În limbajul oamenilor

0
619

În limbajul oamenilor

Un pasaj celebru din doctorii Legii: „Cineva, aflat aproape de rabi Hanina, s-a exprimat astfel, făcându-și rugăciunea: O, Doamne, mare, puternic, temut, măreț, slăvit, impunător! … Oprindu-l, rabinul i-a spus: Sfârșit-ai toate laudele la adresa Domnului? Chiar și numai primele trei atribute, dacă Moise nu le-ar fi cuprins în Lege și bărbații din marele Sinod nu le-ar fi inclus în ruga noastră, n-am cuteza să le rostim; și tu, tu pomenești atât de multe!”

Bagă de seamă, cât de urâtă îi era mulțimea de atribute afirmative și observă apoi cum spune limpede că, dacă ar fi să ne bizuim doar pe inteligența noastră, n-am aminti niciodată atributele și n-am rosti nici unul; dar pentru că, din nevoia de a vorbi oamenilor în așa fel încât să li se dea o idee oarecare despre Domnul, a trebuit ca Dumnezeu să le fie descris cu propriile lor perfecțiuni. Cartea Sfântă s-a rostit în limba oamenilor.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.1

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts