Înfrângerea poftelor

0
31

Înfrângerea poftelor

Legea perfectă mai urmărea, pe de altă parte, să ne înfrângem și să ne disprețuim poftele, să le restrângem pe cât cu putință, în așa fel încât să nu le împlinim decât pentru ce e nevoie. Știi că patima la care mulțimea se dedă cel mai adesea este necumpătarea față de hrană, băutură și dragoste trupească. Ea nimicește perfecțiunea ultimă a omului și e dăunătoare, de asemeni, și primei sale perfecțiuni, pervertind cele mai multe relații sociale și domestice. Căci, dând ascultare doar patimii, cum fac ignoranții, se distrug aspirațiile speculative, trupul se denaturează și omul piere, înainte să i-o ceară conformația fizică; grijile și necazurile se înmulțesc, gelozia și ura unora față de alții sporesc și se ajunge la încăierări, pentru a se despuia care pe care.

Ceea ce duce la toate acestea este faptul că ignorantul consideră plăcerea drept principalul scop ce trebuie urmărit. De aceea, Domnul — lăudat fie numele lui — a dovedit prevedere, dându-ne legi care să nimicească acest scop și să ne abată gândul de la toate apucăturile rele. Ne-a oprit să facem tot ce duce doar la lăcomie și la plăceri, ceea ce este una din tendințele cele mai vădite ale acestei legi.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.5

About Lili T

"Înțelepciunea strigă pe ulițe, îşi înalţă glasul în pieţe: strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei."

View All Posts