Menu
Wednesday.20.01.2021

Cele zece principii ale lui Baal Shem Tov

0
Întreaga Tora și întreaga lume nu conține decât lumina Celui Infinit (binecuvântat fie El) ascunsă în ele. Toate versetele care vorbesc despre acest...

Cunoaștere

0
Cunoaștere Adevărat, eu am obiceiul să trezesc mereu pe cei care conduc poporul, să nu fie satisfăcuți numai cu o profesiune, ci să se specializeze...

Nevoia interioară

0
Nevoia interioară Nevoia de Cabala este mare (pentru a atinge scopul creației, pe care noi trebuie să o realizăm de bună voie sau nu, așa...

Un război mare și periculos

0
Un război mare și periculos Uneori, pe măsură ce ne luptăm să ne lipim de o spiritualitate înaltă, toate forțele vieții spirituale se ridică în...

Cuvinte de nebunie

0
Cuvinte de nebunie Era calea lui Rav Hamnuna Saba de a preface cuvinte de înțelepciune cu cuvinte de nebunie. Pentru a distinge lumina în mijlocul întunericului,...

Educaţie

0
Educaţie Educația simplă începe atunci când un copil ajunge la o înțelegere. Educația intelectuală începe când el intră în atmosfera lumii. Iar credința - cu începutul creativității....

Frumuseţea

0
Frumuseţea Pentru a obține victoria asupra ateismului necontenit și distructiv, trebuie să educăm învățații Torei care sunt sănătoși fizic și sănătos în toate aspectele non-fizice. Ei...

Despre Zohar

0
Deci toți cei care doresc pe Creator—numiți Israel, sunt obligați a studia din această carte a lui RAȘBI, Rav Simon Bar Yochay, fie el...

Cutezanța

0
Cutezanța Află că orice om are în mod necesar o facultate de cutezanță; fără ea el n-ar fi mânat de gândul de a îndepărta ceea...

Bunăstarea sufletului

0
Bunăstarea sufletului Se cuvinte să știm că din aceste două scopuri ale legii, unul este, neîndoielnic, de un ordin superior celuilalt, anume bunăstarea sufletului și...

Lumina faptelor bune

0
Lumina faptelor bune ...Și să afle misterele Torei, și Lumina din Gusturile Faptelor bune, căci sufletul se reîntărește prin ele, și se reunește cu Creatorul...

Înțelegere și senzație

0
Înțelegere și senzație Esența învățării Torei de dragul ei propriu vine numai după următoarea pregătire: o înțelegere, însoțită de sentimentul că toate detaliile Torei sunt...

Stricăciunea trupului și a sufletului

0
Stricăciunea trupului și a sufletului Această speță de rele este o urmare a tuturor păcatelor și când spun asta am în vedere mai cu seamă...

Salvează-mă, Doamne

0
Salvează-mă, Doamne Salvează-mă, Doamne, eliberează-mă de opresiunea umană. Acordămi-mi meritul de a-mi lumina cu adevărat întreaga ființă. Întărește-mă și încinge-mi voința și abilitățile mele de a umbla...

Ordinea lucrurilor

0
Ordinea lucrurilor Cum și-ar putea, dar, închipui un om înțelept că pozițiile astrelor, mărimile, numărul și mișcările diferitelor lor sfere au loc fără o rațiune...

O bucurie dublă

0
O bucurie dublă Uneori, atunci când învățăm lucruri mici cu un sentiment atât de mare încât ne impresionează spiritul ca și cum ar fi în...

Folosul prescripțiilor

0
Folosul prescripțiilor Comandamentele al căror folos este vădit pentru toată lumea sunt numite legi sau porunci, iar cele al căror folos nu este îndeobște vădit...

Căile Domnului

0
Căile Domnului Dar iată până unde poate ajunge greșeala indivizilor din plebe; ei l-au învinovățit pe Creator de a fi făurit universul așa cum este,...

Întreaga lume va crește

0
Întreaga lume va crește Tora este legată de spiritul lui Israel. Spiritul pur al lui Israel este plin de tot: lumina lui Dumnezeu, scopul creației,...

Facultatea de a ghici

0
Facultatea de a ghici Toți oamenii au și facultatea de a ghici (întâlnită la profeți), în mai mare sau în mai mică măsură; ea există...

Cartea Zilei

Recent Posts