymūn), cunoscut sub numele de Maimonides (/ maɪmɒnɪdiːz / my-MON-i-deez; Moses Maimonides), la care se face referire și prin acronimul Rambam, pentru Rabbeinu Mōšeh bēn Maimun, “Rabinul nostru Moise, fiul lui Maimon”), a fost un filosof evreu sefardic medieval care a devenit unul dintre cei mai prolifici și influenți învățați in Torah din Evul Mediu. În timpul său, el a fost, de asemenea, un astronom și doctor proeminent. Născut la Cordoba, Almoravid Empire (Spania actuală), la 1134 sau 1138, a lucrat ca un rabin, medic și filozof în Maroc și Egipt. El a murit în Egipt pe 12 decembrie 1204, de unde corpul său a fost dus în Galileea inferioară și îngropat în Tiberias.

 

Revelarea Creatorului de catre Avraam – Maimonides (Rambam)

0
Revelarea Creatorului de catre Avraam Rambam (Maimonides) - Revelarea Creatorului de către Avraam YAD HACHAZAKAH (MÂNA ATOTPUTERNICĂ), REGULILE IDOLATRIEI, CAPITOLUL 1: 1) În zilele lui Enos, oameni...

Micimea omului

0
Micimea omului Această mare nebunie avansată de oameni despre mulțimea relelor care ar exista în univers, ei n-o vădesc nici față de îngeri, nici față...

Sferele cerești

0
Dacă cercetezi bine lucrurile e limpede că sfera cerească este înzestrată cu un suflet. Cel care aude acest lucru și-l socotește greu de acceptat...

Învățătura lui Avraam

0
Învățătura lui Avraam După ce a fost înțărcat Avraam, în timp ce era încă un copil, mintea lui a început să reflecteze. Ziua și noaptea,...

Sclavia

0
Sclavia Știi că orice facultate trupească poate slăbi, relaxa, deteriora, iar uneori se coroborează. Or, facultatea imaginativă este o facultate trupească; și de aceea vei...

Cel veșnic

0
Spunem Cel veșnic spre a arăta că Dumnezeu nu e ceva care s-a născut. Dar rostind Cel veșnic e un fel de a ne...

Voința lui Dumnezeu

0
Voința lui Dumnezeu E cum nu se poate mai limpede că orice lucru născut are, în mod necesar, o cauză apropiată, care l-a făcut să...

Perceperea dumnezeirii

0
Perceperea dumnezeirii Atunci când s-a dorit ca mintea noastră să perceapă că Dumnezeu înțelege și că o seamă de lucruri sunt comunicate de el profeților...

Intelectul activ

0
Intelectul activ Profeția vine de la Dumnezeu și se răspândește, prin mijlocirea Intelectului activ, mai întâi asupra facultății raționale și apoi asupra celei imaginative; este...

Calea cea adevărată

0
Cel care lucrează din dragoste, se angajează în Tora și Mițvot și umblă pe căile înțelepciunii, nu din cauza nimicului din lume și nu...

Influența emanației divine

0
Influența emanației divine Trebuie să-ți atrag luarea-aminte asupra naturii emanației divine ce ajunge până la noi, cu ajutorul căreia gândim și prin care inteligențele noastre...

Facultățile profetului

0
Facultățile profetului Cele două facultăți, ale cutezanței și ghicitului, trebuie să fie, în mod necesar, foarte puternice la profeți. Când intelectul activ pogoară asupra acestora,...

În limbajul oamenilor

0
În limbajul oamenilor Un pasaj celebru din doctorii Legii: „Cineva, aflat aproape de rabi Hanina, s-a exprimat astfel, făcându-și rugăciunea: O, Doamne, mare, puternic, temut,...

Nivelul de profeție

0
Nivelul de profeție În unele dintre cărțile profetice afli că un profet a fost inspirat la nivelul uneia din treptele profeției și că mai apoi...

Tainele Torei

0
Tinerii trebuie să se maturizeze, iar neputincioșii, trebuie ajutați în funcție de puterea lor de înțelegere. Dar cel ce se vădește un spirit perfect...

Contemplarea esenței

0
Lăudat fie Cel Preaînalt, căci atunci când inteligențele îi contemplă esența, înțelegerea lor se preschimbă în neînțelegere, când examinează modul în care acțiunile Sale...

Cartea lui Iov

0
Primul lucru asupra căruia, de la bun început, cele cinci personaje, respectiv Iov și prietenii lui, au fost de acord e că Dumnezeu cunoștea...

Sporirea înțelegerii

0
Și filosofii au spus că la tinerețe puterile trupului sunt o stavilă în calea celor mai numeroase însușiri morale. Cu atât mai mult a...

Treptele profeției

0
Dacă le numesc trepte ale profeției nu e pentru că cel ce se află pe o anume treaptă e profet; căci prima și a...

Cele paisprezece categorii de porunci

0
Prima categorie cuprinde poruncile ce privesc ideile hotărâtoare. Din această categorie fac parte căința și posturile. Când e vorba de a întipări în minte...

Cartea Zilei

Recent Posts