Friday.12.08.2022

Citate cabalistice

Cel mai important aspect al procesului de autoperfecţionare este cultivarea sentimentului de umilinţă faţă de Creator. Acesta nu ar trebui să fie un demers...

Rav Michael Laitman – alte cărţi

Un interviu cu viitorul   „Cabala nu se referă la căutarea unui corp mistic şi vechi de cunoştinţe, ci este mai degrabă cea mai modernă...

Rav Laitman în căutarea Cabalei

Există o întrebare care îmi este frecvent adresată la lecţii şi în interviuri, referitoare la modul în care am ajuns la Cabala. Poate că...

Înţelegerea adevăratei noastre naturi

Pentru a ajunge la scopul Creaţiei trebuie să simţim acea „foame“ fără de care nu putem gusta întreaga profunzime a plăcerilor care ne sunt...

Munca pe cele trei linii

0
În linia stângă, cea care aduce suferinţă ca rezultat al absenţei dorinţei, se trezeşte nevoia de a fi ajutaţi de Creator, sub forma Luminii...

Înclinaţia rea

0
Conform Cabalei, corpurile noastre sunt doar o carcasă temporară pentru sufletul etern care coboară de Sus, iar ciclul vieţii şi al morţii se poate...

Suferinţa trimisă ca bunătate absolută

0
Liberul-arbitru este decizia personală şi independentă a fiinţei umane prin care alege să fie condusă mai degrabă de Creator, decât de Faraon. Puterea Faraonului...

A primi de dragul dăruirii

0
Modul corect (eficient) de a ne adresa Creatorului este compus din două etape. În primul rând, trebuie să înţelegem că bunătatea Creatorul se manifestă...

Lupta pentru perceperea unicităţii Creatorului

0
În Cabala, masele sunt cunoscute sub numele de „proprietari“ (baal habait), pentru că aspiră să îşi construiască propriile case (un vas, kli, egoist) şi...

O sămânţă de altruism

0
Cum poate o fiinţă umană, care a fost creată cu însuşirile egoismului absolut, care nu simte nevoia de a se salva de dorinţele corpului,...

Frica de Creator

Lumina Creatorului umple întreaga Creaţie. Deşi suntem înconjuraţi de această Lumina, noi nu o putem percepe. Plăcerile pe care le simţim sunt doar mici...

Transformarea propriei naturi

Fiecare sentiment pe care îl avem provine de Sus. Dacă simţim că am depus mult efort, dacă simţim iubire şi năzuinţă spre Creator, acest...

A realiza „Lişma“

Numele cabalistice, chiar dacă au fost luate din lumea noastră, în lumea spirituală semnifică obiecte şi acţiuni complet diferite, fără nicio legătură cu lumea...

Nu pentru sine

Viaţa este considerată a fi o stare în care percepem dorinţele pentru dobândirea plăcerii fie din primire, fie din dăruire. Dacă dorinţa de a...

Lumina care aduce corectarea

Există două tipuri de Lumină a Creatorului: Lumina cunoaşterii, a raţiunii şi a înţelepciunii (numită Or Hohma) şi Lumina milei, încrederii şi unităţii (numită...

Credinţa – singurul antidot împotriva egoismului

Cel mai important dintre factorii determinanţi al percepţiei plăcerii este dorinţa arzătoare de plăcere, dorinţă care în Cabala este cunoscută sub numele de „vas“....

Stadiile corectării

Fiinţele umane trebuie, involuntar, să efectueze toate acţiunile care sunt necesare pentru a susţine viaţa fizică în corp. De exemplu, chiar şi atunci când...

Dobândirea nivelurilor spirituale superioare

O parte infinit de mică a Luminii Superioare care există în toate obiectele, atât animate cât şi inanimate, determină existenţa lor şi este cunoscută...

Cunoaşterea lumii spirituale

Multă hârtie au irosit filozofii în dezbaterile lor despre imposibilitatea de a înţelege Creatorul. Iudaismul, ca doctrină fondată pe experimentarea personală a cabaliştilor, a...

Procesul de armonizare cu Creatorul

Creaţia – acţiunea altruistă – este îndepărtarea de egoism. Ea constă din stabilirea unei limite sau a unui ecran (masah) faţă de plăcerea care...
Hostico Web Hosting