Pericopa Bo (Vino)

0
Bo (Vino)  Exodul 10:1 – 13:16 Rezumat În porțiunea Bo (Vino), Creatorul, prin Moise, îi spune Faraonului sfidător că trebuie să lase poporul lui Israel să plece....

Pericopa VaEra (Și Eu am apărut)

0
VaEra (Și Eu am apărut) Exodul 6:2 – 9:35 Rezumat În porțiunea VaEra (Și Eu am apărut) Creatorul apare în fața lui Moise și promite să...

Pericopa Șemot (Exodul)

0
Șemot (Exodul) Exodul 1: 1 – 6: 1 Rezumat Porțiunea Șemot (Exodul) începe cu moartea lui Iosif și a tuturor celor contemporani lui „Și un nou Rege...

Pericopa VaIehi (Și Iacov a trăit)

0
VaIehi (Și Iacov a trăit)  Geneza 47:28 – 50:26 Rezumat În porțiunea VaIehi (Și Iacov a trăit), Iacov și fiii săi se alătură lui Iosif în...

Pericopa VaIgaș (Și Iuda s-a apropiat)

0
VaIgaș (Și Iuda s-a apropiat) Geneza 44:18 – 47:27 Rezumat În porțiunea VaIgaș (Și Iuda s-a apropiat), Iosif cere fraților săi să-l lase pe Beniamin fiindcă a...

Pericopa Mikeț (La sfârşit)

0
Mikeț (La sfârşit)  Geneza 41: 1 – 44:17 Rezumat Porțiunea Mikeț (La Sfârşit) începe cu visul Faraonului despre șapte vaci bine hrănite și sănătoase, venind dinspre...

Pericopa VaIșev (Și Iacov a stat) 

0
VaIșev (Și Iacov a stat)  Geneza 37: 1 – 40:23 Rezumat În această porțiune VaIșev (Și Iacov a stat), Iacov s-a așezat să locuiască în ținutul...

Pericopa VaIșlah (Și Iacov a trimis)

0
VaIșlah (Și Iacov a trimis) Geneza 32: 4 – 36:43 Rezumat În porțiunea VaIșlah (Și Iacov a trimis), Iacov vrea să facă pace cu Esav după ce...

Pericopa VaIțe (Și Iacov a ieșit)

0
VaIțe (Și Iacov a ieșit) Geneza 28:10 – 32: 3 Rezumat Porțiunea „Și Iacov a ieșit” - (VaIțe), începe cu Iacov care părăsește Beer Șeva ca să...

Pericopa Toldot (Acestea sunt generațiile)

0
Toldot (Acestea sunt generațiile) Geneza 25:19 – 28: 9 Rezumat Porțiunea Toldot (Acestea sunt generațiile) începe cu nunta lui Ițhac cu Rebeca. După 20 de ani de...

Pericopa Haiei Sara (Viața Sarei)

0
Haiei Sara (Viața Sarei) Geneza 23:1 – 25:18 Rezumat În fragmentul „Viața Sarei – Haiei Sara” Avraam oferă un elogiu la moartea Sarei la vârsta de 127...

Pericopa VaYera (Domnul a apărut)

0
VaYera (Și Eu am apărut) Geneza 18:1 – 22:24 Rezumat Fragmentul Va Yera începe cu povestea celor trei îngeri care vin la Avraam și îi spun...

Pericopa Lech Lecha (Mergi mai departe)

0
Lech Lecha (Mergi mai departe) Geneza 12: 1 – 17: 27 Rezumat Porțiunea Lech Lecha (Mergi mai departe) începe cu comanda pe care o primește Avram să...

Pericopa Noe/Noah

0
Noe/Noah Geneza 6:9 – 11:32 Rezumat Porțiunea Noe, ne vorbește despre oamenii păcătoși și despre Creator, care aduce peste lume potopul. „Noe a fost un om drept,...

Pericopa Bereșit (La început)

0
Bereșit (La început) Geneza 1:1 – 6:8 Rezumat Bereșit (La început) este prima porțiune din Tora (Pentateuh). Ea ne spune povestea Creației lumii în șase zile, și...

Pericopa VeZot HaBracha (Aceasta este binecuvântarea)

0
VeZot HaBracha (Aceasta este binecuvântarea) Deuteronom 33:1-34:12 Rezumat Porțiunea, Vezot HaBracha (Aceasta este binecuvântarea), este ultima porțiune din Tora. Acesta este dedicată măreției lui Moise. În această...

Pericopa Ha’azinu (Auzi/Ia aminte)

0
Ha'azinu (Auzi/Ia aminte) Deuteronom 32:1 – 32:52 Rezumat Porțiunea Ha'azinu (Auzi/Ia aminte) se ocupă cu intrarea în țara lui Israel. Începe cu cântecul lui Moise, făcut să...

Pericopele Nițavim (Stând în picioare) și Va Ieleh (și Moise a plecat)

0
Nițavim (Stând în picioare) – Deuteronom 29:9 – 30:20 Va Ieleh (și Moise a plecat) – Deuteronom 31:1 – 31:30 Rezumat Porțiunea Nițavim (Stând) se ocupă de discursul lui Moise...

Pericopa Ki Tavo (Când vei veni)

0
Ki Tavo (Când vei veni) Deuteronom 26:1 – 29:8 Rezumat Porțiunea Ki Tavo (Când vei veni) începe cu ultima parte a discursului lui Moise în fața poporului,...

Pericopa Ki Tețe (Când pleci)

0
Ki Tețe (Când pleci) Deuteronom 21:10 – 25:19 Rezumat Porțiunea Ki Tețe (Când pleci) detaliază Mițvot-urile speciale și rare, cum ar fi atitudinea față de un fiu...

Recent Posts