Ansamblul sferei cerești

0
37

Ansamblul sferei cerești

Acest univers în întregul lui alcătuiește o unitate; vreau să spun că globul cerului extrem este, împreună cu tot ce cuprinde el, o unitate. Cu diferitele-i substanțe, adică cu substanțele acestui glob, laolaltă cu tot ce cuprinde, se întâmplă același lucru ca, de pildă, cu membrele individului uman. Așadar, la fel cum cineva este un singur individ, deși compus din mai multe părți, cum sunt carnea și oasele, tot așa universul în întregul lui înmănunchează sferele și cele patru elemente cu toate componentele lor.

La fel cum în corpul omenesc există, pe de o parte, membrele dominante iar, pe de alta, membrele dominate care au nevoie, pentru a se menține, de îndrumarea membrului principal care le conduce, tot astfel este ansamblul universului.

Așa cum membrul principal, care e inima, este în continuă mișcare și e principiul oricărei mișcări în corp, în timp ce celelalte membre ale corpului sunt dominate de el, iar el, prin mișcarea lui, le transmite însușirile de care au nevoie pentru acțiunile lor, tot astfel sfera cerească este aceea care, prin mișcarea ei, guvernează celelalte părți ale universului și trimite spre tot ce ia naștere însușirile pe care le posedă.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.2

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts