Menu
Friday.23.04.2021

El nu a ascultat

0
El nu a ascultat  În cazul în care înclinația răutății se ridică în fiecare zi prin căi noi, goale, voi ști că a venit să...

Râurile de Adevăr

0
Râurile de Adevăr Este posibil ca, dacă scriu pentru mine și despre mine, mi se vor arăta râuri ale adevărului mult mai pure și mai...

Cele zece principii ale lui Baal Shem Tov

0
Întreaga Tora și întreaga lume nu conține decât lumina Celui Infinit (binecuvântat fie El) ascunsă în ele. Toate versetele care vorbesc despre acest...

Cunoaștere

0
Cunoaștere Adevărat, eu am obiceiul să trezesc mereu pe cei care conduc poporul, să nu fie satisfăcuți numai cu o profesiune, ci să se specializeze...

Nevoia interioară

0
Nevoia interioară Nevoia de Cabala este mare (pentru a atinge scopul creației, pe care noi trebuie să o realizăm de bună voie sau nu, așa...

Un război mare și periculos

0
Un război mare și periculos Uneori, pe măsură ce ne luptăm să ne lipim de o spiritualitate înaltă, toate forțele vieții spirituale se ridică în...

Cuvinte de nebunie

0
Cuvinte de nebunie Era calea lui Rav Hamnuna Saba de a preface cuvinte de înțelepciune cu cuvinte de nebunie. Pentru a distinge lumina în mijlocul întunericului,...

Educaţie

0
Educaţie Educația simplă începe atunci când un copil ajunge la o înțelegere. Educația intelectuală începe când el intră în atmosfera lumii. Iar credința - cu începutul creativității....

Frumuseţea

0
Frumuseţea Pentru a obține victoria asupra ateismului necontenit și distructiv, trebuie să educăm învățații Torei care sunt sănătoși fizic și sănătos în toate aspectele non-fizice. Ei...

Despre Zohar

0
Deci toți cei care doresc pe Creator—numiți Israel, sunt obligați a studia din această carte a lui RAȘBI, Rav Simon Bar Yochay, fie el...

Cutezanța

0
Cutezanța Află că orice om are în mod necesar o facultate de cutezanță; fără ea el n-ar fi mânat de gândul de a îndepărta ceea...

Bunăstarea sufletului

0
Bunăstarea sufletului Se cuvinte să știm că din aceste două scopuri ale legii, unul este, neîndoielnic, de un ordin superior celuilalt, anume bunăstarea sufletului și...

Lumina faptelor bune

0
Lumina faptelor bune ...Și să afle misterele Torei, și Lumina din Gusturile Faptelor bune, căci sufletul se reîntărește prin ele, și se reunește cu Creatorul...

Înțelegere și senzație

0
Înțelegere și senzație Esența învățării Torei de dragul ei propriu vine numai după următoarea pregătire: o înțelegere, însoțită de sentimentul că toate detaliile Torei sunt...

Stricăciunea trupului și a sufletului

0
Stricăciunea trupului și a sufletului Această speță de rele este o urmare a tuturor păcatelor și când spun asta am în vedere mai cu seamă...

Salvează-mă, Doamne

0
Salvează-mă, Doamne Salvează-mă, Doamne, eliberează-mă de opresiunea umană. Acordămi-mi meritul de a-mi lumina cu adevărat întreaga ființă. Întărește-mă și încinge-mi voința și abilitățile mele de a umbla...

Ordinea lucrurilor

0
Ordinea lucrurilor Cum și-ar putea, dar, închipui un om înțelept că pozițiile astrelor, mărimile, numărul și mișcările diferitelor lor sfere au loc fără o rațiune...

O bucurie dublă

0
O bucurie dublă Uneori, atunci când învățăm lucruri mici cu un sentiment atât de mare încât ne impresionează spiritul ca și cum ar fi în...

Folosul prescripțiilor

0
Folosul prescripțiilor Comandamentele al căror folos este vădit pentru toată lumea sunt numite legi sau porunci, iar cele al căror folos nu este îndeobște vădit...

Căile Domnului

0
Căile Domnului Dar iată până unde poate ajunge greșeala indivizilor din plebe; ei l-au învinovățit pe Creator de a fi făurit universul așa cum este,...

Cartea Zilei

Recent Posts

Aleph

Ayin

Punctul 3

Ascensiune

prima-granita

Însușirile spirituale